Main Menu
User Menu
Reklama

Současné konflikty v subsaharské Africe: Literatura

Autor : 🕔03.12.2010 📕10.626
Rozpočet valka.cz 2023 : 120.000,- Kč Příjmy k 11.07.2023 : 93.998,- Kč
♡ Chci přispět
KREJČÍ, O: Mezinárodní politika, EKOPRESS, druhé vydání, Praha, 2007, ISBN 978-80-86929-21-7

PIKNA, B.: Mezinárodní terorismus a bezpečnost Evropské unie, Linde Praha a. s., Praha, 2006, ISBN 80- 7201-615-6

ŠLACHTA, M.: Ohniska napětí a konflikty ve světě, Nakladatelství české geografické společnosti, s. r. o., Praha, 2007, ISBN 978-80-7011-926-6

ENCYCLOAPEDIA OF VIOLENCE, PEACE, CONFLICT, Academic Press, San Diego, 1999

VOLENEC, O.: Ohniska napětí a konflikty v Africe, Nakladatelství Oeconomica Praha, Praha, 2004, ISBN 80- 245-0813-3

BATEMAN, G., EGAN, V.: Encyklopedie Zeměpis světa, Columbus, s. r. o., 1. vyd. Praha, 1999, ISBN 80-901727-6-8

CLAPHAM, C.: Africa and the international system, The politics of state survival, Press syndicate of the University of Cambridge, 6. vyd. Cambridge, 2002, ISBN 052105766807

APPIAH, K. A. a GATES, H. L. : Africa - the Encycloapedia of the African and American experience, Basic Civitas Books, New York, 1999

URBANOVSKÁ, J.: Operace OSN na udržení míru v Africe, Mezinárodní vztahy březen 2008, Ústav Mezinárodních vztahů Praha

ZÁVĚŠICKÝ, J.: Moderní piráti v Somálsku, Mezinárodní politika leden 2009, Ústav Mezinárodních vztahů Praha

ŠIKULOVÁ, K.: Postkonfliktná konsolidácia a rekonciliácia společenských systémov – Rwanda a Sierra Leone, Mezinárodní vztahy únor 2009, Ústav Mezinárodních vztahů Praha

VAĎURA, V.: Ohniska napětí a příčiny ozbrojených konfliktů v Keni, Mezinárodní politika únor 2008, Ústav mezinárodních vztahů Praha

VAĎURA, V.: Vojenská dimenze prezidentských voleb v Zimbabwe, Mezinárodní politika září 2008, Ústav mezinárodních vztahů Praha

ONDŘEJ, J.: Právo ozbrojených konfliktů na přelomu tisíciletí, Mezinárodní vztahy duben 1999, Ústav mezinárodních vztahů Praha

ONDŘEJ, J.: Význam Haagské mírové konference z roku 1899 pro vývoj práva ozbrojených konfliktů, Mezinárodní vztahy leden 2000, Ústav mezinárodních vztahů Praha

SUNARDI, T.: Mezinárodní trestní soud a jeho předchůdci, Mezinárodní vztahy leden 2000, Ústav mezinárodních vztahů Praha

ŠMÍD, T. a VAĎURA, V.: Teoretická delimitace a konceptualizace fenoménu slabých a selhávajících států, Mezinárodní vztahy únor 2009, Ústav mezinárodních vztahů Praha

Oficiální stránky Mezinárodní organizace práce, http://www.ilo.org

Oficiální stránky Ministerstva zahraničních věcí České republiky, http://www.mzv.cz

Oficiální stránky United Nations, http://www.un.org

Oficiální portál pro podnikání a export, http://www.businessinfo.cz

Oficiální stránky Evropské komise, http://ec.europa.eu

Oficiální stránky Dětského fondu OSN – UNICEF, http://www.unicef.org

Oficiální stránky United nations, Economic comission for Africa, http://www.uneca.or

Oficiální stránky OSN pro Českou republiku, http://www.osn.cz

Oficiální stránky Světové banky, http://web.worldbank.org

Oficiální stránky vlády České republiky, http://www.vlada.cz

Oficiální stránky Centra pro vzdělávací technologie, http://www. cet.edu

Oficiální stránky Central Inteligence Agency, The world factbook, http://www.cia.gov

Oficiální stránky organizace „Internal displacement“, http://www.internal-displacement.org

Oficiální stránky organizace „The fund for peace“, http:// www.fundforpeace.org

Internetový politologický časopis E-polis, http://www.e-polis.cz

Internetové zpravodajství, http://www.novinky.cz

Internetový portál o rozvojových zemích, http://www.rozvojovka.cz

Internetové zpravodajství, http://aktualne.centrum.cz

Internetový portál o Evropě, http//:www.euractiv.cz

Britské listy, http://www.blisty.cz

Internetové zpravodajství, http//:aktuálně.centrum.cz

Internetové stránky Českého rozhlasu, http://www.rozhlas.cz

Internetové zpravodajství, http://www.novinky.cz

World Prout Assembly, http://www.worldproutassembly.org

Internetový zpravodaj, http://zpravy.idnes.cz

Internetové zpravodajství, http//www.newsweek.com

Internetové zpravodajství, http://www.nydailynews.com

Internetové zpravodajství, http://www.telegraph.co.uk

Internetové zpravodajství, http:// www.dailymail.co.uk

Konflikty Subsaharské Afriky, http://policy.euweb.cz

Internetový portál o Africe, http://www.afrol.com

Internetový portál o Zimbabwe, http://www.zwnews.com

http://www.survivors-fund.org.uk

http://www.flickr.com

http://images.google.cz
Reklama

Seriál

Podobné články

Další články autora

Autor : 🕔03.12.2010 📕10.626