Kutr WHEC-37 Taney americké pobřežní stráže

Autor: Mgr. Martin Dubánek 🕔︎︎ 👁︎ 17.232

Americká pobřežní stráž (US Coast Guard zkráceně USCG) byla založena 4. 8. 1790 a v současné době představuje nejmenší z pěti složek ozbrojených sil USA. V míru podléhá Ministerstvu vnitřní bezpečnosti, zatímco ve válce US Navy. Jejím primárním úkolem je ochrana výsostných vod a prosazování bezpečnostních i ekonomických zájmů USA v mezinárodních vodách. Dále provádí záchranné a pátrací operace a v současné době jsou významné i zásahy zejména proti pašerákům drog.


Kutr americké pobřežní stráže WHEC-37 Taney v roce 2009.

Reklama

Kutr americké pobřežní stráže WHEC-37 Taney je čtvrtou jednotkou třídy Treasury z let 1935–1937, která čítala sedm lodí (WPG-31 Bibb, WPG-32 Campbell, WPG-33 Duane, WPG-34 Hamilton,WPG-35 Ihgham,WPG-36 Spencer a WPG-37 Taney).Taney nesla nejprve označení 68, které bylo ve druhé světové válce změněno na WPG-37 a posléze na konečné WHEC-37.

Malá rychlost

Plavidlo pojmenované po významném americkém politikovi a předsedovi Nejvyššího soudu USA Rogeru Brookovi Taneyovi (1777–1864) postavili v loděnicích ve Philadelphii v letech 1935–1936. Kýl plavidla byl založen 1. 5. 1935, 3. 6. 1936 následovalo spuštění na vodu a 24. 10. 1936 zařazení do služby.

Přes označení kutr, pod kterým si většina suchozemců představí malou kocábku, se jedná o bezmála 100 m dlouhé plavidlo o maximálním výtlaku 2700 t, což již lze přirovnat k druhoválečnému torpédoborci, kterému ostatně odpovídá v průběhu druhé světové války instalovaná silná výzbroj čtyř kanonů ráže 127 mm. Oproti torpédoborcům s rychlostí přes 30 uzlů však dávalo strojní vybavení (dva naftové kotle firmy Babcock & Wilcox a dvě parní turbíny Westinghause) výkon 4600 kW, umožňující maximální tabulkovou rychlost 20,5 uzlů.


Zařízení můstku v roce 2009.

Po vstupu do služby sloužil kutr v Pacifiku,kde měl domovský přístav především v Honolulu na Havajských ostrovech, kam loď připlula 29. 12. 1936. V roce 1936 jeho posádku tvořilo 16 důstojníků a 107 poddůstojníků a mužstva. Plavidlo bylo vyzbrojeno třemi kanony ráže 127 mm s délkou hlavně 51násobku ráže bez ochranných štítů, určené pouze k palbě proti hladinovým cílům. Palubní výzbroj doplňovala tři další děla menších ráží (2 tříliberní a jedno jednolibertní dělo).

Pátrací akce v Pacifiku

Výzbroj byla nejpozději v roce 1939 změněna, a sestávala ze dvou 127mm kanonů L/51 v superpozici na přídi, tří 76,2mm protiletadlových děl L/51, dvou skluzavek hlubinných náloží a dvou vrhačů hlubinných pum (tzv. Y gun).

Je zajímavé, že lodě v letech 1937–1941 nesly i hydroplán (Curtiss SOC-4), což dokládají i dobové fotografie např.WPG-33 Duane. Kutr Taney měl předepsán obojživelný letoun Grum- man JF-2 Duck.

Reklama


Záď plavidla byla původně vyhrazena pro hydroplán Grumman JF-2 „Duck“.

V meziválečném období se kutr Taney mimo jiné podílel na pátrání po slavné letkyni Amelii Earhartové, která zmizela s celou osádkou letounu Lockheed L-10E Electra 2. 7. 1937 v oblasti Gilbertových ostrovů. Kutr asistoval i v neklidné oblasti jihovýchodní Asie, respektive Číny sužované japonskou agresí.

