Main Menu
User Menu
Reklama

Jubilejný kríž 1908 (Jubiläumskreuz 1908)

Autor : 🕔25.07.2010 📕22.929
Rozpočet valka.cz 2023 : 120.000,- Kč Příjmy k 1.1.2023 : 28.009,- Kč
♡ Chci přispět

V roku 1908 oslavoval cisár František Jozef I. 60. výročie nástupu na trón – tzv. diamantové jubileum. Pri tejto príležitosti rozhodol o zriadení pamätnej dekorácie – Jubilejného kríža 1908 v troch skupinách – pre vojenské osoby, civilných štátnych zamestnancova a pre osoby cisárskeho dvora. Kríž bol zriadený 29. septembra 1908 osobným listom cisára Františka Jozefa I. s tým, že udeľovať sa bude 2. decembra – v jubilejný deň panovníka. Samotný kríž je pre všetky tri skupiny zhodný, jednotlivé verzie sa od seba líšili iba farbou stuhy, označením kríža a dátumom založenia. Autorom návrhu kríža je profesor Viedenskej akadémie a známy medailér Rudolf Marschall.

Vyznamenanie tvorí bronzový, matne pozlátený, tlapatý kríž, ktorého ramená sa smerom von mierne oblúkovito rozširujú a sú rovno zakončené. Priemer kríža sa pohybuje medzi 35,9 a 37 mm. Na stred kríža je položený kruhový medailón s priemerom 20 mm a medzi ramenami je kruhový vavrínový veniec.

Reklama

Na lícnej strane sa v stredovom medailóne nachádza heraldicky z pravej strany zobrazené poprsie cisára Františka Jozefa I. v maršalskej uniforme a opis FRANC.IOS.I. a drobným písmom (nie na všetkých exemplároch!) R.MARSHALL. Rubová strana je hladká, na ploche stredového medailónu umiestnený dvojriadkový letopočet 1848 / 1908. Na hornom okraji vrchného ramena je valcovité uško na výstupku, ktorým prechádza krúžok pre stuhu.

Vojenský jubilejný kríž (Militärjubiläumskreuz)

Založený bol 10. augusta 1908. Nárok na získanie mali všetci aktívny dôstojníci, ktorí slúžili vo vojenských, námorných a vlastibraneckých formáciách, vojenskí duchovní a vlastibraneckí úradníci, kapelníci vojenských hudobných telies, námorní kadeti, kadeti pozemných síl a na ich úroveň postavení a vojenskí gážisti, ktorí slúžili v ozbrojených silách a v žandárstve. Nárok na udelenie mali aj neaktívny dôstojníci a vlastibraneckí úradníci a duchovní, ktorý v období od 2. decembra 1848 do 2. decembra 1908 aktívne slúžili v uvedených formáciách. Kríž získali taktiež príslušníci mužstva a poddôstojníci, ktorí ku dňu jubilea mali odslúžené minimálne dva roky v aktívnej službe alebo v uvedenom období absolvovali vojenské cvičenie.

Rozhodnutím cisára Františka Jozefa I. zo dňa 31. decembra 1914 bol kríž dodatočne udelený aj tým, ktorí ku 2. decembru 1908 síce neboli dôstojníkmi, ale v priebehu vojny sa nimi stali, pričom nárok na udelenie taktiež získali aj záložní kadeti – ašpiranti a jednoroční dobrovoľníci veterinári a lekárnici a v zvláštnych službách zaradení jednoroční dobrovoľníci. Vojenský jubilejný kríž bol nosený na trojuholníkovej, 40 mm širokej stuhe bielej farby, s červeným pásikom pri okrajoch.

Jubilejný kríž pre civilných štátnych zamestnancov (Jubiläumskreuz für Zivilstaatsbeamte)

Založený dňa 14. augusta 1908. Nárok na získanie mali všetky osoby, ktoré v dobe zriadenia kríža aktívne pracovali v civilnej štátnej službe alebo jej na roveň postavenej verejnej funkcii, ďalej tí, ktorí preukázali, že takto pracovali nepretržite 10 rokov alebo preukázali, že takúto službu ukončili najmenej jeden rok pred vydaním rozhodnutia o zriadení kríža. Nárok na udelenie získali aj osoby, ktoré pracovali v aktívnej štátnej službe a preukázali najmenej trojročnú činnosť, kríž bol taktiež udelený aj štátnym a panským zamestnancom, ktorí preukázali najmenej trojročnú činnosť a dosiahli veku 21 rokov. Nárok na kríž mali taktiež osoby, ktoré boli v civilnom zamestnaneckom pomere pri vojenských útvaroch.
Jubilejný kríž pre civilných štátnych zamestnancov bol nosený na jasnočervenej trojuholníkovej stuhe s prepisovou šírkou 39 mm.

