Mystifikácie, omyly a fakty o nemeckej technike

Autor: Branislav Juhász / brano 🕔︎︎ 👁︎ 41.540

Povedomie o obrnenej technike sa s rozšírením internetu dostalo do iných dimenzií a informácie sú dnes prístupné všetkým. Pri diskusiách na fórach, či na webových military stránkach sa neustále stretávam s mylnými tvrdeniami a faktografickými chybami vyplývajúcimi z omylov prezentovaných v starších publikáciách. Bohužiaľ takéto omyly sa neustále "dedia" a tradujú i v súčasnosti, dokonca i v nových publikáciách. Zopár omylov sa pokúsim uviesť na pravú mieru. Spravidla vychádzam z publikácií pánov Jentza a Doyla, ktorí sú považovaní za špičku v tématike o nemeckej obrnenej technike. Množstvo informácií pochádza z publikovania dnes už nebohého pána Spielbergera, ktorého monografie sú a budú neprekonateľné, no zároveň vytvoril viaceré omyly, ktoré pretrvávajú dodnes.

 

Bergetiger

Reklama

Oficiálne figurujú pod týmto názvom len prestavby VK 45.01(P) na vyprosťovacie vozidlá slúžiace v jednotkách vyzbrojených stíhačmi tankov Ferdinand/Elefant. Bežne sa však doposiaľ takýmto názvom označuje jeden poškodený Tiger z 508.sPz.Abt., ktorý bol opravárenskou jednotkou modifikovaný do podoby stroja, ktorý mal slúžiť ako pojazdný žeriav na prenášanie nákladov, resp. na pokladanie náloží (neslúžil na vyprosťovacie úlohy - nebol to bergepanzer). Ženijná úprava tohoto Tigra vznikla pravdepodobne v súvislosti s využívaním ťažkých demoličných vozidiel Borgward B IV v tejto jednotke a potrebou ich údržby. Zmienený stroj bol poškodený zásahom do zadnej časti veže v mieste pod veliteľskou vežičkou. Prestavba mala prebehnúť medzi 1. - 5.3.1944. Bol odstránený kanón a na strop veže bol upevnený do navarených držiakov žeriav. Jediné známe fotografie tohoto stroja z 508.sPz.Abt. pochádzajú z Talianska z okolia Anzia, kde tento stroj padol do rúk spojencom. Chybné označenie ako bergetiger vzniklo v hlásení o ukoristení tohoto stroja a to sa literatúre neustále chybne preberalo.

V literatúre sa ešte udáva stavba troch Bergepanzerov na podvozku PzKpfw.VI Ausf.E Tiger. V roku 1944 mali vzniknúť tri poľné prestavby Tigera do podoby bergepanzerov v 509.sPz.Abt., ktoré boli neskôr (9/1944) odovzdané do 501.sPz.Abt.

 

Bison

Bežne sa názvami Bison I a Bison II označujú samohybné delá ráže 15 cm na platformách Pz.Kpfw.I a Pz.Kpfw.II. Pravdou je, že sa jedná o povojnové delenie historikov na rozlíšenie typov. Takéto pomenovanie tieto stroje neniesli.  Prvým, kto takéto pomenovanie použil bol Peter Chamberlain v polovici 60. rokov.

 

Brumbär

Pôvod tohoto pomenovanie třeba hľadať vo výsluchoch zajatých nemeckých vojakov, ktorí takto prezývali Sturmpanzer IV. Oficiálne tento stroj takéto pomenovanie neniesol.

 

Diana

Reklama

Bežne sa používa toto pomenovanie pre známy stíhač tankov postavený na platforme delostreleckého ťahača Sd.Kfz.6 s lafetovaným sovietským kanónom M1936 (F-22) v nemeckom označení 7,62cm F.K.296(r), ktorý bol vyrobený v počte 9 kusov. To je však omyl ! Tento typ nesie plný názov 7,62cm F.K.296(r) auf gp. Selbstfahrlafette (Sd.Kfz.6/3) a prezývka "Diana" mu bola prisúdená omylom.

