Vznik 1. československé divize ve Francii v datech

Autor: Radim Chrást / Radim.ch 🕔︎︎ 👁︎ 34.018

Po obsazení Československa v březnu 1939 začali republiku opouštět nejen bývalí vojáci, ale také spousta prostých mužů, kteří se nedokázali smířit s nastalou situací a byli rozhodnuti bojovat za svobodu své země. Přes Polsko a poté také tzv. Balkánskou cestou doputovali až do Francie, kde se v Agde tvořila československá bojová jednotka.

2. 8. 1939 - v Paříži zřízena Československá vojenská kancelář v čele s generálem Sergejem Ingrem.

Reklama

2. 9. 1939 - vedení československého zahraničního odboje předložilo francouzské vládě návrh na postavení československé zahraniční armády ve Francii. Pro shromažďování čs. vojáků byl určen utečenecký tábor pro španělské interbrigadisty v Agde u Středozemního moře.

29. 9. 1939 v Agde založen 1. československý prapor.

2. 10. 1939 - francouzský ministerský předseda a československý vyslanec dr. Šimon Osuský podepsali dohodu o obnovení československé armády ve Francii.

16. 10. 1939 – jednotka reorganizována na 1. československý pěší pluk.

15. 11. 1939 – zřízen 2. československý pěší pluk a výcvikové skupiny druhů vojsk.

17. 11. 1939 - francouzská vláda uznala Československý národní výbor za oprávněný k uskutečnění dohody o obnově armády ve Francii. Čs. národní výbor vydal mobilizační rozkaz pro čs. krajany v zahraničí.

Reklama

14. 12. 1939 - francouzské ministerstvo národní obrany vydalo výnos o zařazení jednotky mezi divize typu B a stanovilo její hospodářské a ekonomické zabezpečení.


Táborový barák v Agde, ve dveřích stojí Jan Kubiš.

31. 12. 1939 – v Agde bylo shromážděno 3500 československých vojáků.

leden 1940 – k jednotce přijelo 444 československých interbrigadistů, kteří se přihlásili k armádě v táboře Gurs.

15. 1. 1940 - založena 1. československá divize, ze strany.

do března 1940 – mobilizováno celkem 13 614 osob.


Výcvik československých dělostřelců z 1. divize ve Francii

do 1. 6. 1940 – intenzivní vyzbrojování a vybavování jednotek spojené s výcvikem. Jednotka se potýkala s velkými materiálními problémy.

1. 6. 1940 - přijat rozkaz k přesunu divize na frontu, z důvodu nedostatečné vycvičenosti však byly k odjezdu určeny pouze pěší pluky 1 a 2.

5. 6. 1940 - na frontu byly odeslány pěší pluky 1 a 2 a několik menších protitankových a ženijních jednotek. Oba pluky byly přiděleny francouzským divizím.

Reklama


Českoslovenští pěšáci na francouzské frontě

13. 6. 1940 - československé jednotky byly poprvé nasazeny na frontě na řekách Marna a Grand Morin.

Začaly ústupové boje československých jednotek, které vyvrcholily kapitulací Francie.

Zdroj:
http://www.volny.cz/ipro/stripky/clanky/divize.htm
http://www.veterani.army.cz/htm/3_2.html
http://hartmann.valka.cz/udalostiww2/czwestcp/index.htm

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více