Vizuálne rozlíšenie bojovej techniky OS SR

Autor: koba 🕔︎︎ 👁︎ 45.970

Celý článok je zameraný výlučne na techniku, ktorá je používaná (prípadne bola používaná) v Ozbrojených silách Slovenskej republiky. V článku sú postupne rozobraté vizuálny rozdiely:

- pásových vozidiel BVP a ich nadstavieb
- vrtuľníkov Mi-24
- vrtuľníkov Mi-8 / Mi-17

Reklama

 

1. Pásové vozidlá BVP a ich nadstavby

Základným rozdielom je (1) hlavná výzbroj: Vozidlá BVP-1 a BPsV "Svatava" používajú kanón 2A28 ("tlstý a krátky"), pričom BVP-2 sú vybavené kanónom 2A42 ("tenký a dlhý"). OT-90 je vyrbrojený iba guľometmi.

2A28 2A42
Porovnanie kanóna 2A28 používaného vozidlami BVP-1 (vľavo) a 2A42 používaného vozidlami BVP-2 (vpravo).

guľomet na OT-90
Veža OT-90 s guľometom.

Ďalším rozielom viditeľným aj z predošlých obrázkov je (2) prítomnosť výmetníc dymových granátov na oboch stranách veže vozidla BVP-2. BVP-1 tieto výmetnice vôbec nemá a "Svatava" ich má umiestnené na zadnej strane veže. Asi najväčším poznávacím znakom "Svatavy" je klietka obsahujúca niektoré prístroje vozidla, ktorá znemožňuje úplné otáčanie veže vozidla.

BVP-2
Výmetnice na bočnej strane veže BVP-2.

Reklama

Svatava
BPsV "Svatava" so zvýraznenou klietkou a výmetnicami na zadnej strane veže.

Z bočných strán vozidiel je pozorovateľný (3) počet strieľní. BVP-1 má spolu štyri strieľne na bočnej strane, BVP-2 má iba tri. Pri určovaní však treba dať pozor - niekedy sú strieľne zakryté a môže byť náročné rozoznať ich.

BVP-1
BVP-1 so štyrmi strieľňami, ktoré sú momentálne zakryté.

BVP-2
BVP-2 s troma strieľňami.

Ďalším viditeľným rozdielom je (4) umiestnenie antény. BVP-1 má anténu umiestnenú na ľavej zadnej strane vozidla. BVP-2 má anténu umiestnenú priamo na veži na pravej strane. Niektoré vozidlá BVP-2 používajú iný typ rádiostanice a majú dve antény, obe sú však umiestnené na veži.

BVP-1
Anténa BVP-1 umiestnená na zadnej časti vozidla.

vozidlá BVP-2
Vozidlá BVP-2 s rôznym umiestnením antén na veži vozidla.

Vozidlo BVP-2 má na svojej veži umiestnené (5) odpaľovacie zariadenie 9P135 pre protitankové riadené strely. BVP-1 toto zariadenie nemá.

BVP-2
Vozidlo BVP-2 so zvýrazneným odpaľovacím zariadením 9P135.

Reklama

BVP-2
Vozidlo BVP-2 s raketou 9M113 umiestnenou na odpaľovacom zariadení 9P135.

 

2. Vrtuľníky Mi-24 Hind

Vrtuľníky Mi-24D (Hind-D) a Mi-24V (Hind-E), ktoré boli používané v slovenskom letectve, možno jednoducho odlíšiť na základe troch hlavných poznávacích znakov: (1) Stroje majú na závesníkoch rôzne vypúštacie zariadenia rakiet. Verzia D používa zariadenie pre vypúšťanie protitankových riadených striel 9M17 Falanga. Verzia V vypúšťa protitankové strely 9M114 Šturm. (2) Navádzacia anténa protitankových riadených striel umiestnená vľavo pod kabínou operátora má kryty rôznej farby. Verzia D používa kryt sivej farby, verzia V používa kryt čiernej farby. (3) Verzia V má na oboch stranách vrtuľníka symetricky umiestnené vodorovné výstupky antén systému L-006 Berjozka. V závislosti od rôznych vrtuľníkov môžu byť umiestnené buď za kabínou operátora, alebo za kabínou pilota. D verzia žiadne bočné anténky nemá.

Mi-24V (<i>Hind-E</i>)
Vrtuľník Mi-24V so zvýraznenou anténkou za kabínou operátora (označené hore), anténou s čiernym krytom pod kabínou operátora (označené vpravo) a vypúšťacím zariadením rakiet 9M114 na závesníku (označené dole).

Mi-24V (<i>Hind-E</i>)
Vrtuľník Mi-24V so zvýraznenou anténkou za kabínou pilota.