Označenie "Diana" patrilo podobnému projektu vyzbrojenia SdKfz.6 kanónom, ale typu 7,62 cm PaK 36(r). Kanón PaK 36(r) bol už Nemcami upravený pôvodný ruský F.K.296(r) (ex. sovietský M 1936). Po skompletovaní sa plánovalo, že prototyp bude v lete 1942 otestovaný v Lýbii, no ďalšie informácie o tomto projekte chýbajú. "Diana" mala mať pancierovanie vyššej kvality, ktoré oproti vyššie spomenutému typu malo odolávať i priebojným strelám, mala nižšiu hmotnosť a menej početnú posádku. Jednalo sa defacto o vylepšenie známeho stíhača. [*1*]

 

Ferdinand/Elefant

Dodnes sa rozlišuje, že sa po rekonštrukcii pôvodného stíhača tankov známeho pod pomenovaním Ferdinand zmenilo jeho pomenovanie na Elefant. Pravdou je, že zmena pomenovania prebehla pred rekonštrukciou preživších strojov. Premenovanie nariadil Adolf Hitler 23.11.1943, teda nejaký ten mesiac pred samotnými rekonštrukciami, ktoré prebiehali medzi 1/1944 až 3-4/1944.

 

Jagdpanzer 38(t) alias "Hetzer"

Pomenovanie "Hetzer" oficiálne nepatrí tomuto typu.
Toto pomenovanie malo patriť sériovej podobe zamýšľaného ľahkého stíhača tankov (neskoršie uvedený do projekčnej podoby nazvanej E-10).
Pomenovanie "Hetzer" figurovalo v zápise Lt. H.Schrödera (pracovníka Armádného zbrojného úradu) k špecifikáciám na nový panzerjäger datovaného k 1.11.1943 (D 97/1+). Tento popis vznikol mesiac pred zadaním špecifikácií na Jagdpanzer 38(t) (16.12.1943). Jagdpanzer 38(t) nespĺňal špecifikácie vypracované spomenutým pracovníkom. Jagdpanzer 38(t) bol totiž improvizáciou. V špecifikáciách na Jagdpanzer 38(t) sa nikde nespomínalo bojové pomenovanie "Hetzer". Pomenovanie "Hetzer" sa však rozšírilo u vojakov a bolo prevzaté generálom Guderianom, ktorý ho použil v hlásení o tomto type stíhača tankov A.Hitlerovi. Ten sice pomenovanie akceptoval, no oficiálnym pomenovaním sa nestalo. Toto pomenovanie sa rozšírilo v povojnových publikáciách, konkrétne ho rozšíril p. Spielberger vo svojom pamflete „Feldgrau“ z rokov 1962/63.  Toto sa s týmto typom vžilo do tej miery, že sa používa doposiaľ a pravdepodobne sa bude používať i naďalej. [*2*]

Reklama

 

Jagdpanzer IV L/70 "Zwischen Losung"

Ešte i dodnes sa takto často označuje Jagdpanzer IV L/70 firmy Alkett. V skutočnosti doslovný preklad tohoto slovného spojenia znamená dielčie riešenie (alternatívne riešenie) a nieje to nejakou prezývkou.

 

Jagdtiger s podovozkom Porsche

Doposiaľ sa ešte traduje, že Jagdtiger s podvozkom Porsche vznikol len v 2 ks. Pravdou je, že vyrobených bolo 11 ks takéhoto stroja. Prvý prototyp z nepancierovanej ocele výr.č. 305001 a ďalšie stroje výr. čísel 305003-305012. Zaujímavosťou je, že stroj sériového čísla 305005 mal problémy s kvalitou pancierovania a nebol prevzatý pre bojové jednotky. Doslúžil jako cvičný stroj.

 

Kätzchen firmy Auto Union

Známe fotografie vozidla ukoristeného spojeneckými vojskami sú interpretované jako prototyp bojového vozidla pechoty firmy Auto Union nesúci prezývku Kätzchen. Názov Kätzchen a vlastne i určenie vozidiel, ktorým je toto pomenovanie prisudzované je veľká záhada. Podľa pánov Jentza a Doyla sa však v prípade fotografiíí poškodeného stroja ukoristeného US jednotkami odstaveného na ceste, jedná o projekt muničného vozidla a delostreleckého ťahača VK 5.01 firmy Weserhütte z Bad Oyenhausen. [*3*].

