Islam v politike arabských zemí: Záver

Autor : 🕔15.05.2010 📕7.376

Hledáme nové kolegy

Server valka.cz neustále hledá nové kolegy, kteří jsou ochotni pomoci s rozvojem a doplňováním obsahu, koordinací a kontrolou práce, moderováním příspěvků a další činností. Neváhejte a zapojte se do tvorby valka.cz v duchu hesla Čtenáři sobě :)

Přidejte se k nám!

Seriál

 1. Islam v politike arabských zemí: Obsah
 2. Islam v politike arabských zemí: Úvod
 3. Islam v politike arabských zemí: 1 Historický kontext islamu
 4. Islam v politike arabských zemí: 2 Islam v kultúre a politike
 5. Islam v politike arabských zemí: 3 Saudská Arábia
 6. Islam v politike arabských zemí: Záver
 7. Islam v politike arabských zemí: Prílohy
 8. Islam v politike arabských zemí: Zdroje

Podobné články

Další články autora

Rozpočet tohoto webu pro rok 2017 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 55.755,- Kč
♡ Chci přispět

Jedným z najvýznamnejších prínosov islamského náboženstva je celkom nepochybne fakt, že dokázal zjednotiť ekonomicky, sociálne, etnicky alebo nábožensky roztrieštené kmene. Preto základným princípom tohto monoteisticky najmladšieho náboženstva je práve Jednota. Od svojho vzniku však ovplyvňoval islam nielen spoločenskú oblasť v živote každého moslima, ale ako ucelený spôsob života mal výrazný dopad i na politické a ekonomické chovanie jednotlivcov, národov a štátov.

V období pôsobenia Proroka Mohameda bolo náboženstvo veľmi úzko prepojené s politikou. Mohamed bol hlavným zákonodarcom, sudcom i duchovným otcom náboženskej obce umma. Mal teda v rukách všetku politickú moc. Toto sa nezmenilo ani počas prvej fázy vývoja islamského štátu t.j. v období vlády volených kalifov, kedy mali títo „nástupcovia posla Božieho“ podobné postavenie ako sám Prorok. Významným momentom v tomto období bolo vytvorenie jednotnej formy svätej knihy, čiže Koránu, ktorého Božie nariadenia sa spolu s nariadeniami sunny, stali základom pre politicko-právne učenie islamu.

Až do obdobia rozkladu jednotného abbásovského kalifátu tvorila svetská a duchovná moc jeden nedeliteľný celok. Kalifa bol hlavou moslimskej obce, avšak zodpovednosť za náležitosti v nej prenechal svojim vezírom, ktorí mali v rukách akúsi výkonnú moc a predstavovali prvých kvázi ministrov. Rozpadom jednotného kalifátu došlo k rozdeleniu svetskej a duchovnej moci a skončilo sa aj obdobie samostatného politického celku. V jednotlivých častiach ríše vznikli politické útvary, ktoré boli spravované vladármi z rôznych dynastií a tí mali v rukách svetskú moc. O duchovnú moc sa starali duchovní vodcovia. Významné postavenie mala i vrstva ulamov, ktorí riadili mnohé inštitúcie vrátane súdnictva a školstva.

Od 18. storočia dochádzalo v Osmanskej ríši k procesu postupnej modernizácie. Boli prijaté mnohé reformy a zmeny nastali i v samotnom právnom systéme. Je treba však zdôrazniť, že v tomto období spadali už niektoré oblasti Arabského polostrova pod koloniálnu správu západných veľmocí a v centrálnej časti sa dostávalo do popredia hnutie wahhábizmu, volajúce po oživení hodnôt pravého islamu z čias pôsobenia Proroka Mohameda a odmietajúce autoritu osmanského sultanátu. Práve pomocou wahhábizmu sa podarilo nakoniec i vytvoriť prvý saudský štát.

Wahhábizmus je dodnes v Saudskej Arábii oficiálnym náboženstvom. Má celkom výrazný vplyv nielen v oblasti školstva, ale i súdnictva, ktoré je postavené na islamskom práve šaría. Skutočná politická moc v tejto absolutistickej dedičnej monarchii však náleží vládnucej rodine, resp. kráľovi. Ten je nielen jediným zákonodarcom, ale i predsedom vlády a v jeho kompetencii je tiež možnosť odvolania duchovných elít. Hoci v krajine pôsobí ako orgán výkonnej moci Rada ministrov, tá sama o sebe nemá žiadnu silu. Podobne, ako je to i s Poradným zhromaždením. Navyše vládnuca vrstva často krát zneužíva zásady samotného islamu k oprávnenosti svojho režimu. Je preto diskutabilné, do akej miery vplýva na politické usporiadanie alebo politiku ako takú samotný islam a do akej miery ho ovplyvňuje absolutistický režim štátu.

