Islam v politike arabských zemí: Zdroje

Autor: Bc. Simona Lackovičová 🕔︎︎ 👁︎ 15.267
Základné knižné zdroje

ARMSTRONGOVÁ, K. Islám. Preložil Jan Zámečník. 1. vydání. Praha: Slovart, 2008. ISBN 978-80-7391-155-3

BERÁNEK, O. Saúdská Arábie: Mezi tradicemi a moderností. Praha: VOLVOX GLOBATOR, 2007. ISBN 978-80-7207-647-5

BOUČEK, J. Stručná historie států: Saúdská Arábie. Praha: LIBRI, 2005. ISBN 807277- 218-X

FILIP, J. a kol. Saúdská Arábie. Praha: PRESSFOTO, 1977. ISBN 59-023-77

FLEISSIG, J. -BAHBOUH, C. Malá encyklopedie islámu. Praha: Dar ibn Rushd, 1993. ISBN 80-900767-3-4

GOMBÁR, E. Kmeny a klany v arabské politice. Praha: KAROLINUM, 2004. ISBN 80-246-0895-2

GOMBÁR, E. Moderní dějiny islámských zemí. Praha: KAROLINUM, 1999. ISBN 80-7184-599-X

HEYWOOD, A. Politologie. Preložil Zdeněk Masopust. 3. Vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2008. ISBN 978-80-7380-115-1

HOFSTEDE, G. Kultury a organizace: software lidské mysli: spolupráce mezi kulturami a její důležitost pro přežití. Preložil Luděk Kolman. 1. vydání. Praha: Linde, 2007. ISBN 80-86131-70-X

KNOTKOVÁ – ČAPKOVÁ, B. Základy asijských náboženství 1.díl. Praha: Univerzita Karlova, 2004. ISBN 80-246-0832-4

KROPÁČEK, L. Duchovní cesty islámu. Praha: Vyšehrad, 2008. ISBN 80-7021-821-5

KROPÁČEK, L. Blízký východ na přelomu tisíciletí: Dynamika přeměn v muslimském sousedství Evropy. Praha: Vyšehrad, 1999. ISBN 80-7021-298-5

LEHMANNOVÁ, Z. a kol. Kulturní pluralita v současném světě. Praha: VŠE, 2000. ISBN 80-245-0073-6

MENDEL, M. Islámská výzva. Brno: Atlantis, 1994. ISBN 80-7108-088-8

MUZIKÁŘ, J. a kol. Islám v politice. Praha: Nakladatelství Svoboda, 1987. ISBN 25106- 87

MUZIKÁŘ, J. Zápas o novodobý stát v islámskom světě: Od mešity k parlamentu. Praha: Academia, 1989. ISBN 80-200-0062-3

SPENCER, R. Islám bez závoje. Preložil Petr Buksa. 1. vydání. Praha: TRITON, 2006. ISBN 80-7254-761-5

TAUER, F. a kol. Svět islámu: Dějiny a kultura. 2. vydání. Praha: Vyšehrad, 2006. ISBN 80-7021-828-2

Z arabského originálu Al Qur´án. Korán. Preložil Ivan Hrbek. 7. vydání. Praha: Academia, 2000. ISBN 80-200-0246-4
Doplnkové knižné zdroje

ADAMOVÁ, K., KŘÍŽKOVSKÝ, L. Politologie. Praha: CODEX Bohemia, 1997. ISBN 80-85963-22-1

LEHMANNOVÁ, Z. Globální problematika z pohledu věd o kultuře.In: Na prahu globální civilizace. Praha: VŠE, 1995. ISBN 80-7079-090-3

VESELÝ, Z. Dějiny mezinárodních vztahů. Praha: Aleš Čeněk, 2007. ISBN 978-807380- 018-5

VESELÝ, R. Přehled politických a kulturních dějin islámských zemí od vzniku islámu do konce 18.století: 2.díl. Praha: Karolinum, 1991. ISBN 382-110-91
Elektronické zdroje

ABDALATI, H. Zaostřeno na islám [online]. Ústředí muslimských náboženských obcí v Československu 1992. [cit. 11. apríla 2009]. Dostupné z: http://www.islamweb.cz/elknihovna/zni/zni.pdf

Al-SBENATY, A. Sunniti a šiiti [online]. Islam-sk. [cit. 20. apríla 2009]. Dostupné z:

http://www.islam-sk.sk/sk/clanky-kultura-a-veda-vztahy-medzi-ludmi-sunniti-a-siiti

BRTNICKÝ, M. Politický islám, islamismus a teoretická východiska jeho sunnitské větve. [online]. Global Politics. Updated 23.3.2008 [cit. 18. apríla 2009]. Dostupné z: http://www.globalpolitics.cz/clanek/sunnitsky-islamismus.html

Council of Ministers: General Provisions [online]. Saudi Arabian Market Information Resource. [cit. 12. mája 2009]. Dostupné z: http://www.saudinf.com/main/c5131.htm

Major Religious of the world ranked by number of adherents [online]. Adherents.com. [cit. 30. apríla 2009]. Dostupné z: http://www.adherents.com/Religions_By_Adherents.html

POTMĚŠIL, J. Islamské právo šaría [online]. Britské listy. Updated 4.1.2008 [cit. 14. mája 2009]. Dostupné z: http://www.blisty.cz/art/38111.html

POTMĚŠIL, J. Průvodce šarí’ou -historický vývoj islámského práva [online]. Britské listy. Updated 8.1.2008 [cit. 14. mája 2009]. Dostupné z: http://www.blisty.cz/2008/1/8/art38149.html

Programme on Governance in the Arab Region [online]. United Nations Development Programme [cit. 12. mája 2009]. Dostupné z: http://www.pogar.org/countries/theme.asp?th=9&cid=16

STRUHÁR, P. Saudskoarabský režim a náboženstvo [online]. Despite Borders: Central & Eastern European Watch. Updated 10.10.2007 [cit. 10. mája 2009]. Dostupné z: http://www.despiteborders.com/clanok.php?subaction=showfull&id=1192003104&ar chive=&start_from=&ucat=2,5,7,8&

Saudi Government Ministries [online]. The Saudi Network. [cit. 12. mája 2009]. Dostupné z: http://www.the-saudi.net/directory/sag.htm

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více