O obdobných vozidlách, kde pomenovanie Kätzchen oficiálne figuruje sa píše v hláseniach zo skúšok v kummersdorfskom skúšobnom stredisku, kde sa testovali dve prototypy firmy Auto Union. Jeden prototyp mal odpruženie torznými tyčami á Panther, druhý mal podvozok z Pz.Kpfw.38 (t). Testy sa týkali jazdných vlastností strojov a ich ťažných schopností. Jednalo sa teda o delostrelecké ťahače, čiže analógia so strojom VK 5.01 firmy Weserhütte. Jedná sa o vozidlo s rovnakým účelom ? Výzorovo sa všetky stroje veľmi podobajú. V Panzer Tracts No.20-2 Paper Panzers autori zmieňujú i Aufklärungspanzer (prieskumné vozidlo), ktoré malo vychádzať z vozidla Kätzchen firmy Auto Union. Malo sa však jednať o vozidlo väčších rozmerov. Záhadou je maketa vozidla Vollkettenaufklärer 38 (t) firmy BMM, ktorému je tiež prisudzované pomenovanie Kätzchen. Podľa pánov Franceva a Klimenta sa malo jednať o prieskumné vozidlo. Čiže je tu rozpor. Pomenovanie Kätzchen malo niesť prieskumné vozidlo alebo delostrelecký ťahač a muničné vozidlo ?

 

Königstiger (King Tiger)

Toto označenie nieje oficiálne. Pochádza z hlásenia Ríšskeho ministerstva zbrojenia pre Adolfa Hitlera z 11.12.1944. Správne oficiálne označenie podľa oddelenia WaPrüf 6  bolo Pz.Kpfw. Tiger Ausf.B  alebo Tiger II. [*4*]

 

Ladungsleger I

Označením Ladungsleger I je dodnes chybne označovaný iný typ techniky a to PzKpfw.I (M.G.) mit Abwurfvorrichtung. Pomenovanie "Ladungsleger I" patrilo dvom iným, no podobným prototypom experimentálneho prostriedku s ramenom na pokládku nákladu. Táto chyba pochádza z originálneho hlásenia popisujúceho Ladungsleger I, v ktorom chýbala akákoľvek fotografia, či ďalšie údaje o tomto stroji. Stroje boli principiálne podobné, no omylom bolo potom toto pomenovanie prisúdené fotograficky zdokumentovaným sériovým strojom, ktorých správne pomenovanie znie PzKpfw.I (M.G.) mit Abwurfvorrichtung.

9.5.1940 bol oddelením WaPrüf 5 vo firme Waggon fabrik Talbot z Aachenu objednaný nosič/pokladač náloží na platforme ľahkého tanku Pz.Kpfw.I. Na predlžovacom nosnom ramene niesol stroj 75 kg nálož. Rameno malo v zloženom stave dĺžku 2 m, vo vysunutom stave 2,75 m. Prototyp bol následne otestovaný WaPrüf 5 a odoslaný k testom v bojových jednotkách. Jeden kus bol odoslaný k Pionier Battalion 39 z 3.Panzer Division a jeden k Pionier Battalion 58 z 7.Panzer Division. Sériová výroba nebola schválená. [*5*]

 

Lorraine 37L antichar vs. 4,7cm PaK 181(f) auf GW Lorraine(f)

Dodnes sa traduje, že sa jedná o nemeckú konverziu. Pravdou je, že je to francúzska prestavba. V kritickom období pred napadnutím Francúzska v máji 1940 vznikla panika z nedostatku mobilných stíhačov tankov, ktoré by účinne bojovali proti moderným nemeckým tankom.
Montážou francúzskeho protitankového kanóna Canon de 47 antichar SA mle. 37 APX na podvozok delostreleckého ťahača Lorraine 37L mal vzniknúť improvizovaný projekt stíhača tankov. Výroba však pre rýchly spád udalostí nebola započatá, vznikol len prototyp. Podľa staších tvrdení sa mali na projekte ďalej podieľať Nemci a existujú zmienky o malej sérii vozidiel. Jediné známe fotografie prezentujú len tento francúzsky prototyp.

 

Möbelwagen

Striktne vzaté, pod týmto neoficiálnym názvom figuruje len verzia s 3,7 cm Flakom, nie pokusná verzia s 2 cm Flakvierlingom 38. Jediný prototyp s Flakvierlingom bol neskôr zrušený a prebudovaný na verziu s 3,7 cm Flakom.

 

Neubaufahrzeug

Často sa ešte používajú pre dva koncepčné dizajny firiem  Rheinmetall a Krupp označenia Pz.Kpfw.V a Pz.Kpfw.VI. Tieto označenia boli použité v nemeckej tlači v čase vojenskej operácie na obsadenie Nórska, kde tieto stroje operovali. Tieto chybné označenia prebrali spojenecké spravodajské služby a ešte i dnes sa občas v literatuře zmieňujú.