Vzťahy medzi duchovenstvom a štátom sú úzko prepojené. Duchovenstvo je totiž financované štátom. A preto je veľmi pravdepodobné, že niektoré politicko-právne rozhodnutia prijaté duchovnými elitami, ani tak nekorešpondujú s myšlienkou islamu ako s ideológiou vládnucej dynastie, ktorá sa za každých okolností snaží, udržať si svoje dominantné postavenie v tomto strategicky významnom štáte. Sila režimu totiž celkom nepochybne stojí na aj ohromných príjmoch z ropy, vďaka ktorým je vládnuca rodina schopná čeliť akémukoľvek odporu alebo nesúhlasu. Otázkou ostáva dokedy.

Autor : 🕔15.05.2010 📕7.376

Komentáře Disqus

Komentáře Facebook

Sociální sítě

Reklama

Poslední komentáře

 • Anton Bero pozoruhodná zbierka klamstiev a právd

  Stalinův projev na zasedání Sovětu 6. listopadu 1941 · 1 week ago

 • RaS To formální odstoupení vládce z funkce ve prospěch syna bylo obvyklé bezpečnostní opatření, které mělo zabránit bezvládí v případě smrti jednoho z nich. Každý nepřítel věděl, že když zabije jednoho, ten druhý se pomstí. Tokugawové to dělali stejně.

  Daimjó Udžijasu Hódžó · 1 week ago

 • adrian grunert Prečítal som si na dúšok všetkých 10 pokračovaní.Môžem autorovi vysloviť len poďakovanie a uznanie.

  Nad Tatrou sa blýska - (10) · 2 weeks ago

 • RaS 1) V roce 1241 nešlo o vpád Tatarů ale Mongolů. To je častá chyba. Tataři v té době sloužili uherskému králi. 2) Mogolové po bitvě u Lehnice neprošli ze Slezska do Uher přes Kladsko, ale přes Moravu. Pak se spojili s Bátúem a zúčastnili se bitvy u...

  Tatarský vpád do Uhorska 1241 · 2 weeks ago

 • Letusak Tak Francouzi take meli pomerne presnou predstavu, ale vojska Wehrmachtu se jim zastavit nepodarilo. Cemu bychom si pomohli? Predstava, ze bychom meli nejaky "lepsi kredit" v ocich okupantu je mylna, staci se podivat na Polsko. Bojovalo, ale...

  Benešova Sofiina volba · 1 month ago

 • Ivo Bukovsky Ve skutečnosti měli čs generálové poměrně přesnou představu o síle wehrmacht a doporučovali přijmout boj. Beneš se už tím že jednal o odstoupení pohraničí podle godesberských požadavků dopustil vlastizrady - podle tehdejší ústavy. Bohužel...

  Benešova Sofiina volba · 1 month ago

 • Letusak A on tehdy nekdo vedel, jake budou nebojove ztraty ceskych obcanu, kdyz zadna valka nebyla (a nebyl vcelku duvod se domnivat, ze Hitler pristoupi k vyhlazeni slovanskych narodu s takovym gustem)? A ona kvalitativni prevaha v technice neznamena...

  Benešova Sofiina volba · 1 month ago

 • Ivo Bukovsky Skutečnost že nebojové ztráty na lidech, českosvenských občanů, byly vyšší než předpokládané ztráty bojové, nehledě na sekundární efekt zavlečení sovětského vlivu do střední Evropy a katastrofální vliv na společenské a majetkové poměry se stále...

  Benešova Sofiina volba · 1 month ago

 • Radek Novák Pohádky kremelské babičky nebo tlachy ze Západu?Já nejsem žádný bolševik ani příznivec Ruska ale cizí území si přisvojovaly všechny státy.Jen jsem poukazoval na možné okolnosti,pravda,že v detailech se nevyznám.Na finské hranici se opírám o...

  Besarábie 1940-1941 · 1 month ago

 • CzechMirco Lháři. Žádný "důsledek doby" přisvojení si cizího území nelegitimizuje a už vůbec ne to, co na svém území dotyčná strana dělala. Moldavané rozhodně Rusy v roce 1940 jako osvoboditele nevítali, protože národnostní a náboženský útlak z dob carského...

  Besarábie 1940-1941 · 1 month ago