Main Menu
User Menu
Reklama

Vývoj Somálska po roce 1990: 6. Závěr

Autor : 🕔16.05.2010 📕14.495
Rozpočet valka.cz 2023 : 120.000,- Kč Příjmy k 11.07.2023 : 93.998,- Kč
♡ Chci přispět

V průběhu práce jsem zjistil, že situace v Somálsku je úzce spojena s děním v regionu, neboť Somálci obývají také území dnešní Etiopie, Keni a Džibutska. Na druhou stranu i sama somálská společnost se v roce 1991 ocitla v krizi, kterou umocnil boj o stále potřebnější existenční prostředky – úrodnou půdu, pastviny a zásoby potravin. Navíc křivdy z minulých dob, především genocida Isaxaagů v Somalilandu a hawiiysko-daaroodský rozkol, znamenaly pro některé klany nepřekonatelnou překážku na cestě k usmíření.

Mezi nejvýznamnější interní příčiny, proč se dosud nepodařilo konflikt vyřešit, považuji zpolitizování tribalismu, historické odlišnosti a rozpory mezi severem a jihem země, nejednotnost somálských klanů již při svržení diktatury (jednotlivé klanové organizace), nedostatek materiálních prostředků k uskutečnění rozsáhlého projektu národní obnovy a v neposlední řadě aktéry těžící z absence státní moci, zejména warlordy a některé klanové vůdce, kteří efektivně potopili značnou část mírových snah.

Reklama

Situaci v Somálsku dlouhodobě ovlivňovala Etiopie, která usilovala vždy o vlastní bezpečnost, potlačení islámského faktoru a zabránění somálských iredentistických snah. Od 90. let dávala přednost buď roztříštěnému Somálsku, nebo podporovala spřízněného somálského vůdce, který byl značně závislý na její pomoci. Významným aspektem vnitro-somálského vývoje se stala proxy válka Etiopie a Eritrei v Somálsku, neboť Eritrea podporovala jakékoli somálské nepřátele Etiopie, zejména ONLF. Dodávky zbraní a nasazení oromských bojovníků přispělo i k nástupu ICU v roce 2006, nicméně vojenské podpory se jí dostalo od několika muslimských států. Do konfliktu se víceméně zapojil i Západ, a to na straně Etiopie a TFG. Evropská unie kladla větší důraz na rozvojovou pomoc, zatímco USA na boj proti globálnímu terorismu.

Po takřka dvou desetiletích post-bipolárního vývoje získalo mezinárodní společenství mnoho zkušeností s intervencemi, ať už peacekeepingovými či liberálně imperialistickými, i s realistickým postojem k rozpadlým státům. Žádná z možností se ale neukázala jako ideální. V Somálsku selhala peacekeepingová mise UNOSOM i některé realistické intervence Etiopie, a tak diskuze o přístupech k failed states pokračuje dál. Kvalitativně nová situace nastala po nástupu ICU a rozmachu somálského politicko-sociálního islámu, který vyústil v únoru 2009 k nástupu umírněného islamisty Sheekha Shariifa Sheekha Axmeda do funkce prozatímního prezidenta. Dokáže-li se vypořádat s radikálními islamisty, pak může změnit tvář Somálska. Naskýtá se mu, dle mého názoru, lepší příležitost, než jeho předchůdcům.

Reklama

Seriál

Podobné články

Další články autora

Autor : 🕔16.05.2010 📕14.495