14. granátnická divize Waffen-SS (ukrajinská č.1) [1945-1945]

14th Waffen-SS Grenadier Division (Ukrainian No. 1) / 14. Waffen-Grenadier-Division der SS (ukrainische Nr. 1)
     
Název:
Name:
14. granátnická divize Waffen-SS (ukrajinská č. 1) 14th Waffen-SS Grenadier Division (Ukrainian No. 1)
Originální název:
Original Name:
14. Waffen-Grenadier-Division der SS (ukrainische Nr. 1)
Datum vzniku:
Raised/Formed:
15.01.1945
Předchůdce:
Predecessor:
14. granátnická divize Waffen-SS (haličská č. 1) 14th Waffen-SS Grenadier Division (Galician No. 1)
Datum zániku:
Disbanded:
08.05.1945
Nástupce:
Successor:
- -
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
15.01.1945-DD.04.1945 Velitelství záložního vojska
DD.04.1945-DD.05.1945 I. jezdecký sbor
DD.05.1945-08.05.1945 IV. tankový sbor SS
15.01.1945-DD.04.1945 Replacement Army Command
DD.04.1945-DD.05.1945 I Cavalry Corps
DD.05.1945-08.05.1945 IV SS Tank Corps
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?

Velitel:
Commander:
15.01.1945-27.04.1945 Freitag, Fritz (SS-Brigadeführer und Generalmajor der Waffen-SS)
27.04.1945-08.05.1945 Krat, M. ( ? )
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( ? )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
15.01.1945-08.05.1945 Divizní jednotky SS 14
15.01.1945-08.05.1945 SS Division Units 14
Čestný název:
Honorary Name:
-
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/
URL : https://www.valka.cz/14-granatnicka-divize-Waffen-SS-ukrajinska-c-1-1945-1945-t93#470093 Verze : 0
14. Waffen-Grenadier-Division der SS (ukrainische Nr. 1)
URL : https://www.valka.cz/14-granatnicka-divize-Waffen-SS-ukrajinska-c-1-1945-1945-t93#2596 Verze : 0
Velitelé:
SS-Gruppenführer Walther Schimana (30.6.1943 - 20.11.1943)
SS-Brigadeführer Fritz Freitag (20.11.1943 - 22.4.1944)
SS-Brigadeführer Sylvester Stadler (22.4.1944 - ?.7.1944)
SS-Brigadeführer Nikolaus Heilmann (?.7.1944 - 5.9.1944)
SS-Brigadeführer Fritz Freitag (5.9.1944 - 24.4.1945)
SS-Brigadeführer Pavlo Schandruk (24.4.1945 - 8.5.1945)
URL : https://www.valka.cz/14-granatnicka-divize-Waffen-SS-ukrajinska-c-1-1945-1945-t93#688 Verze : 0
STRUKTURA:


Waffen-Grenadier Regiment der SS 29 (gal. Nr 1)
Waffen-Grenadier Regiment der SS 30 (gal. Nr 2)
Waffen-Grenadier Regiment der SS 31 (gal. Nr 3)
Waffen-Artillerie Regiment der SS 14
SS-Waffen-Füsilier-Battalion 14
SS-Waffen-Panzerjäger-Kompanie 14
SS-Freiwilligen-Panzerjäger-Kompanie 14
SS-Freiwilligen-Flak-Abteilung 14
Waffen-Nachrichten-Abteilung der SS 14
SS-Radfahr-Battalion 14 Waffen-Pionier-Battalion der SS 14
SS-Versorgungs-Kompanie 14
SS-Division-Nachschubtruppen 14
SS-Sanitäts-Abteilung 14
SS-Veterinär-Kompanie 14
SS-Feldpostamt 14
SS-Kriegsberichter-Zug 14
SS-Feldgendarmerie-Trupp 14
SS-Feldersatz-Battalion 14
URL : https://www.valka.cz/14-granatnicka-divize-Waffen-SS-ukrajinska-c-1-1945-1945-t93#1162 Verze : 0
27.6.1943 vznikla jako 14. ganátnická divize SS Galizein (14. Waffen Granadierdivision der SS, galizische Nr. 1)


nesměla se nazývat ukrajinská i když byla z ukrajinců formována.


vojáci nosili na rukávu štítek s emblémem haličského lva ze 13. století a se třemi korunkami.


