Americko-izraelské vztahy: Zoznam použitej literatúry

Autor: Bc. Patrícia Šnapková 🕔︎︎ 👁︎ 11.088
Knižné zdroje:

ALBRIGHTOVÁ, M. Doporučení budoucímu prezidentovi: Jak navrátit Americe dobrou pověst a vůdčí roli ve světě. Preložil Tomáš Jeník. První vydání. Praha: Práh, 2008. 285 s. ISBN 978-80-7252-222-4

ALBRIGHTOVÁ, M. Madeleine: Nejlepší ze všech možných světů. Preložil Michael Žantovský. První vydání. Praha: Práh, 2003. 551 s. ISBN 80-7252-079-2

AMBROSE, S. E. Rise to Globalism: American Foreign Policy 1938-1980. Second Revised Edition. Virginia: Penguin Books Ltd, 1980. 428 s. ISBN 0 14 02.1247 7

BASS, W. Support any friend: Kennedy’s Middle East and the making of the U.S.- Israeli alliance. New York: Oxford University Press, Inc., 2003. 336 s. ISBN 0-19-5176580-2

ČEJKA, M. Izrael a Palestina: Minulost, současnost a směrování blízkovýchodního konfliktu. Druhé aktualizované vydání. Brno: Společnost pro odbornou literaturu- Barrister&Principal, 2007. 321 s. ISBN 978-80-87029-16-9

HINDLSOVÁ, L. Dlouhá cesta k míru: Bill Clinton a Blízký východ. První vydání. Praha: Professional Publishing, 2004. 159 s. ISBN 80-86419-72-X

CHAPMAN, C. Čí je země zaslíbená: Pokračující krize mezi Izraelem a Palestinci. Preložil Radek Hanzl. První vydání. Praha: Volvox Globator, 2003. 322 s. ISBN 80-7207-507-1

KISSINGER, H. Krize. Preložil Ondřej Novák. První vydání. Praha: Nakladatelství Academia, 2006. 392 s. ISBN 80-200-1439-X

KISSINGER, H. Potřebuje Amerika zahraniční politiku? Cesta k diplomacii pro 21. století. Preložil Michael Žantovský. První vydání. Praha: Jiří Buchal- BB art, 2002. 252 s. ISBN 80-7257-736-0

KISSINGER, H. Roky v Bílém domě. Preložil Václav Viták. První vydání. Praha: Nakladatelství BB/art s.r.o., 2006. 1405 s. ISBN 80-7341-703-0

LEHMANNOVÁ, Z., et al . Kulturní pluralita v současném světě. Praha: VŠE, 2000. ISBN 80 245 007 36

MEARSHEIMER, J. J. - WALT, S. M. The Israel lobby and US foreign policy. London: Penguin Books, 2007. 484 s. ISBN 978-0-141-03123-1

REICH, B. The United States and Israel: Influence in the Special Relationship. New York: Praeger Publishers, 1984. 236 s. ISBN 0-03-060564-4

VELENSKÝ, J. Izrael - ukazovatel posledních časů: Izrael dnes - palestinská intifáda. Doplněné druhé vydání. Hradec Králové: Maranatha, 2002. 282 s. ISBN 80-238-9230-4
Internetové zdroje:

America, Israel, and the Middle East: Confronting the Challenges of Tomorrow (online). Washington DC (USA): The Washington Institute for Near East Policy, 2008 (cit. 24. januára 2009). Dostupné z: http://www.washingtoninstitute.org/templateC04.php?CID=295

BARD, M. Public Opinion Towards Israel (online). Jewish virtual library. A division of the American-Israeli Cooperative Enterprise. Updated March 23, 2009 (cit. 20. apríla 2009). Dostupné z: http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/US-Israel/American_attitudes_toward_Israel.html

Bush: ‘Hezbollah suffered a Defeat’ (online). CNN International. August, 15, 2006 (cit. 12. mája 2009). Dostupné z: http://edition.cnn.com/2006/POLITICS/08/14/bush/index.html