V rámci obrany Havajských ostrovů byl Taney již 25. 7. 1941 převeden do kompetence US Navy a společně se staršími torpédoborci DD-66 Allen, DD-103 Schley, DD-106 Chew a DD-139 Ward zařazen do 80. oddílu torpédoborců, které střežily vjezd do základny amerického loďstva v Pearl Harboru. Proto bez poškození přežil „Den hanby“ při japonském útoku 7. 12. 1941. Posádku tehdy tvořilo 21 důstojníků a 200 námořníků. Kutr poté dostal další protiletadlové dělo ráže 76,2 mm.

Doprovod konvojů

Loď první tři měsíce války i nadále prováděla protiponorkové hlídky v oblasti Havajských ostrovů a zúčastnila se i evakuace osob z ohrožených atolů. Poté až do roku 1943 doprovázela konvoje v Pacifiku.


127mm kanon vz.1934 L38 s dostřelem 16 642 m a kadencí 15 ran/min

V roce 1943 se v Bostonu podrobila radikální modernizaci, kdy dostala čtyři standardní dvojúčelová děla ráže 127 mm o délce hlavně C ráže, ve věžích rozmístěných v superpozici na přídi a zádi. Kanon zavedený do výzbroje v roce 1934 měl dostřel 16 642 m. Jedenáctičlenná obsluha věže dosahovala při dělené munici kadence 15 výstřelů za minutu. Je zajímavé, že příďová věž zůstala aktivní až do vyřazení lodě ze služby v polovině 80. let. K protiletadlové obraně sloužily čtyři jednohlavňové 20mm kanony Oerlikon, jejichž počet byl v další službě zvýšen na osm kusů. Dále byly instalovány dva protiponorkové vrhače Hedgehog. Loď také dostala nové radarové a sonarové vybavení.V roce 1945 jsou uváděny pátrací radary typu SK a SG-1, střelecký radar Mk.26 a sonar QC.

Reklama

Kutr byl v roce 1944 převelen do Atlantického oceánu, kde se stal vlajkovou lodí Operačního svazu 66 (Task Force 66). V Atlantiku a také ve Středozemním moři doprovodil několik konvojů a podílel se na odrážení náletu německých letadel u pobřeží Alžíru.

Velitelská loď pro obojživelné operace

V roce 1945 následovala nová přestavba, tentokrát pro roli velitelské lodě pro obojživelné operace (Amphibious Command Ship). Proto byl kutr nově označován jako AGC-37 (též ve tvaru WAGC-37).V této roli se zúčastnil vylodění u Okinawy, kde se jeho posádce podařilo sestřelit několik letadel, a loď byla známá pod neoficiální přezdívkou „Královna Pacifiku“.


Závěr 127mm kanonu.

Kromě zvýšení ubytovacích prostor se přestavba pro danou roli správně soustředila na posílení protiletadlové obrany. Proto byly sejmuty obě horní věže 127mm děl na přídi a zádi a uvolněný prostor zaujala tři dvoudělová postavení 40mm protiletadlových kanonů Bofors L60. Z nich byly dvě dvojice kanonů umístěny na zádi, na rozšířené záďové nástavbě určené pro štábní důstojníky obojživelných operací. Počet 20mm kanonů klesl na čtyři zbraně. V rámci výzbroje jsou uvedena čtyři torpéda Mk.44, ale dobové fotky nikde nezachycují torpédomet. Také se zvýšil počet posádky na 26 důstojníků a 226 námořníků.

Meteorologická loď

Po skončení války se v letech 1946–1972 stala jeho domovským přístavem Alameda v Kalifornii. Kutr WPG-37 Taney se od 29. 11. 1945 vrátil do původní role plavidla USCG, přičemž mimo jiné sloužil i jako meteorologická loď. Proto dostal nový meteorologický radar krytý velkým radomem. Pochopitelně klesal počet posádky – na 146 mužů v roce 1966 a konečných 129 námořníků v roce 1986.

