Main Menu
User Menu
Reklama

Ústupové boje britské armády v Barmě 1942

Autor : 🕔28.04.2010 📕31.135
Rozpočet valka.cz 2023 : 120.000,- Kč Příjmy k 11.07.2023 : 93.998,- Kč
♡ Chci přispět

Válka v Tichomoří byla Japonskem zahájena 07.12.1941, v tento den se také vylodila 15. japonská armáda v Thajsku a začala pronikat do jeho vnitrozemí.

Dne 13. 12. 1941 se vylodila v jižní Barmě speciální skupina jednotek 15. japonské armády. Jejich prvním úkolem, který úspěšně splnili, bylo obsazení Point Victoria, v současnosti nazývané Kawthaung. Jedná se o hornatý jižní výběžek země.

Reklama

29.12.1941 byl generál Wavell jmenován vrchním velitelem spojeneckých vojsk v jihovýchodní Asii.

Začátkem roku 1942 byl hlavní částí 15. japonské armády, umístěné v Thajsku, zahájen rozhodující útok na Barmu.

Velitelem 15. japonské armády byl generálporučík Shojiro Iida

17. 1. 1942 podnikly japonské letecké síly nálet na Moulmein.

18. 1. 1942 dobyli Japonci přístav Tavoj v jižní části země.

24. 1. 1942 obsadila japonská vojska Tenaserim.

Reklama

31. 1. 1942 byl obsazen Moulmein.


Útočící japonský voják

V únoru pokračovala japonská vojska v pronikání do centrální části Barmy, dne 3. 2. 1942 obsadila na levém břehu řeky Salwin město Paan. 10. 2. 1942 britská vojska vyklidila Martaban. 15. 2. 1942 Britové ustoupili k řece Bhilin a 21. 2. 1942 až za řeku Sistaun.

5. 3. 1942 byl generál sir Alexander jmenován velitelem britských vojsk v Barmě, nahradil generála Huttona, který dále sloužil v jeho štábu.

19. března 1942 byl ustanoven Barmský sbor (Burcorps), jeho velení převzal generálporučík William Slim, který okamžitě začal organizovat obranu. 1 .4. 1942 britská vojska ustoupila z prostoru Prome na sever.

13. 4. 1942 japonská 15. armáda zahájila útok, který po šesti dnech vedl k prolomením spojenecké obrany v pohraniční oblasti mezi jižní a střední Barmou.


Britský ústup v Barmě

Dne 20. 4. 1942 se spojenci se rozhodli vyklidit Barmu. Britská vojska měla ustoupit do Indie a čínská na území Číny. 25. 4. 1942 Britové zahájil ústup od Iravadi směrem k Indii. 2. 5. 1942 se japonská 56. divize (15. armády) zmocnila Mandalaje v severní Barmě a tím znemožnila zásobování Číny tzv. barmskou cestou. 8. 5. 1942 se Japonci zmocnili barmského přístavu Akjab v Bengálském zálivu a severobarmského města Myistina. 20. 5. 1942 Barmský sbor dokončil ústup za řeku Čjintwin.

Reklama

Skončilo první tažení v Barmě.

Během čtyř měsíců Japonci zatlačili Barmskou armádu a britské divize na sever Barmy k horskému masívu tvořícímu hranici mezi Indií a Barmou a obsadili velmi důležitou Barmskou silnici. Dokázali bojovat ve velmi náročných podmínkách tropického pralesa a překvapovali ustupující britské vojáky svými rychlými přesuny terénem, který byl považován za neprůchodný.

Na území obsazeném Japonci vznikl tzv. Barmský stát. Jeho prezidentem byl barmský kolaborant dr. Bha Mo. Hovořilo se zde především barmsky a kmenovými jazyky, dalším úředním jazykem byla japonština. Jednalo se o krátkou „nezávislost“ na britské vládě.

Ozbrojené složky představovala Barmská národní armáda (BNA). Její velitel byl Aun Schan - zakladatel moderního barmského státu a otec nositelky Nobelovy ceny za mír Aun Schan Su Ťij.

Zdroj:
http://en.wikipedia.org/wiki/Kawthaung
http://www.warshipsww2.eu/givetbl.php?language=%3CBR%20/%3E&hist=1942_04
http://cs.wikipedia.org/wiki/Nez%C3%A1visl%C3%BD_st%C3%A1t_Barma
druhavalkavychod.euweb.cz/japan.htm
http://www.gamepark.cz/bitka_o_barmu_228973.htm
Reklama

Podobné články

Další články autora

Autor : 🕔28.04.2010 📕31.135