14. ponorkový oddíl Výcvikové ponorkové brigády Baltské floty [RRRR-RRRR]

14th Submarine Squadron of the Submarine Training Brigade of the Baltic Fleet
14. ponorkový oddiel Výcvikovej ponorkovej brigády Baltickej floty
14-й дивизион подводных лодок Учебной бригады подводных лодок БФ
     
Název:
Name:
14. ponorkový oddíl Výcvikové ponorkové brigády Baltské floty 14th Submarine Squadron of the Submarine Training Brigade of the Baltic Fleet
Originální název:
Original Name:
14-й дивизион подводных лодок Учебной бригады подводных лодок БФ
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.MM.RRRR
Předchůdce:
Predecessor:
- -
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
- -
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Výcviková ponorková brigáda Baltické floty
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Submarine Training Brigade of the Baltic Fleet
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ?

Velitel:
Commander:
15.02.1941-02.08.1941 Tuzov, Ivan Nikolajevič (Kapitan 3-go ranga / Капитан 3-го ранга)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
rozpracované in progress
Zdroje:
Sources:
archív autora
URL : https://www.valka.cz/14-ponorkovy-oddil-Vycvikove-ponorkove-brigady-Baltske-floty-RRRR-RRRR-t238681#659977 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více