Třicetiletá válka

Autor : 🕔20.01.2001 📕21.397

Hledáme nové kolegy

Server valka.cz neustále hledá nové kolegy, kteří jsou ochotni pomoci s rozvojem a doplňováním obsahu, koordinací a kontrolou práce, moderováním příspěvků a další činností. Neváhejte a zapojte se do tvorby valka.cz v duchu hesla Čtenáři sobě :)

Přidejte se k nám!

Seriál

  1. Třicetiletá válka
  2. Třicetiletá válka
  3. Třicetiletá válka
  4. Třicetiletá válka
  5. Třicetiletá válka
  6. Třicetiletá válka
  7. Třicetiletá válka
  8. Třicetiletá válka
  9. Třicetiletá válka

Podobné články

Další články autora

Rozpočet tohoto webu pro rok 2018 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 87.861,- Kč
♡ Chci přispět

Švédská válka

Čtvrtá fáze třicetileté války, zahájená vyloděním švédského krále Gustava II. Adolfa dne 4. 7. 1630 v Německu. Císař, který nedlouho předtím zbavil Albrechta z Valdštejna vrchního velení, byl nucen spolehnout se na armádu J. T. Tillyho, která však byla v bitvě u Breitenfeldu zcela zničena. Ke švédskému vojsku se připojila protestantská knížata severního Německa a král Gustav II. Adolf postupně ovládl značnou část říše (v roce 1631 obsadili Sasové Prahu). Teprve Valdštejnův návrat do čela císařských vojsk zastavil Švédy u Norimberku, v nerozhodné bitvě u Lützenu v listopadu 1632 pak švédský král padl. V následujícím roce se síly vyrovnaly, Valdštejnovo váhání a nechuť k rozhodným akcím vyvolaly jeho pád a smrt. Císařské vojsko bylo svěřeno J. M. Gallasovi-Campo, který dokázal porazit spojenou švédskou a Saskou armádu v září 1634 u Nördlingenu. Nato Sasko uzavřelo s císařem dne 30. 5. 1635 pražský mír, švédská izolace však byla překonána spojeneckou smlouvou s Francií 28. 4. 1635, což znamenalo zahájení poslední fáze konfliktu, švédsko-francouzské války.

Autor : 🕔20.01.2001 📕21.397

Komentáře Disqus

Komentáře Facebook

Sociální sítě

Reklama

Poslední komentáře