Čestné vyznamenanie za zásluhy o Červený kríž (Ehrenzeichen für Verdienste um das Rote Kreuz)

Autor: Ivan Chudý / Iver 🕔︎︎ 👁︎ 26.632

Čestné vyznamenanie za zásluhy o Červený kríž bolo zriadené cisárom a kráľom Františkom Jozefom I. dňa 17. augusta 1914, pri príležitosti 50. výročia podpísania Ženevskej konvencie, na základe ktorej neskôr dochádza k vzniku Spoločnosti Červeného kríža . Vyznamenanie bolo určené osobám, ktoré sa zaslúžili o podporu a činnosť dobrovoľnej pomocnej služby Červeného kríža v dobe mieru, ako aj počas vojny.

Pôvodne bolo zriadené v troch stupňoch – Záslužná hviezda, Čestné vyznamenanie I. a II. triedy, a dvoch medailách – strieborná a bronzová (Dôstojnícky kríž bol zriadený dodatočne v roku 1915 a vradený medzi Čestné vyznamenanie I. a II. triedy), pričom bolo udeľované vo forme vojnovej a mierovej. Za zásluhy v dobe vojny bolo Čestné vyznamenanie udeľované s vojnovou dekoráciou, ktorú tvoril zeleno smaltovaný veniec, tvorený na pravej strane (heraldicky) dubovou a vľavo vavrínovou ratolesťou. Výnimkou je Dôstojnícky kríž, ktorý bol udeľovaný výhradne za zásluhy vo vojne a existoval len vo forme s vojnovou dekoráciou.

Reklama

Záslužné hviezdy a Čestné vyznamenanie I. triedy udeľoval na návrh zmocnenca cisár ako najvyšší majiteľ čestného vyznamenania osobne, Dôstojnícky kríž, Čestné vyznamenanie II. triedy ako aj obidve medaile udeľoval cisárov zmocnenec pre Červený kríž v mene cisára.

Odznakom je strieborný, latinský kríž, červeno smaltovaný s bielym rámovaním, na stred ktorého je položený biely kruhový medailón s červeným ženevským krížom. V červeno smaltovanom okruží medailónu je zlatý opis PATRIAE AC HVMANITATI (Vlasti a ľudskosti).

Záslužná hviezda má medzi ramená kríža vložené briliantujúce paprsky, v prípade hviezdy s vojnovou dekoráciou je zeleno smaltovaný veniec položený cez ramená a popod paprsky.

Rubová strana je hladká, strieborná. Smaltovaný je len biely medailón s letopočtami 1864 / 1914, okružie je červeno smaltované. Na rubovej strane je taktiež pripevnená zvislá pripínacia ihlica, rozmery hviezdy sú cca 69 x 55 mm. Záslužná hviezda sa nosila pripnutá na pravej strane hrude.

Čestné vyznamenanie I. triedy bola nákrčná dekorácia, zhodného prevedenia ako hviezda, avšak zmenšená a so smaltovanými ramenami kríža aj na rubovej strane, pričom rozmery sú cca 56 x 46 mm.

Dôstojnícky kríž je jednostranne prevedený pripínací kríž rozmerov zhodných s vyznamenaním I. triedy, pričom na zadnej hladkej strane sa nachádzala pripínacia ihlica alebo háčiky. Stredový medailón na rubovej strane je buď smaltovaný (rovnako ako pri ostatných stupňoch) alebo je hladký, bez smaltov. V tom prípade sú letopočty vyryté na priečnych ramenách.

Čestné vyznamenanie II. triedy je zmenšený kríž triedy I. (cca 45 x 37 mm), nosený na náprsnej stuhe zloženej do trojuholníku.

Medaile sú oválneho tvaru, s rozmermi cca 44 x 36mm, razené zo striebra alebo pozláteného bronzu.

Reklama

Lícovú stranu tvoria dvaja štylizovaní anjeli, držiaci smaltovaný štít s červeným krížom v bielom poli, v spodnej časti medaile trojriadkový nápis PATRIAE / AC / HVMANITATI, nad štítom päť cípa hviezda. Pokiaľ bola medaila udelená s vojnovou dekoráciou, bol reliéf zmenšený a popri kraji medaile bol vložený zeleno smaltovaný veniec.

Na rubovej strane sa nachádzajú letopočty 1864 / 1914 a v prípade udelenia s vojnovou dekoráciou sa opäť pri okraji medaile nachádza veniec, avšak nesmaltovaný.