část mužstva tvořili etniční Němci z Generálního gouvernementu.


divize měla dva granátnické pluky, jeden dělostřelecký pluk a zásobovací prapor. k 30. 12.1944 v ní stále sloužilo 22 000 vojáků.
URL : https://www.valka.cz/14-granatnicka-divize-Waffen-SS-ukrajinska-c-1-1945-1945-t93#1351 Verze : 0
ještě v průběhu výcviku musela v únoru 1944 vyčlenit část svých vojáků pro boj s partyzány. plně bojeschopnou vyhlášena v květnu. od června 44 na frontě v následujících 14 dnech bylo jádro divize (11 000 můžů obklíčeno u Brodů. jen asi 3 000 z nich se dokázalo probít na německou stranu a zhruba tisícovka se pak přidala k jednotkám Ukrajinské povstalecké armády.


posléze doplněna a nově zformována pod názvem 14. Waffen Grenadierdivision der SS, ukrainische Nr. 1


část vojáků potlačovala v době formování povstání na Slovensku.


celá divize od ledna 1945 nasazena v Jugoslávii proti Titově Národní osvobozenecké armádě. udržela se až do konce války a za celou dobu její existence z ní dezertovalo jen 600 vojáků.
URL : https://www.valka.cz/14-granatnicka-divize-Waffen-SS-ukrajinska-c-1-1945-1945-t93#1352 Verze : 0
označení:
SS Freiwilligen Division "Galizien"
14. Galizische SS Freiwilligen Division
14. Galizische SS Freiwilligen Infanterie Division
14. Waffen Grenadier Division der SS
1. Ukrainische Division der Ukrainischen National-Armee
URL : https://www.valka.cz/14-granatnicka-divize-Waffen-SS-ukrajinska-c-1-1945-1945-t93#41723 Verze : 0
Skládá se z:
29.pluk granátníků Waffen-SS
30.pluk granátníků Waffen-SS
31.pluk granátníků Waffen-SS
14.dělostřelecký pluk Waffen-SS


Operace:
Balkán
červen 1943 – březen 1944
východní fronta
březen 1944 – červenec 1944
Polsko, Československo
červenec 1944 – květen 1945
URL : https://www.valka.cz/14-granatnicka-divize-Waffen-SS-ukrajinska-c-1-1945-1945-t93#87345 Verze : 0
Počátek této divize je celkem v literatuře opomíjen, proto bych jenom dodal pár informací o vzniku této jednotky.


V srpnu roku 1941 je západní Halič (toho času dobyta na SSSR) začleněna k "polskému" Generálnímu guvernátu jako 4. oblast (district). Toto přidělení je velmi logické, neboť tato oblast až do roku 1921, dubna, kdy byla podepsána dohoda v lotyšské Rize, patřila k Polsku. Navíc s tím podle sčítání lidu v roce 1914 byli z 8 milionů lidí žijících v této oblasti 4,3 miliony Poláci .


Správcem tohoto districtu se stal SS-Brigadeführer Dr. Otto Wächter, který na rozdíl od ostatních vládců východních zemí, byl aspoň trochu přemýšlivý a tedy zaměřil se spíše na spolurpáci s Haličany než na násilné poněmčování, atd.