Mi-24D (<i>Hind-D</i>)
Vrtuľník Mi-24D so zvýraznenou anténou so sivým krytom pod kabínou operátora.

Mi-24D (<i>Hind-D</i>)
Vypúšťacie zariadenie protitankových rakiet 9M17 Falanga na závesníku vrtuľníka Mi-24D.

 

3. Vrtuľníky Mi-8 a Mi-17 Hip

Na Slovensku sú, alebo boli vo výzbroji vrtuľníky typu Mi-8T (Hip-C), Mi-17 (Hip-H) a jeho modernizované verzie Mi-17M a Mi-17LPZS (pre Leteckú pátraciu a záchrannú službu) a tiež salónna verzia Mi-8PS, špeciálny vrtuľník pre vedenie rádioelektronického boja Mi-8PPA (Hip-K) a vrtuľníky Mi-17Z-2 pre rádiotechnický prieskum. Základným rozlišovacím znakom medzi vrtuľníkmi typu Mi-8 a typu Mi-17 je (1) umiestnenie vrtule zadného vyrovnávacieho rotora. Verzie Mi-8 majú zadný rotor umiestnený na pravej strane, verzie Mi-17 na ľavej. Druhým kľúčovým znakom sú (2) kruhové nasávacie otvory mototra nad kabínou. Všetky verzie Mi-8 majú nasávacie otvory odkryté, verzie Mi-17 majú na otvoroch umiestnený protiprachový filter.

porovnanie Mi-8 a Mi-17
Vrtuľníky typu Mi-8 (vľavo) a typu Mi-17 (vpravo) so zvýraznenými nasávacími otvormi motora a umiestním vrtule zadného rotora.

Verzie vrtuľníkov Mi-8 možno ľahko rozoznať podľa tvaru okien. Verzia Mi-8T má okná v tvare kruhu, verzia Mi-8PS má okná v tvare štvorca. Verzia Mi-8PPA je rozpoznateľná podľa krížových a obdĺžnikových antén systému Akacija na bočných stranách a výmenníkov tepla pod trupom.

porovnanie Mi-8T a Mi-8PS
Porovnanie tvaru okien vrtuľníkov Mi-8T (vľavo) a Mi-8PS (vpravo).

Mi-8PPA
Mi-8PPA so zvýraznenými krížovými anténami (vľavo), výmanníkami tepla (vpravo) a bočnou anténou (v strede).

Vrtuľníky Mi-17M možno od nemodernizovaných Mi-17 vizuálne odlíšiť na základe (1) prídavného pancierovania kabíny, (2) antény na spodnej strane chvostového nosníka, (3) antivibrátorov na rotore, (4) výmetníc umiestnených na bočných stranách trupu a (5) opätovne inštalovaných závesníkov. Jednotlivé znaky mohli byť inštalované aj do vrtuľníkov nemodernizovaných plne na štandard Mi-17M. Na druhej strane modernizované vrtuľníky Mi-17LPZS (Letecká pátracia a záchranná služba) nemajú inštalované závesníky, ani prídavné pancierovanie. Sú ľahko odlíšiteľné podľa hrubého žltého pásu zvisle okolo vrtuľníku a nápisu SAR (Search and Rescue) na spodnej časti trupu.

porovnanie Mi-17 a Mi-17M
Porovnanie vrtuľníkov Mi-17 (horný obrázok) a Mi-17M (dolný obrázok). Vrtuľník Mi-17M má zvýraznené jednotlivé časti: pancierovanie (vpravo), anténu na chvostovom nosníku (vľavo), antivibrátory na hlave nosného rotora (hore) a výmetnicu (v strede).

detaily Mi-17M
Jednotlivé časti vrtuľníka Mi-17M: pancierovanie kabíny (vľavo hore), anténa na chvostovom nosníku (vpravo hore), antivibrátory na rotore (vľavo dole) a výmetnica (vpravo dole).

Mi-17M SAR
Vrtuľník Mi-17LPZS leteckej pátracej a záchrannej služby.

Verzia Mi-17Z-2 je ľahko odlíšiteľná dvoma valcovými kontajnermi na oboch stranách vrtuľníka.

Mi-17Z-2
Vrtuľník Mi-17Z-2 so zvýraznenými kontajnermi.

Zdroje:
vlastné pozorovanie
wade; Darkfold
prevzaté a upravené (červenou farbou) fotografie: Michal.L, Janko PALIGA, Lubo
www.militaryfoto.sk (prevzaté fotografie upravené červenou farbou autorom)
www.lietadla.com (prevzaté fotografie upravené červenou farbou autorom)

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více