Vojenský záslužný kríž (Militärverdienstkreuz)

Autor: Ivan Chudý / Iver 🕔︎︎ 👁︎ 25.533

Vojenský záslužný kríž bol založený dňa 22. októbra 1849 v jednej triede (náprsná dekorácia), ako ocenenie pre dôstojníkov rakúskej armády za mimoriadny rozhľad, odvahu a rozhodnosť vo vojne a v dobe mieru za mimoriadnu služobnú horlivosť.

Kríž bol razený zo striebra a mal tvar leopoldského kríža. V medailóne na prednej strane slovo „VERDIENST“ (rozdelené do dvoch riadkov), pod ním ornament. Stuha bola červeno-biela šrafovaná (tzv. vojnová stuha), pôvodne dlhá, prievlečná, nahradená postupne v priebehu prvých rokov udeľovania klasickou RU stuhou zloženou do trojuholníka. Pôvodne bola stuha tkaná jemne, s odtieňom do fialova, neskôr klasická červeno-biela hrubšie tkaná . V roku 1860 dochádza ku zmene stanov a vzhľadu kríža a taktiež bola zavedená vojnová dekorácia. Podľa nových stanov „…Vojenský záslužný kríž má byť smaltovaný nie len na červených okrajoch, ale taktiež bielo na vnútorných plochách a na rube…“ Vojnovou dekoráciou mal byť „bledozeleno legovaný vavrínový veniec“. Do roku 1874 existovala pre Vojenský záslužný kríž povinnosť vrátenia dekorácie (po smrti dekorovaného).

Reklama

Cisár ako najvyšší veliteľ mal právo udeliť Vojenský záslužný kríž s briliantmi a rubínmi. Bez vojnovej dekorácie ich bolo udelených 10 kusov, s vojnovou dekoráciou 14 kusov. Ich výrobcom boli firmy Rothe a Köchert.

Dňa 23. októbra 1914 dochádza k zavedeniu I. a II. triedy Vojenského záslužného kríža a automaticky sa všetky dovtedy udelené kríže stávajú dekoráciou III. triedy. Vojenský záslužný kríž II. triedy bol nákrčná dekorácia veľkosti cca 40mm a I. trieda mala charakter pripínacej náprsnej dekorácie o veľkosti cca 61mm. Dekorovaný neodkladal dekoráciu nižšej triedy, ale nosil všetky udelené triedy vedľa seba.

Od 13. decembra 1916 bola možnosť udeliť skrížené meče za zásluhy v boji s nepriateľom a tie sa našívali na stuhu (v prípade III. triedy), pri vyšších triedach boli vložené medzi ramená kríža.

Od 1. augusta 1917 bolo možné až trojnásobné udelenie Vojenského záslužného kríža III. triedy, pričom každé takéto udelenie sa vyznačovalo pomocou kovovej, pozlátenej, 9 mm širokej pásky ktorá sa pripevňovala na stuhu a mohla byť kombinovaná s mečmi. Opakované udelenie bolo od 8. februára možné aj pri VZK II. triedy, čo sa označovalo zeleným vencom v prevýšení kríža.

Dňom 23. apríla 1918 boli zavedené tzv. „malé dekorácie“- na stuhu dekorácie III. triedy sa pripínali miniatúrky I. a II. triedy a nahradzovali tým pri dennom nosení nákrčné dekorácie II. triedy či pripínací kríž triedy I.

Už od doby zriadenia Vojenského záslužného kríža, sa jeho celostrieborná zadná strana stala v nemnohých prípadoch vhodným miesto pre vyrytie mena nositeľa, roku alebo bitky, v ktorej sa nositeľ dekorácie preslávil. Avšak aj v dobe mieru sa takto kríže vylepšovali. Jedná sa predovšetkým o darovacie exempláre – či už od velenia pluku alebo od kamarátov z jednotky.

Počas vojny sa však stáva nepraktické nosiť všetky udelené vyznamenania „in natura“, a tak v praxi dochádza k používaniu malých stužiek rádov a vyznamenaní. Pre rozlíšenie sa spočiatku na stužky vyšívajú atribúty (napr. veniec v prípade Vojenského záslužného kríža), avšak vzhľadom na pracnosť a finančnú náročnosť sa prechádza k používaniu kovových miniatúrok.

Reklama

V priebehu takmer siedmych desaťročí udeľovania Vojenského záslužného kríža prešiel zmenami nielen samotný kríž, ale taktiež aj udeľovacia etuja. Od luxusnej, zamatom vykladanej a kožou potiahnutej schránky až po lepenkovú, ale stále elegantnú krabičku. Spočiatku boli etuje navrhované tak, aby sa do nich vošla zrolovaná stuha. Neskôr, keď dochádza k nahradeniu dlhých stúh klasickými trojuholníkovými, prispôsobujú sa tomu aj etuje. Venovania, ryté na krížoch, sa často vyskytujú aj vytlačené na etuji.

O význame Vojenského záslužného kríža svedčí aj fakt, že v postupnosti rádov a vyznamenaní z roku 1918 je VZK I. triedy uvádzané na 4. mieste, VZK II. triedy na mieste 11. a kríž III. triedy je uvádzaný na 26. mieste.

Pozn.: Článok bol pôvodne uverejnený na stránkach www.kvhbeskydy.sk

Zdroje:
KOLÁČNÝ, Ivan: Řády a vyznamenání Habsburské monarchie, Elka Press, Praha, 2006
TUSEK F. – KILIAN F.: Vojenský záslužný kríž, In: SIGNUM, IV. řada, č.16/2006
JEDLIČKA R. – SEDLÁK L.F.: Faleristické drobnosti – Rakousko-uherské náprsní stužky, In: SIGNUM, IV. Řada, č.18/2007
SEDLÁK L.F.: Dekorace v zrcadle času, In: SIGNUM, IV. řada, č.14/2006
Foto: archív autora – súkromná zbierka

Vojenský záslužný kríž - pôvodný typ [Foto: Ivan Chudý]
Vojenský záslužný kríž - pôvodný typ
Foto: Ivan Chudý

Vojenský záslužný kríž III. triedy s malou dekoráciou II. triedy [Foto: Ivan Chudý]
Vojenský záslužný kríž III. triedy s malou dekoráciou II. triedy
Foto: Ivan Chudý

Vojenský záslužný kríž I. triedy [Foto: Ivan Chudý]
Vojenský záslužný kríž I. triedy
Foto: Ivan Chudý

Vojenský záslužný kríž III. triedy, dvakrát udelený [Foto: Ivan Chudý]
Vojenský záslužný kríž III. triedy, dvakrát udelený
Foto: Ivan Chudý

Vojenský záslužný kríž II. triedy [Foto: Ivan Chudý]
Vojenský záslužný kríž II. triedy
Foto: Ivan Chudý

Vojenský záslužný kríž II. triedy s mečmi [Foto: Ivan Chudý]
Vojenský záslužný kríž II. triedy s mečmi
Foto: Ivan Chudý

Jedná z možných etují [Foto: Ivan Chudý]
Jedná z možných etují
Foto: Ivan Chudý

rozne typy naprsnych stuziek
Rozne typy naprsnych stuziek

Reklama

rozne typy naprsnych stuziek
Rozne typy naprsnych stuziek

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více