Rusko - gruzínské vztahy a válka o Abcházii a Jižní Osetii: Úvod

Autor : 🕔19.06.2010 📕12.586

Seriál

 1. Rusko - gruzínské vztahy a válka o Abcházii a Jižní Osetii
 2. Rusko - gruzínské vztahy a válka o Abcházii a Jižní Osetii: Úvod
 3. Rusko - gruzínské vztahy a válka o Abcházii a Jižní Osetii: 1. Vztahy Gruzie s Ruskem
 4. Rusko - gruzínské vztahy a válka o Abcházii a Jižní Osetii: 2. Gruzie a národnostní menšiny
 5. Rusko - gruzínské vztahy...: 3. Rusko-gruzínská válka v srpnu 2008
 6. Rusko - gruzínské vztahy a válka o Abcházii a Jižní Osetii: Závěr
 7. Rusko - gruzínské vztahy a válka o Abcházii a Jižní Osetii: Seznam zkratek
 8. Rusko - gruzínské vztahy a válka o Abcházii a Jižní Osetii: Seznam literatury

Podobné články

Další články autora

Rozpočet tohoto webu pro rok 2017 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 55.755,- Kč
♡ Chci přispět

Úvod

Jako téma mé bakalářské práce jsem si vybrala rusko-gruzínské vztahy a jejich vliv na válku resp. konflikt v Abcházii a Jižní Osetii. Vzhledem k nedávným událostem v Jižní Osetii v létě 2008, kterým se budu v práci také věnovat, jde o téma velmi aktuální, ale v české literatuře dosud málo analyzované. Většina článků, které můžeme nalézt v novinách nebo časopisech, je zaměřena na konkrétní problém z dané oblasti (např. rusko-gruzínské vtahy, situace v Gruzii, v Abcházii, či v Jižní Osetii), žádný z nich se ale nezabývá širší analýzou problému. Ke známým autorům u nás patří Adam Černý, který publikuje své články v Hospodářských novinách, Jiří Doubrava a Jan Rybář z Mladé Fronty DNES, Luboš Palata, publikující v časopise Respekt a za ženskou část autorů mohu zmínit Petru Procházkovou, která publikuje v Lidových Novinách.

Pokud bude zájemce o tuto problematiku pátrat po českých monografiích věnujících se konfliktům v Abcházii a Jižní Osetii, zjistí, že žádné neexistují. Z tohoto důvodu ve své práci využívám převážně cizojazyčné zdroje. Nejvíce jsem pracovala s dvousvazkovou monografií pod názvem „Gruzie: Problémy a perspektivy rozvoje“, vydané Ruským institutem pro strategická studia, jenž je zaměřena na rusko-gruzínské vztahy v několika oblastech a dále pak na sociálně-ekonomickou situaci v zemi. Dále jsem využila monografií „Abcházie – de facto nebo Gruzie de iure?“ profesora a historika Stanislava Lakoby a „Jižní Osetie: V konfliktech rusko-gruzínských vztahů“ profesora a historika Marka Blieva, které se věnují situaci a konfliktům v separatistické Abcházii a Jižní Osetii od konce 80. let.

Analýza je zaměřena především na otázku nakolik se v konfliktech v Abcházii a Jižní Osetii promítly vztahy Gruzie s Ruskem a nakolik je postavení Ruska jako prostředníka mezi znesvářenými stranami využíváno k udržení vlivu v postsovětské Gruzii. Hypotézu, kterou chci prověřit je, že Rusko se pomocí zasahování do abchazsko-gruzínských a jihoosetsko-gruzínských konfliktů snaží udržet vliv v Gruzii, která se stále více orientuje na Západ, čímž se Rusku vzdaluje. Zabývat se budu rovněž otázkou, nakolik Rusko chtělo na svých vztazích s Gruzií (včetně srpnové války v roce 2008) ověřit míru připravenosti Západu postavit se proti ruským snahám o zachování své sféry vlivu v zemích Společenství nezávislých států.

Neřešeným problémem také zůstává specifičnost historického postavení Abcházie a Jižní Osetie v Gruzii, což je také jedním z cílů mé práce.

Takto zadaným cílům odpovídá i struktura práce. V první kapitole „Vztahy Gruzie s Ruskem“ se budu věnovat dvoustranným vztahům mezi oběma zeměmi (za období od vyhlášení gruzínské nezávislosti), a to s důrazem na oblast politickou, obchodně-ekonomickou a vojenskou. Jednu z podkapitol věnuji jejich vztahům v letech 2006-2008, před tím, než v srpnu 2008 vypukla mezi Ruskem a Gruzií válka.

V druhé kapitole „Gruzie a národnostní menšiny“ se budu zabývat samotnou Gruzií a jejím vývojem v sociálně-ekonomické oblasti a vztahům k národnostním menšinám po odtržení republiky od Sovětského svazu. V této kapitole jsem vyčlenila místo dvěma podkapitolám, kde se budu věnovat vzniku a vývoji konfliktů v Abcházii a Jižní Osetii. Zde se blíže podíváme na příčiny a průběh zmíněných konfliktů. Konec druhé kapitoly se bude věnovat přínosu Ruska a Západu k řešení konfliktů a jejich možnostem v tomto směru. A nakonec třetí kapitola, „Rusko-gruzínská válka v srpnu 2008“, je celá věnovaná, jak už vyplývá z názvu, válce mezi Ruskem a Gruzií v roce 2008, jejím dopadům na Gruzii a její vztahy s Ruskem. V rámci této kapitoly se budu kromě popisu vlastního průběhu války soustředit především na problematiku příčin vzniku této války a její důsledky v širších mezinárodních souvislostech (včetně např. problematiky tzv. Kosovského precedentu). V závěru kapitoly se pokusím načrtnout možný budoucí vývoj situace kolem Abcházie a Jižní Osetie.