Snažil se také přesvědčit Himmlera, aby povolil službu Slovanů v SS - dostal svolení k tvorbě "Polizei Regiment Galizien". V roce 1943 po tragedii u Stalingradu se mu to povedlo a v dubnu tak počala náborová kampaň. A tato kampaň je velmi zajímava z pohledu propagandy a obsahu - jejím obsahem byl apel na Haličany (ne Ukrajince, vysvětlím později), aby se přidali do boje proti ASIJSKÉMU bolševismu Smile Zajímavostí je také, že Himmler trval, že do této divize nesmějí být přijati Ukrajinci, ale pouze Haličané, neboť věřil, že díky přítomnosti německé krve jsou Haličané více než Slované (odkaz na to, že tato oblast patřila až do roku 1918 pod Rakousko-Uhersko, zatímco zbytek Ukrajiny carskému režimu).Společně s tím mělo druhé nařízení rozlišit tyto Haličany od Slovanů. Bylo zvoleno náboženské hledisko tedy všichni členové musí být Uniaté, tedy východního katolictví. Tímto chtěl Himmler odlišit Poláky, volynské Čechy (římsko-katolické vyznání) a Rusy, východní Ukrajince (řecko-ortodoxní, pravoslavné) od Haličanů (tedy spíše Rusínů a západních Ukrajinců).


28. dubna 1943 se podařilo shormáždit 70 000 dobrovolníků (podle německých zdrojů až 100 000). Podle svých fyzických dispozic byli rozděleni mezi policejní sbory v rámci německé policie (výcvikový tábor Heidelager v Dubici), dále byli odesláni do důstojnických škol (350 důstojníků a 2500 NCO pro Waffen-SS). Zbytek pak vytvořil mužstvo pro SS-Schützen-Division "Galizien", ze které pak vznikla později 14 SS Freiwilligen-division "Galizien".


Zdroj:
Foreign Legions of the third Reich, D. Littlejohn - díl 4
SS: Hitlerův nástroj teroru, G. Williamson
Archiv autora
HItlerovi černí andělé, R. Butler
URL : https://www.valka.cz/14-granatnicka-divize-Waffen-SS-ukrajinska-c-1-1945-1945-t93#194095 Verze : 0
v januári 1945 bola divízia (resp. jej časť) dislokovaná v mestách a obciach okresu Modra, kde podľa hlásenia okresného notára narobili jej vojaci veľké škody po hospodárstvach.
(zdroj : OÚ Modra 1945, hlásenia o koňoch ukradnutých ustupujúcimi vojakmi)


6.2.1945 v Pezinku, miestna časť Grinava popravili príslušníci divízie miestneho občana Dominika Virgoviča za to, že niektorých vojakov nahováral aby prešli k partizánom.
URL : https://www.valka.cz/14-granatnicka-divize-Waffen-SS-ukrajinska-c-1-1945-1945-t93#90188 Verze : 1
Zajímavost: do jednotky nesměli být přijímáni lidé pravoslavného vyznání, pouze uniaté (řečtí katolíci), mohli tak do ní vstupovat uniatští kněží. Ti pak byli označováni tak, že v tom erbu, který je uveden výše, měli kolem lva místo tří korunek tři kříže


Poznámka: ukrajinsky se divize jmenovala Halyčyna. Toto pojmenování je odvozeno od zeměpisného názvu území západní Ukrajiny - tedy Halyčyna i Volodymyrija (Галичина і Володимирія). Český název této oblasti je tak Halič a Vladimírsko, potažmo divize je pak Halič.
URL : https://www.valka.cz/14-granatnicka-divize-Waffen-SS-ukrajinska-c-1-1945-1945-t93#152025 Verze : 0
Ještě se mi podařilo najít ve svém archivu pár fotek týkajích se této divize.
14. granátnická divize Waffen-SS (ukrajinská č.1) [1945-1945] - Povšimněte si zejména ukrajinského lva (symbolu této divize), který je zobrazen pod nápisem SS

Povšimněte si zejména ukrajinského lva (symbolu této divize), který je zobrazen pod nápisem SS
14. granátnická divize Waffen-SS (ukrajinská č.1) [1945-1945] - Návštvěa Himmlera u této jednotky, tuším, že se jedná o rok 1944

Návštvěa Himmlera u této jednotky, tuším, že se jedná o rok 1944
URL : https://www.valka.cz/14-granatnicka-divize-Waffen-SS-ukrajinska-c-1-1945-1945-t93#206981 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více