 

Panther Ausf. D1

Poopravím chybné údaje a mýtus o D1/D2. Nejednalo sa o žiadnu overovaciu sériu (žiadna neexistovala), ale o štandardné prvé sériové tanky. Líšili sa len mechanizmom riadenia. D1 (celkovo 23 ks) mala nevyhovujúci systém spojka-brzda, ktorý bol v 3/1943 nahradený novším systémom. Samotné D1 (16 ks vyrobené v MAN plus pravdepodobne i ostatné) boli neskôr prerobené na štandard.

Traduje sa, že stroje tejto série mali na ľavom boku veže pod veliteľskou vežičkou výstupok aký mal prototyp Panthera V2. Pravdou je, že stroje mali klasickú sériovú vežu. Výstupok bol výlučnou záležitosťou prototypu V2.

 

Panther II

Pôvodne jedinými markantnými zmenami u tohoto tanku oproti predchodcovi Panther bolo silnejšie pancierovanie a modifikácia štítu kanóna (schmale Blendenausführung). V projekte sa mala akceptovať štandardizácia použitých komponentov s ťažším tankom Tiger II. Rátalo sa s použitím pôvodného kanónu KwK 42 L/70 a plynulý nábeh sériovej výroby mal nastať v 9/1943 bez nutnosti výroby prototypovej série strojov. Plány sa však zmenili a prednosť vo výrobe bola daná pôvodnej podobe Panthera Ausf.D a jeho ďalších vývojových verzií. Panther II vznikol len v jednom prototype bez veže a projekt zapadol prachom.

V závere 2. svetovej vojny vznikli projekty modifikovanej veže Schmallturm s 8,8cm KwK 43, ktorá však nemala s PII nič spoločné. Túto vežu mali niesť ďalšie vývojové verzie Panthera F, resp. mala byť namontovaná i na staršie verzie Panthera.

 

Panzerbefehlspanzer III Ausf.K

Tento veliteľský stroj mal namontovanú novonavrhnutú väčšiu vežu firmy Krupp (4./Pz.Bef.Wg. Turm). Návrh veže nakreslený na výkrese č. 021 B 2200 bol prijatý 15.4.1942. Čiže to vyvracia omyl o priamom použití/konverzie veže z Pz.Kpfw. IV. Jednalo sa sice o podobnú vežu, líšila sa však iným priemerom ložiskového venca, iným čelným pancierom a ďalšími detailami.

 

Puma

Toto pomenovanie nieje oficiálnou prezývkou Sd.Kfz.234/2. [*6*]

Rovnako sa traduje, že Puma mala zdediť vežu z projektovaného tanku VK 16.02 Leopard. Je to tiež omyl. Leopard mal mať vežu väčších rozmerov vyrobenú z hrubších pancierových plechov, ktoré mali byť zvárané pod inými uhlami.

 

Pz.Kpfw. IV Ausf.F2/G

Verzia F2 a G sú dve pomenovania pre tie isté stroje. Pravdou je, že označenie F2 niesli prvé stroje s dlhým kanónom KwK 40 L/43, kedy ešte nebolo vydané nariadenie o oficiálnom označení tejto verzie. Preto vzniklo takéto interné firemné označenie, ktoré figurovalo v dvoch manuáloch na obsluhu. V tomto prípade pedantná nemecká vojenská mašinéria zlyhyla a označenie nových strojov s týmto novým kanónom bolo oficiálne prijaté so spätnou platnosťou až po 3 mesiacoch sériovej výroby Pz.Kpfw. IV s KwK 40 L/43. Oficiálne teda všetky stroje s dlhým kanónom niesli označenie Pz.Kpfw.IV Ausf.G. Často udávané rozlišovacie znaky verzií F2 a G tak niesú rozpoznávacie znaky dvoch verzií, ale sú to rozdiely a vylepšenia výrobných sérií Pz.Kpfw.IV Ausf.G, ktoré sa zavádzali počas výroby až do zavedenia nasledujúcej verzie Ausf.H. [*7*]

 

Rammtiger

Toto vozidlo je skutočný mýtus. Podľa väčšiny publikácií prototypy nevznikli. Podľa pánov Jentza a Doyla, ktorí pátrali v nemeckých archívoch boli podľa hlásení výrobcov dokončené 3 prototypy. Dokončené mali byť v 8/1943. Osud strojov a viac informácií o tomto type chýba. [*8*]

 

Saukopfblende/Topfblende

Správne pomenovanie je Topfblende. Saukopfblende je povojnový paskvil.