CROUCH, J. D. et al. Security First: US Priorities in Israeli-Palestinian Peacemaking (online). The Washington Institute for Near East Policy, 2008 (cit. 27. januára 2009). Dostupné z: http://www.washingtoninstitute.org/pubPDFs/StrategicReport01.pdf

CURTISS, R. H. The Cost of Israel to U.S. Taxpayers: True lies about U.S. Aid to Israel (online). Washington Report on Middle East Affairs. (cit. 20. apríla 2009). Dostupné z: http://www.wrmea.com/us_aid_to_israel/index.htm#Lies

ČEJKA, M. Role Spojených států amerických na Blízkém východě: minulost a současnost (online). Global politics. 5.3.2002 (cit. 22. apríla 2009). Dostupné z: http://www.globalpolitics.cz/clanek/osn-blizky-vychod.html

DELLA PERGOLA, S. World Jewish Population, 2006 (online). American Jewish Committee Archives. (cit. 8. mája 2009). Dostupné z: http://www.ajcarchives.org/AJC_DATA/Files/AJYB615.CV.pdf

Enduring Partnership: Report of the Commission on the U.S.-Israel Relations (online). The Washington Institute for Near East Policy. Updated 2009, (cit. 11. apríla 2009). Dostupné z: http://www.washingtoninstitute.org/print.php?template=C04&CID=34

FINDLEY, P. The High Cost of U.S. Subservience to Israel. The Washington Report on Middle East Affairs. Washington, Aug 2007, vol. 26, issue 6, s. 22-24. ISSN 87554917 (online). (cit. 12. marca 2009). Dostupné z: http://proquest.umi.com.ezproxy.vse.cz/pqdweb?index=88&did=1338231881&SrchMode=1&sid=6&Fmt=3&VInst=PROD&VType=PQD&RQT=309&VName=PQD&TS=1238883374&clientId=45149

GALILI, L. – SINGER, R. Sen. Clinton: I support W. Bank Fence, PA must fight terrorism (online). Haaretz.com. 13.11.2005 (cit. 11. apríla 2009). Dostupné z: http://www.haaretz.com/hasen/pages/ShArt.jhtml?itemNo=644798

HEDGES, CH. A Declaration of U.S. Independence From Israel. The Washington Report on Middle East Affairs. Washington, Aug 2008, vol. 27, issue 6, s. 10-13. ISSN 87554917 (online). (cit. 12. marca 2009). Dostupné z: http://proquest.umi.com.ezproxy.vse.cz/pqdweb?index=31&did=1542214241&SrchMode=1&sid=6&Fmt=3&VInst=PROD&VType=PQD&RQT=309&VName=PQD&TS=1238883035&clientId=45149

HERMAN, A. Jimmy Carter and the Camp David Myth. The Wall Street Journal (Eastern Edition). New York, N.Y., Feb. 13, 2009, s. A13. ISSN 00999660 (online). (cit. 12. marca 2009). Dostupné z: http://proquest.umi.com.ezproxy.vse.cz/pqdweb?index=6&did=1644618501&SrchMode=1&sid=6&Fmt=3&VInst=PROD&VType=PQD&RQT=309&VName=PQD&TS=1238882367&clientId=45149&cfc=1

Israel: Bush Should Lay Down the Law on Settlements (online). Human Rights Watch. April 10, 2005 (cit. 15. apríla 2009). Dostupné z: http://www.hrw.org/en/news/2005/04/10/israel-bush-should-lay-down-law-settlements

Israeli-United States Relations (online). Almanac of Policy Issues. Updated October 12, 2002 (cit. 15. apríla 2009). Dostupné z: http://www.policyalmanac.org/world/archive/crs_israeli-us_relations.shtml

KRAMER, M. The American Interest (online). The Washington Institute for Near East Policy. Fall 2006, (cit. 25. januára 2009). Dostupné z: http://www.washingtoninstitute.org/templateC06.php?CID=980

