Main Menu
User Menu
Reklama

Námořní památník USS Constellation

Autor : 🕔06.09.2011 📕23.936
Rozpočet valka.cz 2023 : 120.000,- Kč Příjmy k 11.07.2023 : 93.998,- Kč
♡ Chci přispět

V roce 1794 schválil Kongres stavbu šesti fregat, ale pro nedostatek finančních prostředků byly zprvu postaveny pouze tři – United States, Constellation a Constitution. Práce podle upravených plánů, které vytvořili Joshua Humpreys a Josian Fox, provedl David Stodder v přístavu Baltimore. Fregata Constellation byla postavena z odolného dubového dřeva, přičemž její kýl byl položen v roce 1795. Loď byla 7. září 1797 spuštěna na vodu a v roce 1798 zařazena do služby. Na stavbu dohlížel její první kapitán Thomas Truxton.

38dělová fregata

USS Constellation představovala fregatu o výtlaku 1 265 t dlouhou 50 m, širokou 12 m s ponorem 4,1 m. Rychlost je uváděna v rozmezí 13–14 uzlů. Výzbroj se skládala z 28 osmnáctiliberních kanonů na dělové palubě a 20 třicetidvouliberních carronád na horní palubě. Lze se ovšem setkat i s jinou sestavou výzbroje, např. s 38 dvacetičtyřliberními kanony nebo 30 dvacetičtyřliberními kanony a 22 dvaatřicetiliberními carronádami. Tři stěžně, tvořené vždy pněm a třemi čnělkami, měly od přídě následující výšky: 60, 67 a 57 m. Plachty zaujímaly plochu 1400 m2. Americké prameny pak uvádějí posádku složenou z 340 mužů. Název lodi Constellation (Souhvězdí) symbolizoval 15 hvězd na tehdejší americké vlajce.

První úspěch US Navy

Reklama

Výše uvedené fregaty měly zajišťovat americkou přítomnost na oceánech a chránit obchodní lodě proti pirátům, kdy například ve Středomoří docházelo k přepadům amerických obchodních lodí. V rámci tzv. Revolučních a později napoleonských válek začala Francie od roku 1798 přepadat i americká plavidla. Mezi Francií a USA dokonce vypukl námořní konflikt, do kterého se zapojila i USS Constellation. Fregatě se jako první válečné lodi USA podařilo 6. 2. 1799 zajmout francouzskou loď L’Insurgente. V roce 1800 se zúčastnila pětihodinového boje se silnější 54 dělovou fregatou La Vengeance a pro svou rychlost si vysloužila od Francouzů přezdívku „Yankee Racehorse“.


Šalupa Constellation v přístavu Baltimore v roce 2009

Fregata pak od roku 1803 působila ve Středozemním moři a v letech 1812–1815 prošla i britsko-americkou válkou

Šalupa Constellation

Po poměrně dlouhé kariéře byla vyřazena ze služby v roce 1853 a pravděpodobně 26. 6. 1853 vyškrtnuta ze seznamu Amerického námořního registru. Loď byla údajně rozebrána v Gosportu u Norfolku ve Virgiinii. To ovšem vyvolalo spoustu dohadů, neboť od roku 1854 byla stavěna podobná stejnojmenná loď, která snad dokonce využívala některé části původní fregaty. Naskytla se tak otázka, zda nejde o přestavbu, ale nejnovější americké práce ji však považují za novou loď. Přes takřka stejné rozměry již nebyla označována jako fregata, nýbrž jako šalupa (sloop of war). Tato lodní kategorie tehdy zahrnovala zpravidla 18dělové lodě s jednou dělovou palubou, určené pro doprovodnou činnost.


Ubytovací paluba se závěsnými lůžky námořníků

Její kýl byl položen 25. 6. 1853 v Norfolku, dne 26. 8. 1854 byla spuštěna na vodu a 28. 7. 1855 následovalo její zařazení do služby. Dostupná literatura pak udává výtlak 1400 t, délku na vodorysce 55 m, respektive největší délku trupu 61 m. Šalupa měla na vodorysce šířku 12 m a největší šířku trupu 13 m. Ponor byl uváděn v hodnotě 6,4 m. I zde se jednalo o trojstěžník představující poslední čistě plachetní válečnou loď US Navy.

Proti otrokářským lodím

Reklama

Výzbroj umístěná na dělové palubě sestávala z 16 osmipalcových kanonů, 4 dvaatřicetiliberních carronád, dvacetiliberního kanonu systému Parrott, třicetiliberního kanonu Parrott a tří dvanáctiliberních houfnic na člunech určených pro podporu výsadku. Posádku tvořilo kromě 20 důstojníků a 220 námořníků i 45 námořních pěšáků. Prvním kapitánem se stal Charles H. Bell.


