Argentinsko – americké vztahy v období vojenské junty (1976-1983)

Autor: Ing. Michaela Žáčková 🕔︎︎ 👁︎ 8.893

Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta mezinárodních vztahů

Argentinsko – americké vztahy v období vojenské junty (1976-1983)

 

Reklama

Autor: Michaela Žáčková
Vedoucí diplomové práce: prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc.
Praha 2009

 

Úvod

1. Střídání období civilních a vojenských vlád v moderní historii Argentiny

1.1 Události a okolnosti vedoucí k nastolení vojenské diktatury

1.1.1 Druhý vzestup Peronismu, vláda Isabelity Perónové

1.1.2 Proces národní reorganizace

2. Vývoj bilaterálních vztahů mezi Argentinou a USA do vojenského převratu v březnu 1976

2.1 Postoj Spojených států k vojenskému převratu v Argentině

3. Období vlády Jorge Rafaela Videly (1976 – 1981)

3.1 Situace v Argentině po nástupu Videly

Reklama

3.1.1 Vnitropolitická a sociální situace

3.1.2 Ekonomická situace

3.1.3 Situace uvnitř junty

3.2 Bilaterální vztahy s USA

3.2.1 Administrativa Geralda Forda

3.2.2 Administrativa Jamese Earla „Jimmyho“ Cartera

3.2.2.1 Ekonomické a vojenské sankce

3.2.2.2 Oblast Střední Ameriky

Reklama

3.2.2.3 Problém jaderné energie

3.2.2.4 Obilné embargo proti Sovětskému svazu

4. Období vlád Roberta Eduarda Violy (březen – prosinec 1981) a Leopolda Galtieriho (prosinec 1981 – červen 1982)

4.1 Situace v Argentině během vlády Roberta Eduarda Violy

4.1.1 Vnitropolitická a sociální situace

4.1.2 Ekonomická situace

4.2 Situace v Argentině během vlády Leopolda Fortunata Galtieriho

4.2.1 Vnitropolitická situace

4.2.2 Ekonomická situace

4.3 Bilaterální vztahy s USA během Reaganovy administrativy do začátku války o Malvíny/Falklandy

4.3.1 Spolupráce v oblasti Střední Ameriky

4.3.2 Bilaterální vztahy před válkou

4.4 Válka o Malvíny/Falklandy

4.4.1 Vnitrostátní situace v Argentině před válkou

4.4.2 Eskalace sporů o souostroví mezi Argentinou a Velkou Británií

4.4.3 Bilaterální vztahy s USA během války a po jejím skončení

4.4.4 Vnitrostátní situace po válce

Závěr

Seznam literatury

Přílohy

 

Seznam použitých zkratek

AAA (Triple A) – Alianza Anticomunista Argentina, Argentinská antikomunistická aliance, pravicová teroristická organizace

AI – Amnesty International, nevládní organizace mapující situaci dodržování lidských a občanských práv ve světě

ARA – Latin American Bureau, Kancelář pro Latinskou Ameriku

CCC – Commodity Credit Corporation, Korporace komoditních úvěrů

CGE – Confederación General de Empresarios,Všeobecná konfederace zaměstnavatelů, argentinská organizace podnikatelů a zaměstnavatelů

CGT – Confederación General del Trabajo, Všeobecná konfederace práce – odborová centrála, která se v době prvního Perónova prezidentského mandátu stala jednou z nejmocnějších organizací v celé Argentině

CNEA – Comisión Nacional de Energía Atómica, Národní komise pro atomovou energii (Argentina)

ERP – Ejército Revolucionario del Pueblo, Revoluční lidová armáda

GOU – Grupo de Oficiales Unidos, Skupina sjednocených důstojníků působících ve 40. letech

IAHRC – Interamerican Human Rights Commission, Meziamerická komise pro lidská práva

Montoneros – organizace argentinských teroristů ze 60. a 70. let, název je odvozen od povstaleckých jezdeckých jednotek bojujících za nezávislost na počátku 19. století

NPT – Non-Proliferation Treaty, Smlouva o nešíření jaderných zbraní

OAE – Organizace pro atomovou energii

OAS – Organizace amerických států

PEN – Poder Ejecutivo Nacional, Národní výkonná moc

PRT – Partido Revolucionario de los Trabajadores, Revoluční strana pracujících

UCR - La Unión Cívica Radical, Občanská radikální unie

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více