LA FRANCHI, H. Obama and McCain diverge on Israeli-Palestinian conflict. The Christian Science Monitor. Boston, Massachusetts, Jul 21, 2008. ISSN 08827729 (online). Dostupné z: http://proquest.umi.com.ezproxy.vse.cz/pqdweb?index=35&did=1514355801&SrchMode=1&sid=6&Fmt=3&VInst=PROD&VType=PQD&RQT=309&VName=PQD&TS=1238883035&clientId=45149

LANCASTER, J. – GELLMAN, B. U.S. Investigating Reported Israeli Sales of Patriot Missiles to China. The Tech. Cambridge, Massachusetts, March 13, 1992, vol. 112, Number 13, s. 2. ISSN 0148-9607

LEWIS, N. A. American Israel Public Affairs Committee (AIPAC). The New York Times (online). Feb. 28, 2008 (cit. 15. apríla 2009). Dostupné z: http://topics.nytimes.com/top/reference/timestopics/organizations/a/american_israel_public_affairs_committee_aipac/index.html?inline=nyt-org

MARK, C. R. Israeli-United States Relations (online). CRS Report for Congress. Updated November 9, 2004 (cit. 21. decembra 2008). Dostupné z: http://www.fas.org/man/crs/IB82008.pdf

MARK, C. R. Israel: U.S. Foreign Assistance (online). CRS Report for Congress. Updated April 26, 2005 (cit. 31. januára 2009). Dostupné z: http://www.fas.org/sgp/crs/mideast/IB85066.pdf

MIGDALOVITZ, C. Israel: Background and Relations with the United States (online). CRS Report for Congress. Updated April 2, 2009 (cit. 15. apríla 2009). Dostupné z: http://www.fas.org/sgp/crs/mideast/RL33476.pdf

MIGDALOVITZ, C. The Middle East Peace Talks (online). CRS Report for Congress. Updated February 1, 2005 (cit. 1. mája 2009). Dostupné z: http://www.fas.org/man/crs/IB91137.pdf

MILLER, M. – SCHEINMAN, L. Israel, India, and Pakistan: Engaging the Non-NPT States in the Nonproliferation Regime (online). Arms control association. Updated December 2003, (cit. 11. apríla 2009). Dostupné z: http://www.armscontrol.org/act/2003_12/MillerandScheinman

OTTERMAN, S. Middle East: The Road Map to Peace (online). Council on Foreign Relations. February 7, 2005 (cit. 1. mája 2009). Dostupné z: http://www.cfr.org/publication/7738/#1

President Bush Attends Annapolis Conference (online). Military Education Research Library Network. November 27, 2007 (cit. 8. apríla 2009). Dostupné z: http://merln.ndu.edu/archivepdf/NEA/WH/20071127-2.pdf

President Bush’s Adress to the AIPAC Policy Conference (online). Jewish Virtual Library. May 18, 2004 (cit. 10. mája 2009). Dostupné z: http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/US-Israel/bushaipac2004.html

Reliable Ally Polls (online). Jewish Virtual Library. Updated 2009 (cit. 12. mája 2009). Dostupné z: http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/US-Israel/poally.html

Religious Composition of U.S. population: 2007 (online). U.S. Census Bureau (cit. 10. mája 2009). Dostupné z: http://www.census.gov/compendia/statab/tables/09s0074.pdf

Resolutins adoptes by the General Assembly during its second session (online). The United Nations. UN Documentation centre. 2007 (cit. 15. apríla 2009). Dostupné z: http://un.org/documents/ga/res/2/ares2.htm#top

ROSNER, S. Obama supports Israel. Period (online). Haaretz. (cit. 21. apríla 2009). Dostupné z: http://www.haaretz.com/hasen/pages/rosnerBlog.jhtml?itemNo=832667&contrassID=25&subContrassID=0&sbSubContrassID=1&listSrc=Y&art=1

