Medaila za zranenie (Verwundetenmedaille)

Autor : 🕔07.02.2010 📕14.161

Hledáme nové kolegy

Server valka.cz neustále hledá nové kolegy, kteří jsou ochotni pomoci s rozvojem a doplňováním obsahu, koordinací a kontrolou práce, moderováním příspěvků a další činností. Neváhejte a zapojte se do tvorby valka.cz v duchu hesla Čtenáři sobě :)

Přidejte se k nám!

Podobné články

Další články autora

Rozpočet tohoto webu pro rok 2017 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 55.755,- Kč
♡ Chci přispět

Prvá svetová vojna, čo do počtu nasadených vojakov, bol konflikt dovtedy nevídaný. To isté platí aj o počtoch mŕtvych a zranených vojakov z radov (nie len) Rakúsko – Uhorskej armády. Vojaci statočne bojovali a krvácali za vlasť a panovníka. Túžili však po „viditeľnom ocenení“ ich obety a odhodlania, po odlíšení od ostatných, ktorí nepocítili „útrapy bojov“ na vlastnom tele a zdraví. Keďže podobné ocenenie však v systéme dekorácií Rakúsko – Uhorskej monarchie neexistovalo, vojaci si ako označenie zranenia utrpeného v boji začali na poľnú čiapku našívať pruhy červenej látky, ktorých počet reprezentoval počet zranení daného vojaka. Taktiež bolo rozšírené používanie odznakov s červeným pruhom a arabskou číslicou, znázorňujúcou počet zranení. Obe tieto riešenia však boli len improvizáciou samotných vojakov, nemali oficiálny charakter a neboli rozšírené v rámci celej armády.

K zriadeniu medaile za zranenie dochádza až dňa 12. augusta 1917 rozhodnutím cisára Karla I., avšak kým došlo k zverejneniu podmienok pre udelenie medaile, prešiel takmer ďalší rok (25. júla 1918). Právo udeľovať medailu ako aj administratíva s tým spojená bola zverená armádnym a zborovým veliteľstvám, v prípade vyslúžilcov oblastným veliteľstvám. Keďže zistenie a overovanie zranení vojakov (taktiež ich počet) trvalo nejakú dobu, bolo oficiálne zverejnené, že prvým dňom nosenia medaile za zranenie bude 17. august 1918, pričom bolo zároveň oznámené, že medaile ako aj stuhy budú jednotkám dodané, vzhľadom na vyťaženú a pomalú produkciu, priebežne. Dekorovaný mal obdržať medailu, stuhu ako aj legitimáciu k noseniu medaile. V prípade ďalšieho zranenia a nároku na „vyšší stupeň“ medaile mal vojak dostať už len stuhu s vyšším počtom pásikov za zranenie. Pritom zranenia utrpené v boji počas jedného dňa sa počítali ako jedno zranenie.

Na medailu nemal nárok vojak v prípade zranenia, ktoré si spôsobil sám, v prípade úmrtia na následky zranenia alebo preukázania trestného činu. Vzhľadom na koniec vojny dňa 11. novembra 1918 len malé množstvo medailí bolo udelených počas trvania konfliktu, väčšina vyznamenaných obdržala medailu priamo od výrobcu až po skončení vojny.

Medaila bola razená zo zliatiny zinku s priemerom cca 38mm, v hornej časti medaile je valcovité uško. Na lícnej strane sa nachádza heraldicky vľavo hľadiaci profil hlavy cisára Karla I., pod zrezaním portrétu meno medailéra R. PLACHT, pri hornom okraji medaile sa nachádza opis CAROLVS (Karol), v spodnej časti dve skrížené vavrínové ratolesti.

Na rubovej strane sa v strede plochy medaile nachádza dvojriadkový nápis LAESO / MILITI (lat. zranenému vojakovi) a v spodnej časti rímskymi číslicami letopočet MCMXVIII (1918). Vzhľadom na množstvo výrobcov sa vyskytujú viaceré varianty, najmä pokiaľ ide o použitý materiál.

