Main Menu
User Menu
Reklama

Současné konflikty v subsaharské Africe se zaměřením na Rwandu

Autor : 🕔03.12.2010 📕10.350
Rozpočet valka.cz 2023 : 120.000,- Kč Příjmy k 1.1.2023 : 28.009,- Kč
♡ Chci přispět

Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta mezinárodních vztahů

Současné konflikty v subsaharské Africe se zaměřením na Rwandu

Autor: Bc. Pavlína Růžičková
Vedoucí práce: PhDr. Otakar Volenec, CSc.
Praha 2009

Reklama

 

1. Teoretická část

1.1 Vysvětlení základních pojmů

1.1.1 Konflikt

1.1.2 Propaganda

1.1.3 Špionáž

Reklama

1.1.4 Terorismus

1.1.5 Ozbrojený konflikt

1.1.6 Válka

1.1.7 Vojenská intervence či agrese

1.2 Konflikt v mezinárodním právu

1.2.1 Právo ozbrojených konfliktů

1.2.2 Trestní tribunály a mezinárodní trestní soudy

2. Analýza konfliktů v subsaharské Africe

2.1 Současné konflikty v subsaharské Africe

2.1.1 Afrika a subsaharská Afrika

2.1.2 Subsaharská Afrika za posledních 100 let

2.1.3 Etnický konflikt a genocida

Reklama

2.1.4 Obecná charakteristika konfliktů v subsaharské Africe

2.2 Řešení konfliktů v Africe

2.2.1 Prevence konfliktů v Africe

2.2.2 OSN v Africe

2.2.3 Organizace africké jednoty

3. Vybrané konflikty v subsaharské Africe

3.1 Somálsko

3.1.1 Obecné informace

3.1.2 Občanská válka v Somálsku

3.1.3 OSN v Somálsku

3.2 Sierra Leone

3.2.1 Obecné informace

3.2.2 Občanská válka v Sierra Leone

3.2.3 OSN v Sierra Leone

3.3 Keňa

3.3.1 Obecné informace

3.3.2 Ozbrojené konflikty v Keni

3.3.3 OSN v Keni

3.4 Zimbabwe

3.4.1 Obecné informace

3.4.2 Ozbrojené konflikty v Zimbabwe

3.4.3 OSN v Zimbabwe

3.5 Uganda

3.5.1 Obecné informace

3.5.2 Občanská válka v Ugandě

3.5.3 OSN v Ugandě

4. Etnické konflikty ve Rwandě

4.1 Rwanda

4.1.1 Základní údaje

4.1.2 Demografická charakteristika Rwandy

4.1.3 Ekonomická charakteristika Rwandy

4.1.4 Vnitropolitická charakteristika a zahraničně – politická orientace Rwandy

4.2 Historický vývoj Rwandy

4.2.1 Dějiny Rwandy do roku 1963

4.2.2 Tutsijská invaze v letech 1963 – 1966

4.2.3 Vývoj ve Rwandě v letech 1966 – 1990

4.2.4 Občanská válka a genocida 1990 – 1994

4.2.5 Vývoj ve Rwandě po konci války

4.3 Mezinárodní řešení situace ve Rwandě

4.3.1 OSN ve Rwandě a další zahraniční pomoc

4.3.3 Česká republika a pomoc Rwandě

Přílohy

Seznam literatury a internetových zdrojů

Reklama

Seriál

Podobné články

Další články autora

Autor : 🕔03.12.2010 📕10.350