Main Menu
User Menu
Reklama

14. pěší divize [1914-1919]

14. Infanterie-Division

14. Infanterie-Division
14. pešia divízia


Sídlo jednotky:


1914 - DüsseldorfPodriadené jednotky:


27. Infanterie-Brigade / Cöln
27. pešia brigáda / sídlo: Cöln


79. Infanterie-Brigade / Wesel
79. pešia brigáda /sídlo: Wesel


14.Kavallerie-Brigade / Düsseldorf
14. jazdecká brigáda / sídlo: Düsseldorf


14.Feldartillerie-Brigade / Wesel
14. brigáda poľného delostrelectva / sídlo: Wesel


Súčasťou divízie boli aj jednotky , ktoré nepodliehali žiadnej brigáde, ale priamo spadali pod divízne velenie:


1/2 Altmarkisches Husaren-Regiment Hennings von Treffenfeld Nr. 16
½ Husársky pluk Henninga von Treffenfeld (altmarský) č. 16


Division-Brückentrain-Abteilung 14
Divízny oddiel tylovej stavby mostov č. 14


Nadradené stupne:


2. Armee - 2. armáda
VII. Armeekorps – 7. armádny zbor
Velitelia:1914 –Zdroje:
wiki.genealogy.net
http://www.tulipacademy.org/gew/ddhob/
URL : https://www.valka.cz/14-pesi-divize-1914-1919-t66420#235126Verze : 0
MOD
Reklama