 

Sd.Kfz. 250 Alte/Neu

Takéto označenie sa za vojny nepoužívalo. Staršia a nová verzia Sd.Kfz. 250 sa rozdeľovala na Ausf.A a Ausf.B, pričom u verzie Ausf.A existovali dve modifikácie Sd.Kfz.205/Z Aufbau a Sd.Kfz.250/E Aufbau. Tieto sa od seba líšili sklonom pancierových dosiek, priezormi a inými detailami.

 

Sd.Kfz.261/17

Niekedy sa udáva (opäť mylne), že sa jedná o jednu z modifikácií Sd.Kfz.251/17. Ani to však nieje pravda. Sú to chybné označenia 2cm Flaku 38 na čiastočne opancierovanej platforme Sd.Kfz.11. Chybné označenie Sd.Kfz.261/17 má pôvod v prácach pána Spielbergera.

 

Schürzen

Dodnes sa traduje, že motiváciou na vznik tohoto predstavného pancierovania bola snaha vytvoriť obranu proti kumulatívnym strelám. Pravdou je, že vznikol ako potreba ochrany proti novým sovietským 14,5 mm protitankovým puškám PTRS/PTRD.

 

StuG III Ausf.F/F8

Často sa rozdielnosť týchto verzií udáva jako rozdiel v použití kanónovej výzbroje, kde kanón StuK 40 L/43 je pripisovaný verzi Ausf.F a StuK 40 L/48 verzii Ausf.F8. Pravdou je, že verzia Ausf.F bola vybavovaná oboma typmi kanónov. Rozdielom je to, že verzia Ausf.F používala platformovú verziu Pz.Kpfw.III  označovanú ako 7./Z.W, pri verzii F/8 išlo o verziu 8.Z.W.

 

Tiger II - veže Porsche a Henschel

O vežiach Tigera II sa často hovorí, že sú to veže firiem Henschel a Porsche. Pravdou je, že sa jedná o veže firmy Krupp, ktorá ich vyvinula pre obe konkurenčné podoby nového T II a obe ich i vyrábala.

 

Tiger Porsche VK 45.01(P)

Čo sa týka skutočného počtu vyrobených vozidiel, objavujú sa počty 2, či 5 ks. Skutočné počty vyrobených strojov sú 10 ks Fgst.Nr.150001 - 150009 a Fgst.Nr.150013. [*8*]

4/1942 – 1 ks

6/1942 – 1 ks

8/1942 – 4 ks

9/1942 – 3 ks

10/1942 – 1ks

 

 

Zdroje :

[~1~] Thomas L. Jentz - Rommel´s funnies, rok vydania 1997, ISBN 0-9648793-6-0
[~2~]Thomas L. Jentz, Hilary L. Doyle - Jagdpanzer 38 "Hetzer" 1944-1945, Osprey publication, ISBN
[~3~] Thomas L. Jentz, Hilary Louis Doyle - Panzer Tracts No. 17, Gepanzerte Nachschub Fahrzeuge (Armored Supply/Ammunition Vehicles) VK 3.01 to schwere Wehrmaacht-Schlepper, ISBN 0-9744862-4-8
[~4~] Thomas L. Jentz, Hilary L. Doyle – Germany´s Tiger tanks, VK 45.02 to Tiger II, ISBN 0-7643-0224-8
[~5~]Thomas L. Jentz, Hillary Louis Doyle – Gepanzerte Pionier-Fahrzeuge (Armored Combat Enginner Vehicles) Goliath to Raeumer S, Panzer Tracts no.14, 1998, ISBN 1-892848-00-7
[~6~] Thomas L. Jentz – Schwerer Panzerspähwagen (Sd.Kfz.234), Museum Ordnance Special Number 24, Darlington Publ.1998
[~7~]Tom Jentz, Hilary Doyle, Tony Brian - Panzerkampfwagen IV Ausf.G, H and J 1942-45, vydavateľstvo Osprey Publishing, New Vanguard no.39, rok vydania 2001, ISBN 1 84176 183 4
[~8~] Thomas L. Jentz, Hilary L. Doyle - Panzerkampfwagen VI P (Sd.Kfz.181) The History of the Porsche typ 100 and 101 also knows as the Leopard and Tiger (P), Darlington Productions, Inc; 1.vydanie, rok vydania 1997, ISBN-10: 1892848031, ISBN-13: 978-1892848031
http://forum.axishistory.com
http://missing-lynx.com/dg.htm
https://www.valka.cz
http://www.panzertracts.com/PZanswers.htm

 

 

 

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více