Jubilejný dvorský kríž (Jubiläumshofkreuz)

Založený dňa 19. septembra 1908 (niekedy je uvádzaný dátum 20. septembra 1908). Nárok na získanie kríža mali všetky osoby, ktoré v čase od 2. decembra 1898 do 2. decembra 1908 slúžili v blízkosti cisára alebo patrili k cisárskemu dvoru, avšak nemali nárok na udelenie Jubilejného vojenského kríža. Nárok mali taktiež najvyššie dvorské šarže, minister cisárskeho a kráľovského domu, minister zahraničných vecí, kapitáni gárd, dvorskí slúžiaci a osoby, ktoré slúžili pri generálnom riaditeľstve Najvyššieho a súkromného cisárovho fondu. Nárok na získanie mali aj úradníci, dôstojníci, lekári a duchovenstvo pri dvore, riaditeľstvo dvorného divadla, dvorná kapela, domáci dôstojníci a taktiež dôstojníci, úradníci, lekári a mužstvo telesných gárd, dvorskí štábny pobočníci a šikovatelia a mužský personál pracujúci v stajniach gárd, pričom museli preukázať, že ku dňu 2.12.1908 slúžia minimálne 3 roky, dosiahli veku 21 rokov, a ich služba bola bezúhonná. Kríž získali aj vojenské osoby, ktoré pri hradných a dvorských formáciách vykonávali prezenčnú službu minimálne 2 roky a nárok na udelenie mali taktiež dvorské herečky a herečky Dvorského hradného divadla (Hofburgtheater) ako aj slúžiaci tohto divadla ktorí preukázali minimálne ročný pracovný pomer. Kríž dostali aj preláti pracujúci pri rádových kanceláriách a príslušní slúžiaci, úradníci ministerstva Najvyššieho domu a ministerstva zahraničných vecí, zamestnanci pracujúci v dvorskom telegrafnom a poštovom úrade a taktiež osoby, ktoré pracovali v podobných službách v rokoch 1898 a 1908.

Jubilejný dvorský kríž sa nosil na 40 mm širokej trojuholníkovej stuhe s bielymi okrajmi (stuha Rakúskeho cisárskeho Leopoldovho rádu). Podľa dostupných informácií bolo udelených cca 3.500 kusov Jubilejného dvorského kríža, z toho 120 kusov na stuhe pre dámy (uviazaná do motýlika).

Kríže boli bežne udeľované v jednoduchých etujkách, významný nositelia ich dostávali v červených etujách so zlatým letopočtom a monogramom FJI alebo štátnym znakom na vrchnáku. Existuje aj množstvo súkromne zakúpených etují a krabičiek rôznej kvality materiálu a prevedenia.

Už v čase zriadenia Jubilejného kríža sa používajú miniatúrky (na malej trojuholníkovej stužke alebo bez nej – určené na retiazku), náprsné stužky (podobne ako pri iných dekoráciách Rakúsko – Uhorska) sa začali používať až počas prvej svetovej vojny. Jedná sa buď o samostatnú stužku kríža v príslušnej farbe (podľa skupiny udeleného kríža) alebo stužka doplnená miniatúrkou kríža.

Reklama

Jubilejný kríž z roku 1908 sa nosil na ľavej strane hrude v poradí za Jubilejnou medailou z roku 1898, pričom Vojenský jubilejný kríž bol považovaný za najvyšší, po ňom nasledovala verzia pre civilných štátnych zamestnancov a nakoniec verzia dvorská. V prípade získania nároku na viac krížov, nosil dekorovaný vždy len ten najvyšší stupeň.

Pozn.: Článok bol pôvodne uverejnený na stránkach www.kvhbeskydy.sk

Zdroje:
JEDLIČKA, Roman: Varianta Rakousko – Uherského Jubilejního kříže z r. 1908, In: SIGNUM, III. řada, č.1/1998
JEDLIČKA, R. – SEDLÁK, L. F.: Jubilejní kríž 1908, In: SIGNUM, V. řada, č.3/2008
JEDLIČKA, R. – SEDLÁK, L. F.: Faleristické drobnosti – Rakousko-uherské náprsní stužky, In: SIGNUM, IV. řada, č.18/2007
KOLÁČNÝ, Ivan: Řády a vyznamenání Habsburské monarchie, Elka Press, Praha, 2006
www.austro-hungarian-army.co.uk
Foto:
archív autora – súkromná zbierka

Jubilejný kríž - averz (<i>všetky skupiny</i>)  [foto: zbierka autora]
Jubilejný kríž - averz (všetky skupiny)
[foto: zbierka autora]

Jubilejný kríž - lícna strana  [foto: zbierka autora]
Jubilejný kríž - lícna strana
[foto: zbierka autora]

Jubilejný kríž - rubová strana  [foto: zbierka autora]
Jubilejný kríž - rubová strana
[foto: zbierka autora]

Jubilejný kríž v krabičke  [foto: zbierka autora]
Jubilejný kríž v krabičke
[foto: zbierka autora]

Miniatúra jub. kríža na trjuholnikovej stužke  [foto: zbierka autora]
Miniatúra jub. kríža na trjuholnikovej stužke
[foto: zbierka autora]

Reklama

Náprsné stužky  [foto: zbierka autora]
Náprsné stužky
[foto: zbierka autora]

Spona náprsných stužiek zo stužkou vojenského jubilejného kríža  [foto: zbierka autora]
Spona náprsných stužiek zo stužkou vojenského jubilejného kríža
[foto: zbierka autora]

Nositeľ jubilejného kríža  [foto: zbierka autora]
Nositeľ jubilejného kríža
[foto: zbierka autora]

Nositeľ jubilejného kríža  [foto: zbierka autora]
Nositeľ jubilejného kríža
[foto: zbierka autora]

Reklama

Podobné články

Další články autora

Autor : 🕔25.07.2010 📕22.929