Dělová paluba s replikami námořních kanonů

Šalupa Constellation v letech 1855–1858 plnila převážně úkoly v rámci Americké středomořské eskadry. V letech 1859–1861 tvořila vlajkovou loď Americké africké eskadry. Zde zasahovala proti lodím porušujícím zákaz dovozu otroků. Tak v roce 1859 zajala loď Delicia a v následujícím roce propustila v Libérii 705 otroků z lodi Cora.

Americká občanská válka

Po vypuknutí americké občanské války se podílela na blokádě Konfederace. Již 21. 5. 1861 zajala brigu Triton, což bylo první zajaté plavidlo po vyhlášení blokády. Loď však po značnou část občanské války operovala ve Středozemním moři. Po skončení války došlo v letech 1871–1872 k modifikaci výzbroje. Hlavní baterii tvořilo osm devítipalcových děl systému Dahlgren, jeden stoliberní kanon systému Parrott a jeden jedenáctipalcový kanon systému Dahlgren. V roce 1880 asistovala při pomoci hladomorem postiženého Irska, když dovezla 2500 sudů brambor a mouky. Poté sloužila jako školní loď v rámci Americké námořní akademie. Od roku 1894 byla užita v rámci Námořního výcvikového centra (Naval Training Center) v přístavu Newport ve státu Rhode Island. V této roli byla velmi úspěšná, zejména za první světové války.


Pohled směrem k zádi na rovnou linii paluby a repliky tří stěžňů, lanoví a ráhnoví šalupy Constellation

Bitevní křižník CC-2 Constellation

Vzhledem k faktu, že Kongres 19. 8. 1916 odsouhlasil stavbu šesti bitevních křižníků třídy Lexington, z nichž druhá loď měla nést jméno CC-2 Constellation, byla stará šalupa 29. 8. 1916 přejmenována na Old Constellation. V rámci ujednání Washingtonské konference byla však stavba těchto bitevních křižníků zastavena, a kromě přestavby dvou lodí na letadlové (CV-2 Lexington a CV-3 Saratoga) byly ostatní sešrotovány. Proto se šalupě 24. 7. 1925 vrátilo její původní jméno.


Takeláž byla kompletně zrenovována v letech 1996–1999

Loď byla ze služby vyřazena v roce 1933. Avšak v roce 1940 ji prezident F. D. Roosevelt opět symbolicky zařadil do služby. Velkou část 2. světové války tak strávila jako záložní vlajková loď atlantického loďstva.

Vyřazení ze služby

K jejímu definitivnímu vyřazení ze služby došlo až 4. 2. 1955 a dne 15. 8. 1955 byla vyškrtnuta z námořního registru, což se událo po nevídaných 100 letech a 14 dnech od jejího zařazení do služby. Tradiční jméno pak získala letadlová loď CVA-64 Constellation, druhá jednotka třídy Kitty Hawk, zařazená do služby 27. 10. 1961 a vyřazená v roce 1993.


Luxusněji vybavená kabina kapitána lodi

Šalupa byla přemístěna do přístavu Baltimore ve státu Maryland, ale teprve od 23. 5. 1963 byla prohlášena za Národní historickou památku (National Historic Landmark), neboť se tehdy jednalo o jedinou loď z období americké občanské války. V roce 1996 byla přetažena k opravám do suchého doku u fortu McHenry a za 9 000 000 USD opravena. Loď se do července 1999 podařilo učinit plavbyschopnou. V roce 2004 na ní posádka, složená z příslušníků Americké námořní akademie v Anapolisu, vykonala první plavbu po Baltimorském přístavu.

Muzeum v Baltimoru

Připomeňme, že v rámci přístavu Baltimore jsou přístupné ještě kutr americké pobřežní stráže WHEC-37 Taney (viz č. NV MR 4/2010), ponorka SS-423 Torsk a majáková loď 116 Chesapeake, které si návštěvník může prohlédnout individuálně. U kotviště šalupy Constellation se nachází malé námořní muzeum. Návštěvník z něj vystoupí na palubu plachetnice a taktéž individuálně si může projít její interiér. Kromě dělové paluby je přístupná i níže ležící ubytovací paluba s ukázkou kójí pro důležitější členy posádky (např. lodního tesaře) a běžná závěsná lůžka námořníků. Nahlédnout lze i do podpalubí, kde se nachází pouze ukázka balastu tvořeného olověnými ingoty. Na zádi lodi je přístupný salónek, kajuty důstojníků a kapitánská kabina. Instalovaná děla na dělové palubě jsou bohužel pouze repliky. Návštěva této plachetnice se stává pro „suchozemce“ ohromným zážitkem.

Reklama


Záď šalupy Constellation se salónkem a kabinami důstojníků a kapitána

Zdroje:
Hynek, Vladimír - Klučina, Petr: Válečné lodě 1, Naše vojsko 1985;
Wikipedia

Uveřejněno s laskavým svolením autora.
Vyšlo v časopise Military revue 8/2010 vydavatelství Naše Vojsko.

Reklama

Podobné články

Další články autora

Autor : 🕔06.09.2011 📕23.936