Main Menu
User Menu

137. gardový paradesantní pluk [1992 - ]

137th Guards Parachute Regiment

137-й гвардейский парашютно-десантный полк

     
Název:
Name:
137. gardový paradesantní pluk
Originální název:
Original Name:
137-й гвардейский парашютно-десантный полк
Datum vzniku:
Raised/Formed:
07.05.1992
Předchůdce:
Predecessor:
137. gardový paradesantní pluk
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
07.05.1992-DD.MM.RRRR 106. gardová výsadková divize
Dislokace:
Deployed:
07.05.1992-DD.MM.RRRR Rjazaň, ?

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
Poznámka:
Note:
Pluk je od 24.6.2006 ako jeden z prvých útvarov výsadkových vojsk vyzbrojený novým bojovým vozidlom BMD-4.
Zdroje:
Sources:
desantura.ru
ru.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/137-gardovy-paradesantni-pluk-1992-t49767#192428Verze : 3
MOD