Bojovali a umírali v Indočíně

Autor: PhDr. Ladislav Kudrna, Ph.D. / Ladislav Kudrna 🕔︎︎ 👁︎ 24.101

V pořadí již osmá kniha Ladislava Kudrny mapuje doposud neznámou stránku z našich novodobých dějin. Více než 2000 československých mladíků bojovalo a umíralo v pekle první vietnamské války. Přes 500 z nich potom v daleké cizině padlo. Ve všech případech se jednalo o příslušníky francouzské cizinecké legie. Autor měl k dispozici materiály týkající se 21 těchto mužů, kteří v průběhu těžkých bojů upadli do vietnamského zajetí a následně byli, po více jak roce utrpení v zajateckých táborech, transportováni do „lidově“ demokratického Československa. Kniha se nevěnuje pouze bojovému nasazení našich jednadvaceti občanů v rámci cizinecké legie, ale i tomu, co mu předcházelo a posléze následovalo. Tedy proč tito mladíci, v mnoha případech nezletilci, utíkali do zahraničí. Proč vstoupili do služeb cizinecké legie, jak probíhal drsný výcvik v severní Africe, jaký byl průběh války samotné, jaké panovaly podmínky ve vietnamských zajateckých táborech. Nechybí zpracování repatriace zajatců do Československa, podpory československé vlády Ho Či Minovu režimu. Zacházení s repatrianty po příjezdu do vlasti, jejich propagační využití, respektive potrestání. To vše, plus další aspekty pojící se k dané problematice, si bude moci čtenář přečíst v knize, která je bohatě doplněna doposud neznámými fotografiemi a archivními materiály.

Reklama

PhDr. Ladislav Kudrna, Ph.D. (٭1975), absolvoval FF UK v Praze, obor historie. Autor knih: Když nelétali. Život našich letců v Polsku, Francii a Británii za 2. světové války. Libri, Praha 2003. Českoslovenští letci v německém zajetí 1940 – 1945. Naše vojsko, Praha 2005. Českoslovenští letci ve Velké Británii a válečné fenomény. Naše vojsko, Praha 2006. Na zemi a obloze západní Evropy. Příběh českého letce Stanislava Fejfara. Naše vojsko, Praha 2007. „Útěkář“ Otakar Černý, plukovník letectva v záloze. Jeden český osud na pozadí dvou totalitních režimů. Naše vojsko, Praha 2008. Jeden ze zapomenutých mužů. Plukovník letectva Petr Uruba, pilot 311. československé bombardovací perutě, jako průvodce „krátkým“ 20. stoletím. ÚSTR, Praha 2008. Odhodláni bojovat. Vlastenectví československých letců na pozadí válečných a politických událostí druhé světové války. Naše vojsko, Praha 2010. Pro Naše vojsko dále připravuje: Českoslovenští letci v komunistických lágrech. Českoslovenští letci, bývalí příslušníci RAF VR, a komunistická perzekuce. Českoslovenští letci na východní frontě 1944 – 1945. „Lacking Moral Fibre“ u Bomber Command. Problémy s bojovou morálkou prvních operačně nasazených letců 311. československé bombardovací perutě.

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více