Egyptská epidemie malárie ve faleristice

Autor: Ing. Jan Sehnal / seh1 🕔︎︎ 👁︎ 18.851

Egypt byl počátkem roku 1942 ohrožen dvěma invazemi. Jednou ze severu napříč Libyjskou pouští a druhou z jihu z Wadi Haifa. První útočník byl odražen a úplně poražen u El Alamejnu. Druhý, Anopheles Gambiae, byl zastaven v Asyiutu a vymýcen do 19. 2. 1945.
Sir Aly Tefwik Šuša, Paša, M. D., státní podtajemník Ministerstva veřejného zdraví, Káhira, Egypt.

Existuje okolo 2 500 druhů komárů, z nichž jenom jeden, Anopheles Gambiae, je schopen přenášet parazita lidské malárie. Malárie byla a zůstává jednou z nejvýznamnějších tropických nemocí a hlavní překážkou ekonomického a sociálního rozvoje velké části světa. Komár je zcela domestikovaný, krmí se na lidech a dobytku u lidských obydlí.

Reklama

Nákaza byla poprvé zjištěna v březnu 1942 v Abu Simbelu v horním Egyptě a do roku 1943 byly následky nákazy devastující:

Většina domů je bez střech. Jsou to jen čtverce špinavé země. Na dvorcích a za dveřmi chatrčí byly nalezeny celé rodiny ležící na zemi. Někteří byli tak oslabeni, že nemohli vstát, některými lomcovala zimnice, až jim cvakaly zuby. Byli uprostřed malarické krize. Nemoc byla v každém obydlí. Stěží by se našla chatrč bez mrtvých a ti kteří zbyli, byli živé kostry v hadrech, bez síly se i najíst.

Epidemie se rozšiřovala na sever až k jižní hranici města Asyiut. Oblast napadená komárem zahrnovala úzký pás zúrodněné země podél Nilu se 3 000 000 obyvatel. V řešení následků epidemie, a to jak léčení nemocných, tak i protikomářími opatřeními byla Malarická sekce Ministerstva veřejného zdraví omezena z důvodu probíhající války, především nedostatkem dopravních prostředků. Záplavová území podél Nilu poskytovala komárům hojnost místa pro rozmnožování. Hlavní období množení je od září do listopadu.

Závažnost epidemie nebyla zprvu místními úřady rozpoznána. Dr. Fred Soper, představitel Rockefellerovy nadace navštívil Egypt a varoval jeho vládu před začínající epidemií. Jeho varování však nikdo nebral vážně. Když přijel o rok později, zapsal si do deníku: „Odpoledne jsem byl v paláci přestavem JV Králi Faroukovi. Řekl mi, že lituje, že nebyla učiněna opatření, která jsem vloni navrhoval.

dr. Fred Soper


Dr. Fred Soper

Káhirský deník Al Ahram oznámil, že k dubnu 1944 si malárie vyžádala 140 000 životů. Okamžitě byla spuštěna kampaň na zničení komárů. V červenci 1944 byla zřízena Služba na vymýcení Gambiae s jediným úkolem, kontrolovat a vymýtit komáry. Kampaň zahrnovala celé území od Asyiutu až na jižní hranici Egypta. Z počátku opatření představovalo lití nafty do kontaminované vody, později se od srpna 1944 začaly používat pesticidy Paris Green, Malariol, Pyrethrum extract a v malých množstvích i DDT (dichloro-diphenyl-trichlorethane). Poslední Anopheles gambiae byl nalezen 19. 2. 1945. Nicméně likvidační kampaň pokračovala ještě 6 měsíců. V období největšího nasazení se na kampani podílelo 4 192 lidí, lékaři, zdravotní inspektoři, technici, průzkumníci, úředníci a dělníci. Egyptská armáda poskytla 55 automobilů s řidiči a Middle East Supply Center 50 automobilů. Pomoc poskytly i egyptské zdravotnictvo a British Royal Medical Corps. Na konci listopadu 1945 byla Služba zrušena a lednu 1946 byla založena malá Strážní služba, která pokračovala v průzkumech s negativními výsledky. Koncem roku předala svou činnost Malarické sekci Ministerstva veřejného zdraví.

K ocenění práce lidí, kteří se podíleli na úspěšné kampani bylo zřízeno oficiální vyznamenání. Medaile je známa ve dvou třídách, pozlacená a stříbrná. Bohužel z důvodů obvyklých v orientálních zemích nejsou známy bližší informace. Takže samozřejmě netušíme, kolik bylo těchto medailí uděleno, komu se udělovaly, zda každému či jen několika zasloužilým pracovníkům atd.

Reklama

Malaria Medal Zl. a

MM Zl r

MM Str. a

MM Str. r

Na líci je medaile značena arabským jménem pravděpodobně výrobce. V překladu je to Fuchs. O této firmě nejsou bližší údaje, jenom se ví, že v Káhiře působil během války a krátce po ní klenotník tohoto jména. Dalo by se uvažovat, že by to mohl být nějaký uprchlík před Hitlerem z Německa nebo Rakouska. Jeho značení lze nalézt ještě na medaili za potlačení cholery 1947 a na rubu jednoho exempláře republikánského Řádu nezávislosti.

Reklama

Obě medaile jsou velmi vzácné, na trhu se prakticky vůbec neobjevují. O existenci stříbrné medaile se dokonce donedávna vůbec nevědělo. O to potěšující je fakt, že je nyní ve sbírce na našem území.

Prameny:
Owain Raw-Rees, JOMSA roč. 56
Nancy Gallaher, Egypt´s Other Wars, New York 1990
Emmanuel Halleux, Belgie
archiv autora

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více