Main Menu
User Menu
Reklama

Třicetiletá válka

Autor : 🕔20.01.2001 📕35.131
Rozpočet valka.cz 2023 : 120.000,- Kč Příjmy k 11.07.2023 : 93.998,- Kč
♡ Chci přispět

Dánská válka

Třetí fáze třicetileté války; vyvolána akcemi a drancováním rakouského generála J. T. Tillyho v Porýní. V roce 1625 dánský král Kristian IV. vystoupil proti armádě Katolické ligy, v prosinci 1625 vytvořena tzv. haagská koalice mezi Nizozemím, Dánskem a Anglií. Dánský král zahájil na jaře 1626 operace proti J. T. Tillymu, zatímco P. E. Mansfeld zaútočil na Slezsko a snažil se o spojení s G. Bethlenem. Císař Ferdinand II. proti nim vyslal novou armádu v čele s A. z Valdštejna, jenž porazil P. E. Mansfelda 1626 u Dessau a pronásledoval jej do Uher. Mezitím J. T. Tilly porazil Kristiana IV. u Lutteru a po příchodu A. z Valdštejna z Uher zaútočily obě armády na Dánsko. V květnu 1629 donucen Kristian IV. uzavřít lubecký mír.

Reklama

Seriál

Podobné články

Další články autora

Autor : 🕔20.01.2001 📕35.131