Třicetiletá válka

Autor: S.P.Q.R. 🕔︎︎ 👁︎ 35.620

Dánská válka

Třetí fáze třicetileté války; vyvolána akcemi a drancováním rakouského generála J. T. Tillyho v Porýní. V roce 1625 dánský král Kristian IV. vystoupil proti armádě Katolické ligy, v prosinci 1625 vytvořena tzv. haagská koalice mezi Nizozemím, Dánskem a Anglií. Dánský král zahájil na jaře 1626 operace proti J. T. Tillymu, zatímco P. E. Mansfeld zaútočil na Slezsko a snažil se o spojení s G. Bethlenem. Císař Ferdinand II. proti nim vyslal novou armádu v čele s A. z Valdštejna, jenž porazil P. E. Mansfelda 1626 u Dessau a pronásledoval jej do Uher. Mezitím J. T. Tilly porazil Kristiana IV. u Lutteru a po příchodu A. z Valdštejna z Uher zaútočily obě armády na Dánsko. V květnu 1629 donucen Kristian IV. uzavřít lubecký mír.

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více