SNEH, E. A Mideast plan for the next president. Boston Globe. Boston, Massachusetts, Oct 18, 2008. ISSN 07431791 (online). (cit. 12. marca 2009). Dostupné z: http://proquest.umi.com.ezproxy.vse.cz/pqdweb?index=26&did=1579144241&SrchMode=1&sid=6&Fmt=3&VInst=PROD&VType=PQD&RQT=309&VName=PQD&TS=1238882945&clientId=45149

SHARP, J. M. US Foreign Aid to Israel (online). CRS Report for Congress. Updated January 2, 2008. CRS Report for Congress. Updated April 2, 2009 (cit. 31. januára 2009). Dostupné z: http://www.fas.org/sgp/crs/mideast/RL33222.pdf

SILVERSTEIN, R. The new face of US-Israel policy (online). Guardian.co.uk. 2 March 2009 (cit. 21. apríla 2009). Dostupné z: http://www.guardian.co.uk/commentisfree/cifamerica/2009/mar/02/hillary-clinton-middle-east-trip

WUNDERLE, W. - BRIERE, A. U. S. Foreign Policy and Israel’s Qualitative Military Edge: The Need for a Common Vision (online). Washington DC (USA): The Washington Institute for Near East Policy, January 2008 (cit. 10. apríla 2009). Dostupné z: http://works.bepress.com/cgi/viewcontent.cgi?article=1002&context=william_wunderle

The Lavon Affair: Israel and Terror in Egypt (online). MidEastWeb for Coexistence. Updated 2003 (cit. 1. mája 2009). Dostupné z: http://www.mideastweb.org/lavon.htm

TREMBLAY, R. AIPAC, the Religious Right and American Foreign Policy (online). Global Research.ca Centre for Research on Globalisation. August 28, 2006 (cit. 1. mája 2009). Dostupné z: http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=3085

US-Israel Memorandum of Understanding (online). Israel Ministry of Foreing Affairs. October 30, 1981 (cit. 1. mája 2009). Dostupné z: http://www.mfa.gov.il/MFA/Peace+Process/Guide+to+the+Peace+Process/US-Israel+Memorandum+of+Understanding.htm?WBCMODE=PresentationUnpublishedRescuing+Gilad+Shalit+from+his+Hamas+kidnappers+29-Jun-2006

World Economic Outlook Database (online). International Monetary Found. April 2009 (cit. 10. mája 2009). Dostupné z: http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2009/01/weodata/weoselgr.aspx

ZUNES, S. Bush Administration Attacks on Amnesty International: Old Wine, New Bottles (online). International Relations Center: Foreign Policy in Focus. June 6, 2005 (cit. 12. mája 2009). Dostupné z: http://www.fpif.org/commentary/2005/0506amnesty_body.html

ZUNES, S. Congress Ignores Human Rights Groups In Pro-Israel Resolution (online). International Relations Center: Foreign Policy in Focus. May 15, 2002. (cit. 12. mája 2009). Dostupné z: http://www.fpif.org/commentary/2002/0205congress.html

ZUNES, S. U.S. Aid to Israel: Interpreting the 'Strategic Relationship' (online). Washington Report on Middle East Affairs. (cit. 11. apríla 2009). Dostupné z: http://www.wrmea.com/html/us_aid_to_israel.htm#Israel

ZUNES, S. U.S. Policy toward Jerusalem (online). From Occupied Palestine. July, 2000 (cit. 12. mája 2009). Dostupné z: http://www.fromoccupiedpalestine.org/node/574

355. Memorandum of Agreement between Israel and United States, 21 April 1988 (online). Israel ministry of foreign affairs. 21 April 1988 (cit. 13. mája 2009). Dostupné z: http://www.mfa.gov.il/MFA/Foreign%20Relations/Israels%20Foreign%20Relations%20since%201947/1984-1988/355%20Memorandum%20of%20Agreement%20between%20Israel%20and%20the

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více