Main Menu
User Menu
Reklama

Okolnosti rozchodu severských zemí v oblasti bezpečnostní politiky po druhé světové válce: Seznam zkratek, seznam literatury

Autor : 🕔29.10.2010 📕9.892
Rozpočet valka.cz 2023 : 120.000,- Kč Příjmy k 11.07.2023 : 93.998,- Kč
♡ Chci přispět

Seznam zkratek

AFNORTH Velitelství spojeneckých sil v severní Evropě (Allied Forces Northern Europe)

BENELUX Souhrnné označení Belgie, Nizozemí a Lucemburska

Reklama

NATO Organizace Severoatlantické smlouvy (North Atlantic Treaty Organisation)

NC Severská rada (Nordic Council)

OEEC Organizace pro evropskou hospodářskou spolupráci (Organization for European Economic Cooperation)

OSN Organizace spojených národů (United Nations Organisation)

SN Společnost národů (League of Nations)

SSSR Sovětský svaz (Soviet Union)

Reklama

USA Spojené státy americké (United States of America)

ZEU Západoevropská unie (Western European Union)

 

Seznam literatury a ostatních pramenů

ARCHER C.: The Nordic Area as a 'Zone of Peace', Journal of Peace Research, roč. 33, č. 4 , 1996, str. 451-467, dostupné na: http://www.jstor.org/pss/424569 (3.12.2008)

BLIDBERG K.: Just Good Friends, FHFS, Oslo 1987, ISBN 99-08270-51-6

EINHORN E.: The Reluctant Ally: Danish Security Policy 1945-49, Journal of Contemporary History, roč. 10, č. 3, Sage Publications, 1975, str. 493-512, dostupné na: http://www.jstor.org/pss/260158 (3.12.2008)

FIDLER, MAREŠ: Dějiny NATO, Paseka, Praha 1997, ISBN 80-7185-145-0

FRIIS H.: Scandinavia between East and West, Cornell University, Ithaca 1950

GERMAN R.: Norway and the Bear: Soviet Coercive Diplomacy and Norwegian Security Policy, International Security, roč. 7, č. 2, The MIT Press, 1982, str. 55-82, dostupné na: http://www.jstor.org/pss/2538433 (3.12.2008)

INGEBRITSEN CH.: The Nordic States and European Unity, Cornell University, Ithaca 1998, ISBN 0-8014-3484-X

KAN A. S.: Dějiny skandinávských zemí, Svoboda, Praha 1983

KAŠÍK V.: NATO - bezpečnost pro Evropu, AVIS, Praha 1997, ISBN 80-86049-08-6

MAYEROVÁ C.: Komparativní politika Skandinávie a Středomoří, Karolinum, Praha 1996, ISBN 80-7184-250-8

MILES L.: The European Union and the Nordic countries, Routledge, Londýn 1996, ISBN 0-415-12423-9

MOURITZEN H.: The Nordic Model as a Foreign Policy Instrument: Its Rise and Fall, Journal of Peace Research, roč. 32, č. 1, 1995, str. 9-21, dostupné na: http://www.jstor.org/pss/425464 (3.12.2008)

Nordic Council - http://www.norden.org (26.4.2009)

North Atlantic Treaty Organization, http://www.nato.int/ (1.4.2009)

ÖRVIK N.: Scandinavia, NATO, and Northern Security, International Organization, roč. 20, č. 2, 1966, str. 380-396

UN Treaty Collection, http://untreaty.un.org (28.3.2009)

VESELÝ Z.: Dějiny mezinárodních vztahů, Aleš Čeněk, Plzeň 2007, ISBN 978-80-7380-018-5

WILKINSON J.: Denmark and NATO: The problem of a small state in a collective securtiy system, International Organization, roč. 10, č. 3, 1956, str. 390-401, dostupné na: http://www.jstor.org/pss/2704421 (3.12.2008)
Reklama

Seriál

Podobné články

Další články autora

Autor : 🕔29.10.2010 📕9.892