Main Menu
User Menu
Reklama

14. sklad zdravotního materiálu [1991-1992]

14th Medical Store

     
Název:
Name:
14. sklad zdravotního materiálu
Originální název:
Original Name:
14. sklad zdravotního materiálu
Datum vzniku:
Raised/Formed:
31.10.1991
Předchůdce:
Predecessor:
10. zdravotnický prapor
Datum zániku:
Disbanded:
31.12.1992
Nástupce:
Successor:
14. sklad zdravotního materiálu
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
31.10.1991-31.12.1992 14. mechanizovaná divize
Dislokace:
Deployed:
31.10.1991-31.12.1992 Prešov, kasárny /

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Poznámka:
Note:
31.10.1991-31.12.1992 VÚ 7365 Prešov
Zdroje:
Sources:
ŠTAIGL, Jan – MINAŘÍK, Pavel: Dislokácia a krycie čísla jednotiek, útvarov a zariadení čs. armády a vojsk ministerstva vnútra na Slovensku 1945 – 1992. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2014, 495 s., zozn. ISBN 978-80-89523-30-6
URL : https://www.valka.cz/14-sklad-zdravotniho-materialu-1991-1992-t187439#545380Verze : 0
MOD
Reklama