Práce na obnove najväčšieho vojnového cintorína z prvej svetovej vojny začali

Autor: Martin Drobňák 🕔︎︎ 👁︎ 17.678

V roku 2010 dobrovoľníci z Klubu vojenskej histórie Beskydy za podpory obce Veľkrop kompletne vyčistili plochu vojnového cintorína a jeho bezprostredné okolie. Odstránené boli náletové dreviny, popadané konáre. Plocha vojnového cintorína bola viackrát pokosená. Osadený bol provizórny centrálny drevený kríž a jednoduchá informačná tabuľa. Každý z dobrovoľníkov odpracoval niekoľko desiatok hodín. V priebehu roka, sa vojnový cintorín zmenil na nepoznanie. Začiatkom roka 2011 práce na vojnovom cintoríne pokračovali. V apríli na ploche cintorína pracovali dobrovoľníci z našich partnerských organizácii z Českej republiky, Maďarska a Poľska. Vďaka podpore z Ministerstva vnútra SR sme tento rok mohli pristúpiť aj k celkovej obnove vojnového cintorína. Od 14. do 16. júla 2011 dobrovoľníci znova pracovali na vojnovom cintoríne. Tento raz však brigáda nebola zameraná len na záchranu vojnového cintorína, ale začalo sa tiež s rekonštrukčnými prácami na vojnovom cintoríne.

Reklama

Veľkým problémom pri údržbe vojnového cintorína boli zvyšky náletových drevín, no najmä množstvo pňov po stromoch, ktoré rástli na ploche vojnového cintorína. Počas aprílovej brigády sme sa snažili ručne odstrániť tieto pne. Ukázalo sa však, že týmto spôsobom by sme na ich kompletne odstránenie potrebovali niekoľko mesiacov. Privolali sme si tak na pomoc kolesový báger, ktorý pne aj s koreňovým systémom vytrhal zo zeme. Brigádnici následne dočistili okolie a upravili ho do pôvodného stavu. Odstránených bolo množstvo pňov, ktoré by zaplnili dve, až tri nákladné auta.

Druhý zo stavebných strojov začal s prípravou na vykladanie centrálnych kamenných chodníkov. Bolo potrebné odstrániť 10 - 15 cm zeminy.

Následne bol do upravenej plochy navezený štrk, ktorý poslúži ako lôžko na ukladanie kameňa. Vojnový cintorín vo Veľkrope sa nachádza na kopci nad obcou. Vedie k nemu nespevnená cesta a tak aj doprava akéhokoľvek stavebného materiálu na plochu vojnového cintorína je veľmi komplikovaná.

Po prípravných prácach mohli brigádnici pristúpiť k výstavbe centrálnych kamenných chodníkov. Použitý bol prírodný kameň a to z dôvodu, aby celkova úprava vojnového cintorína nepôsobila rušivo v scenérii peknej Karpatskej prírody.

Reklama

Kameň ku kameňu a po niekoľkých hodinách práce sa z ničoho začal vynárať jeden z centrálnych chodníkov. Počas brigády sa podarilo dokončiť zhruba desať metrov chodníka. V tejto činnosti sa bude pokračovať aj na ďalšej brigáde, ktorá sa uskutočni v auguste. Zároveň pristúpime aj k zvýrazňovaniu masových hrobov, a to formou ich obloženia kameňom.

Rekonštrukcia vojnového cintorína vo Veľkrope sa ešte len začala. Potrebné bude ešte zabezpečiť financie na množstvo stavebného materiálu. Dobrovoľníkov ešte čaká veľa práce na ploche vojnového cintorína. Jedno nám však nechýba - odhodlanie do roku 2014 spoločnými silami zrekonštruovať tento vojnový cintorín. Je to jediné, čo pre vojakov pochovaných na tomto vojnovom cintoríne, môžeme urobiť.

Ďakujem všetkým, ktorí akoukoľvek formou prispeli na rekonštrukciu vojnového cintorína vo Veľkrope. Ďakujem však najmä dobrovoľníkom, ktorí bez nároku na honorár odpracovali už množstvo hodín na tomto vojnovom cintoríne.

Postup prác na vojnovom cintoríne vo Veľkrope od roku 2009 si môžete pozrieť tu:

http://www.kvhbeskydy.sk/index.php/fotogaleria/akcie/?album=5&gallery=157

Zdroj:
www.kvhbeskydy.sk

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více