Main Menu
User Menu

14. dělostřelecká brigáda [1914-1919]

14. Feldartillerie -Brigade

14.Feldartillerie-Brigade
14. brigáda poľného delostrelectva


Sídlo jednotky:


1914 - Wesel

Podriadené jednotky:
1. Westfälisches Feld-Artillerie-Regiment Nr.7
Pluk poľného delostrelectva (1. vestfálsky) č. 7


KleveschesFeld-Artillerie-Regiment Nr.43
Pluk poľného delostrelectva( kleveský) č. 43

Nadradené stupne:1914


2. Armee - 2. armáda
VII. Armee-Korps - VII. armádny zbor
14.Division - 14. divíziaVeliteľ:
Zdroje:


wiki.genealogy.net


http://www.tulipacademy.org/gew/ddhob/
URL : https://www.valka.cz/14-delostrelecka-brigada-1914-1919-t65211#232264Verze : 0
MOD