Africká unie a její role při zajišťování bezpečnosti a stability v Africe

Autor : 🕔06.12.2010 📕8.340

Hledáme nové kolegy

Server valka.cz neustále hledá nové kolegy, kteří jsou ochotni pomoci s rozvojem a doplňováním obsahu, koordinací a kontrolou práce, moderováním příspěvků a další činností. Neváhejte a zapojte se do tvorby valka.cz v duchu hesla Čtenáři sobě :)

Přidejte se k nám!

Seriál

 1. Africká unie a její role při zajišťování bezpečnosti a stability v Africe
 2. Africká unie a její role při zajišťování bezpečnosti a stability v Africe: Úvod
 3. Africká unie a její role při zajišťování bezpečnosti a stability v Africe: 1. Vývoj Africké unie
 4. Africká unie a její role při zajišťování bezpečnosti a stability v Africe: 2. Vznik Africké unie
 5. Africká unie a její role...: 3. Bezpečnostní situace v Africe
 6. Africká unie a její role...: 4. AU a spolupráce s regionálními ekonomickými společenstvími
 7. Africká unie a její role...: 5. Spolupráce AU s OSN při řešení bezpečnostních otázek
 8. Africká unie a její role při zajišťování bezpečnosti a stability v Africe: 6. Společná mise AU a OSN v Dárfúru
 9. Africká unie a její role při zajišťování bezpečnosti a stability v Africe: Závěr
 10. Africká unie a její role při zajišťování bezpečnosti a stability v Africe: Přílohy
 11. Africká unie a její role při zajišťování bezpečnosti a stability v Africe: Seznam použité literatury

Podobné články

Další články autora

Rozpočet tohoto webu pro rok 2018 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 87.861,- Kč
♡ Chci přispět

Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta mezinárodních vztahů

Africká unie a její role při zajišťování bezpečnosti a stability v Africe

 

Vypracovala: Kateřina Finková
Vedoucí diplomové práce: PhDr. Otakar Volenec, CSc.
Praha 2008

 

Seznam zkratek

Úvod

1 Vývoj Africké unie

1.1 Objasnění pojmu panafrikanismus

1.2 Motivy vzniku panafrikanismu, resp. Organizace africké jednoty (OAJ)

1.3 Institucionalizace panafrikanismu

1.4 Vznik Organizace africké jednoty

1.5 Cíle a principy OAJ

2 Vznik Africké unie

2.1 Změny mezinárodních podmínek – 90. léta

2.2 Zakládací dokument AU

2.2.1 Cíle Africké unie

2.2.2 Principy Africké unie

2.2.3 OrgányAfrickéunie

3 Bezpečnostní situace v Africe a institucionální zajištění této problematiky

3.1 Konflikty-jejich zdroje a charakter

3.2 Koncepční přístup AU k bezpečnostním otázkám

3.3 Institucionální zajištění bezpečnostní otázky v rámci AU

3.3.1 Mírová a bezpečnostní rada – PSC

3.3.2 Další pomocné orgány

4 Africká unie a její spolupráce s regionálními ekonomickými společenstvími

5 Spolupráce AU s OSN při řešení bezpečnostních otázek

6 Případová studie: Společná mise AU a OSN v Dárfúru – úspěch či prohra?

6.1 Historie konfliktu

6.2 Odpověď mezinárodního společenství na krizi v Dárfúru

6.3 African Union Mission in Sudan (AMIS)

6.4 United Nations-African Mission in Darfur (UNAMID)

6.4.1 Výzvy a pozitiva hybridní mise

6.4.2 Problémy a perspektivy UNAMID

Závěr

Seznam použité literatury

Přílohy

 

Seznam zkratek

AU African union / Africká unie

AMIB African Union Mission in Burundi

AMIS African Union Mission in Sudan

AMU Arab Maghreb Union / Unie arabského Maghrebu

ASF African Standby Force / Africká armáda rychlého zásahu

CEWS Continental Early Warning System / Kontinentální systém včasného varování

DPA Darfur Peace Agreement / Dárfúrská mírová smlouva

ECCAS Economic Community of Central African States / Hospodářské společenství středoafrických států

ECOSOCC The Economic, Social, and Cultural Council / Ekonomická, sociální a kulturní rada

ECOWAS Economic Community of West African States / Hospodářské společenství západoafrických států

HCA Humanitarian Ceasefire Agreement / Humanitární smlouva o příměří

IGAD Intergovernmental Authority on Development / Mezivládní orgán pro rozvoj

JEM Justice and Equality Movement

MSC Military Staff Committee

NRF National Redemption Front

OAJ Organizace africké jednoty

PAA Pan-African Association / Panafrická asociace

PAC Pan-African Congress / Panafrický kongres

PAP Pan-African Parliament / Panafrický parlament

PLANELM Planning Elements Mechanism

PoW Panel of the Wise

PSC Peace and Security Council / Mírová a bezpečnostní rada

REC Regional Economic Communities / regionální ekonomická společenství

RM Regional Mechanism / regionální mechanismy

SADC South African Development Community / Jihoafrické rozvojové společenství

SHIRBRIG Stand-by High Readiness Brigade for United Nations Operations

SLA/M Sudan´s Liberation Army/Movement

SPLA/M Sudan´s People Liberation Army/Movement

UNAMID United Nations African Union Mission in Darfur

Seriál

 1. Africká unie a její role při zajišťování bezpečnosti a stability v Africe
 2. Africká unie a její role při zajišťování bezpečnosti a stability v Africe: Úvod
 3. Africká unie a její role při zajišťování bezpečnosti a stability v Africe: 1. Vývoj Africké unie
 4. Africká unie a její role při zajišťování bezpečnosti a stability v Africe: 2. Vznik Africké unie
 5. Africká unie a její role...: 3. Bezpečnostní situace v Africe
 6. Africká unie a její role...: 4. AU a spolupráce s regionálními ekonomickými společenstvími
 7. Africká unie a její role...: 5. Spolupráce AU s OSN při řešení bezpečnostních otázek
 8. Africká unie a její role při zajišťování bezpečnosti a stability v Africe: 6. Společná mise AU a OSN v Dárfúru
 9. Africká unie a její role při zajišťování bezpečnosti a stability v Africe: Závěr
 10. Africká unie a její role při zajišťování bezpečnosti a stability v Africe: Přílohy
 11. Africká unie a její role při zajišťování bezpečnosti a stability v Africe: Seznam použité literatury

Podobné články

Další články autora

Autor : 🕔06.12.2010 📕8.340

Komentáře Disqus

Komentáře Facebook

Sociální sítě

Reklama

Poslední komentáře