Stuha Čestného vyznamenania za zásluhy o Červený kríž (s výnimkou Záslužnej hviezdy a Dôstojníckeho kríža, ktoré boli pripínacie) je biela, s dvoma červenými pásikmi pri okrajoch. Kríž I. triedy sa nosil na 50 mm širokej nákrčnej stuhe, kríž II. triedy ako aj obe medaile sa nosili na náprsnej trojuholníkovej stuhe šírky cca 37 mm. Pokiaľ dekorovanou bola žena, nosila vyznamenanie na stuhe zloženej do tvaru mašle.

V priebehu prvej svetovej vojny dochádza medzi vojakmi Rakúsko – Uhorska k používaniu náprsných stužiek. Týka sa to aj Čestného vyznamenania za zásluhy o Červený kríž. Okrem samostatných stužiek sú to aj stužky s miniatúrami jednotlivých stupňov vyznamenania, poprípade s kovovým vencom vojnovej dekorácie. V stanovách bolo povolené nosenie miniatúr, ale vyslovene bolo zakázané nosenie samostatnej stuhy.

V postupnosti rádov a vyznamenaní z roku 1918 sa hviezda nachádza na 20. mieste, Čestné vyznamenanie I. triedy na 27. mieste, dôstojnícky kríž na 40. mieste, kríž II. triedy na 62. mieste, strieborná medaila na 68. mieste a konečne bronzová medaila na mieste 78.

Pozn.: Článok bol pôvodne uverejnený na stránkach www.kvhbeskydy.sk

Zdroje:
Ehrenbuch der Österreichisch – Ungarischen Wehrmacht. Die Ausgezeichneten im Weltrieg, I. Band, Verlag Vaterländisches Archiv, Wien, 1917
JEDLIČKA R. – SEDLÁK L.F.: Faleristické drobnosti – Rakousko-uherské náprsní stužky, In: SIGNUM, IV. Řada, č.18/2007
KOLÁČNÝ, I.: Řády a vyznamenání Habsburské monarchie, Elka Press, Praha, 2006
LOBKOWICZ, F.: Encyklopedie řádů a vyznamenání, Libri, Praha, 1999
TUSEK, F. – JEDLIČKA, R.: Miniatury rakouských řádů z období monarchie 8. část – Čestné vyznamenaní za zásluhy o Červený kříž, In: SIGNUM, IV. řada, č.10/2005
Foto: archív autora – súkromná zbierka

Záslužná hviezda foto: Ivan Chudý
Záslužná hviezda
foto: Ivan Chudý

Reklama

Čestné vyznamenanie I. triedy s vojnovou dekoráciou Miniatúra  dôstojníckeho kríža - reverzfoto: Ivan Chudý
Čestné vyznamenanie I. triedy s vojnovou dekoráciou Miniatúra dôstojníckeho kríža - reverz
foto: Ivan Chudý

Dôstojnícky kríž Miniatúra dôstojníckeho kríža - reverzfoto: Ivan  Chudý
Dôstojnícky kríž Miniatúra dôstojníckeho kríža - reverz
foto: Ivan Chudý

Kríž II. triedy Miniatúra dôstojníckeho kríža - reverzfoto: Ivan  Chudý
Kríž II. triedy Miniatúra dôstojníckeho kríža - reverz
foto: Ivan Chudý

Strieborné medaile na dámskych stuhách foto: Ivan Chudý
Strieborné medaile na dámskych stuhách
foto: Ivan Chudý

Bronzové medaile Miniatúra dôstojníckeho kríža - reverzfoto: Ivan  Chudý
Bronzové medaile Miniatúra dôstojníckeho kríža - reverz
foto: Ivan Chudý

Miniatúra dôstojníckeho kríža - averzfoto: Ivan Chudý
Miniatúra dôstojníckeho kríža - averz
foto: Ivan Chudý

Miniatúra dôstojníckeho kríža - reverzfoto: Ivan Chudý
Miniatúra dôstojníckeho kríža - reverz
foto: Ivan Chudý

Miniatúry medailí s vojnovou dekoráciou foto: Ivan Chudý
Miniatúry medailí s vojnovou dekoráciou
foto: Ivan Chudý

Miniatúra kríža II. triedy foto: Ivan Chudý
Miniatúra kríža II. triedy
foto: Ivan Chudý

Náprsné stužky foto: Ivan Chudý
Náprsné stužky
foto: Ivan Chudý

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více