Výzbroj byla v roce 1946 v Charlestonu redukována na příďový 127mm kanon, jedno 40mm dvojče Bofors, dva 20mm Oerlikony a protiponorkové vybavení. V květnu 1965 byly kutry třídy Treasury reklasifikovány na High Endurance Cutter, takže loď Taney dostala označení WHEC-37.


Velitelský můstek s vyznačením 17 vyznamenání lodě. Budova v pozadí jako jediná přečkala požár nábřeží v roce 1909

V roce 1966 odpadly vzhledem k rychlosti proudových letounů ručně ovládané protiletadlové zbraně ráží 20 a 40 mm, které suplovaly dva 12,7mm velkorážné kulomety M2. Loď však i nadále působila s protiponorkovým vybavením a dvěma vrhači signálních raket Mk13. V době vyřazení ze služby v roce 1986 disponovala již jen jedním 127mm dělem a dvěma 12,7mm kulomety M2.

Válka ve Vietnamu

Loď se v letech 1969–1970 zúčastnila války ve Vietnamu. U vietnamských břehů tvořila součást III. eskadry pobřežní stráže v Jižním Vietnamu (Coast Guard Squaron III). Mimo jiné svou omezenou dělostřeleckou výzbrojí poskytovala palebnou podporu jednotkám na pobřeží. Za dobu svého působení vystřílela 3400 nábojů. Kromě toho provedla inspekci přibližně tisícovky loděk a její posádka poskytla pomoc a ošetření více než 5000 jihovietnamských civilistů.


Prostory na přídi pod dělovou věží. Vlevo je vidět muniční výtah

Od roku 1972 se domovským přístavem stal Norfolk na východním pobřeží USA. V roce 1977 vykonala poslední patrolu pro měření počasí a nadále sloužila ke kontrole rybolovu, k provádění záchranných akcí a také jako cvičné plavidlo pro posluchače Akademie USCG. Nelze opomenout ani její nasazení do protinarkotických operací v Karibiku. V roce 1985 zabavila její osádka 160 tun marihuany.

Vyřazení ze služby

Z dlouhé služby byla vyřazena až u příležitosti 45. výročí napadení Pearl Harboru 7. 12. 1986. Každopádně lze konstatovat, že se původní částka 2 468 460 USD vynaložená za stavbu lodi vzhledem k bohaté kariéře se americkým daňovým poplatníkům více než vyplatila.


Příď WHEC-37 Taney v roce 2009 v přístavu Baltimore

Z ostatních lodí třídy Treasury byl za druhé světové války potopen pouze kutr WPG-34 Hamilton. Stalo se tak 29. 1. 1942 přičiněním německé ponorky U-132 při obraně konvoje HX-170, kdy zahynulo 32 mužů osádky. Jeho jménem byl pojmenován kutr Hamilton zařazený do služby v roce 1988, který byl prvním plavidlem početné třídy kutrů USCG dlouhých 115 m o maximálním výtlaku 3050 t, jejž ostatně nahradily zbylé lodi třídy Treasury postupně vyřazované v 80. letech. Kutr Taney měl to štěstí, že byl přeměněn v muzeální loď. V současné době je zakotven společně s druhoválečnou ponorkou Torsk, fregatou Constellation z americké občanské války a majákovou lodí 116 Chesapeake v přístavu Baltimore ve státě Maryland na východním pobřeží USA.

TTD USCGC Taney (WHEC-37)  
Plný výtlak (t) 2700
Délka (m) 99,7
Šířka (m) 12,5
Ponor (m) 3,81
Dosah při rychlosti 11 uzlů (km) 22 780 (12 000 nám. mil)
Zásoby paliva (l) 511 700
Výkon strojů (kW) 4600
Použité zdroje:
Muzeum USCG Taney
Pejčoch I., Novák Z., Hájek T.: Válečné lodě 4, 5
Wikipedia

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více