Main Menu
User Menu
Reklama

Okolnosti rozchodu severských zemí v oblasti bezpečnostní politiky po druhé světové válce

Autor : 🕔29.10.2010 📕8.101
Rozpočet valka.cz 2023 : 120.000,- Kč Příjmy k 11.07.2023 : 93.998,- Kč
♡ Chci přispět

Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta mezinárodních vztahů

Okolnosti rozchodu severských zemí v oblasti bezpečnostní politiky po druhé světové válce

 

Reklama

Vypracoval: Karel Manoch
Vedoucí diplomové práce: Ing. Jan Martin Rolenc
Praha 2009

 

Úvod

1 Počátky provázanosti severských států

1.1 Společné kořeny

1.2 Raná historie

1.3 Druhá světová válka

2 Severské státy v novém poválečném světovém uspořádání

Reklama

2.1 Nový kurz v zahraniční politice severských zemí

2.2 Počátky plánu skandinávské obranné spolupráce

2.3 Severské státy v podmínkách počínající studené války

2.4 Konec plánu skandinávské obranné unie a vznik Organizace Severoatlantické smlouvy

2.5 Důsledky rozchodu a nová očekávání

Závěr

Seznam zkratek

Seznam literatury a ostatních pramenů

Přílohy

Příloha 1: Přehled základních dat severských zemí

Příloha 2: Rozdělení křesel ve skandinávských parlamentech

Reklama

Seriál

Podobné články

Další články autora

Autor : 🕔29.10.2010 📕8.101