Z důvodu nedostatku české literatury, zabívající se tímto problémem, jsem k analýze konfliktů využila cizojazyčnou literaturu (převážně v ruském jazyce) a také internet. O válce v Jižní Osetii v srpnu 2008 není zatím dokonce ani cizojazyčná literatura, proto jsem ve třetí kapitole čerpala pouze a jen z internetových zdrojů, jako jsou například online noviny, oficiální internetové stránky mezinárodních organizací či ruského ministerstva zahraničních věcí, nebo prezidenta Ruské federace.

Seriál

 1. Rusko - gruzínské vztahy a válka o Abcházii a Jižní Osetii
 2. Rusko - gruzínské vztahy a válka o Abcházii a Jižní Osetii: Úvod
 3. Rusko - gruzínské vztahy a válka o Abcházii a Jižní Osetii: 1. Vztahy Gruzie s Ruskem
 4. Rusko - gruzínské vztahy a válka o Abcházii a Jižní Osetii: 2. Gruzie a národnostní menšiny
 5. Rusko - gruzínské vztahy...: 3. Rusko-gruzínská válka v srpnu 2008
 6. Rusko - gruzínské vztahy a válka o Abcházii a Jižní Osetii: Závěr
 7. Rusko - gruzínské vztahy a válka o Abcházii a Jižní Osetii: Seznam zkratek
 8. Rusko - gruzínské vztahy a válka o Abcházii a Jižní Osetii: Seznam literatury

Podobné články

Další články autora

Autor : 🕔19.06.2010 📕12.586

Komentáře Disqus

Komentáře Facebook

Sociální sítě

Poslední komentáře

 • Tomáš Koty Kotačka Jenže pak to dopadá tak, že lidi řvou jak byla F-15 skvělý letadlo... a už se nikdo nezmiňuje, že prakticky žádný z těch sestřelů nebyl jen za účasti F-15tek - a že vlastně šlo o kooperaci několika různých strojů.

  F-15A Baz versus MiG-25 - Past jako z učebnice · 1 week ago

 • Radek Novák Pěkně popsáno,akorát mi tam chybí ta bitva v Itálii :-) Docela pozdní koment,ale nikdo to tu ještě nepochválil :D

  Vojenská organizace Slovanů v časně slovanském období · 1 week ago

 • 3,14ranha Budiž, slovo svobodné jsem měl napsat s uvozovkami... přesto to jsou volby a o překvapení(z pohledu globálních elit) není nouze (Brexit, D. Trump , polská vláda... ), nic podobného tady za bolševika nebylo ani náhodou ! A když už to umírnění...

  Bratři Mašínové - fakta · 1 week ago

 • Miloš Fabián Článek je dobrý, ale chtělo by to si jej po sobě přečíst a zapracovat na elementární gramatice. Takhle je ostuda publikovat jej na tomhle portálu.

  Regia Aeronautica v severní Africe · 1 week ago

 • Radek Novák Tak to máte velmi naivní představu o světě :-) Volby svobodné nejsou,jsou zmanipulované a nahrávají velkým stranám,už jen systémem.NATO po nás nechce žádnou gentlemanskou pomoc,manipuluje s myšlením lidí skrz média a vojákům nabízí různé mise...

  Bratři Mašínové - fakta · 2 weeks ago

 • Wally Dobrý den,

  Mě by zajímalo kde a jak se mužů přihlásit do kurzu?

  Předem děkuji.

  el_capitan@centrum.cz

  Nudíte se? Jeďte na výcvik SOG Defence!  · 2 weeks ago

 • ABC Pravda. Jenže i kdyby Německo nezaútočilo na Polsko a byl pořád mír, tak by si nás stejně ponechali jako Protetorát a situace z doby březen až srpen 1939 by trvala ještě hodně let a bez války by Mnichov nebyl oduznán. V tom případě by přežití...

  Benešova Sofiina volba · 2 weeks ago

 • Letusak Na druhou stranu se ani nevedelo, ze Hitler chysta nacistickou svetovladu, vyhlazovaci tabory a vystehovani/vyhlazeni nenemecke populace Evropy. Takhle s odstupem vice jak sedmdesati let s tim vsim, co vime, se to samozrejme posuzuje mnohem snaze.

  Benešova Sofiina volba · 2 weeks ago

 • ABC Kdyby Nacisté vyhráli, mohli by si s českým národem dělat, co by chtěli, klidně čtvrtinu povraždit, čtvrtinu poněmčit a zbytek odvézt do Ruska na otrockou práci. A Čecha by už víc nebylo v české zemi! Beneš několikrát hazardoval s osudem...

  Benešova Sofiina volba · 2 weeks ago

 • neznasam_klamstvo Pri streľbe v kasárňach zahynula len jedna žena. Druhá žena a dve deti boli len ľahko zranené, boli ošetrené spolu s preživšími vojakmi na ošetrovni v kasárňach a pokračovali v ceste do nemecka! Preživších vojakov odviezli partizáni a neskôr...

  Bratři Mašínové - fakta · 3 weeks ago