Stuha Medaile za zranenie je trojuholníková, šedo-zelenej farby s úzkym červeným pásikom pri okrajoch. Počet červených, tenko čierne lemovaných pásikov (1 až 5), umiestnených na ploche stuhy vyjadrovali počet zranení dekorovaného, stuha bez pásiku znamenala priznanie štatútu vojnového invalida.

Ako pri iných vyznamenaniach Rakúsko – Uhorska, aj v prípade Medaile za zranenie sa v priebehu prvej svetovej vojny začali používať náprsné stužky. Jedná sa buď o samostatnú stužku s príslušným počtom pásikov za zranenie alebo stužku doplnenú miniatúrkou medaile. Vzhľadom na distribúciu medailí hlavne po skončení vojny, väčšinou sa stužka nachádza na sponách, vyrobených po roku 1918, pričom to isté platí aj o miniatúrach Medaile za zranenie.

Pozn.: Článok bol pôvodne uverejnený na stránkach www.kvhbeskydy.sk

Zdroje:
KOLÁČNÝ, Ivan: Řády a vyznamenání Habsburské monarchie, Elka Press, Praha, 2006
JEDLIČKA R. – SEDLÁK L.F.: Faleristické drobnosti – Rakousko-uherské náprsní stužky, In: SIGNUM, IV. Řada, č.18/2007
www.austro-hungarian-army.co.uk
Foto: archív autora – súkromná zbierka

Vojnový invalid a medaila za jedno zranenie. [foto: Ivan Chudý]
Vojnový invalid a medaila za jedno zranenie
foto: Ivan Chudý

Medaila za tri a štyri zranenia. [foto: Ivan Chudý]
Medaila za tri a štyri zranenia
foto: Ivan Chudý

Medaila za zranenie - reverz. [foto: Ivan Chudý]
Medaila za zranenie - reverz
foto: Ivan Chudý

Medaila za zranenie - náprsné stužky. [foto: Ivan Chudý]
Medaila za zranenie - náprsné stužky
foto: Ivan Chudý

Medaila za zranenie - miniaturky. [foto: Ivan Chudý]
Medaila za zranenie - miniaturky
foto: Ivan Chudý

Medaila za dve zranenia. [foto: Ivan Chudý]
Medaila za dve zranenia
foto: Ivan Chudý

Medaila za päť zranení. [foto: Ivan Chudý]
Medaila za päť zranení
foto: Ivan Chudý

Autor : 🕔07.02.2010 📕14.161

Komentáře Disqus

Komentáře Facebook

Sociální sítě

Reklama

Poslední komentáře

 • Anton Bero pozoruhodná zbierka klamstiev a právd

  Stalinův projev na zasedání Sovětu 6. listopadu 1941 · 1 week ago

 • RaS To formální odstoupení vládce z funkce ve prospěch syna bylo obvyklé bezpečnostní opatření, které mělo zabránit bezvládí v případě smrti jednoho z nich. Každý nepřítel věděl, že když zabije jednoho, ten druhý se pomstí. Tokugawové to dělali stejně.

  Daimjó Udžijasu Hódžó · 1 week ago

 • adrian grunert Prečítal som si na dúšok všetkých 10 pokračovaní.Môžem autorovi vysloviť len poďakovanie a uznanie.

  Nad Tatrou sa blýska - (10) · 2 weeks ago

 • RaS 1) V roce 1241 nešlo o vpád Tatarů ale Mongolů. To je častá chyba. Tataři v té době sloužili uherskému králi. 2) Mogolové po bitvě u Lehnice neprošli ze Slezska do Uher přes Kladsko, ale přes Moravu. Pak se spojili s Bátúem a zúčastnili se bitvy u...

  Tatarský vpád do Uhorska 1241 · 2 weeks ago

 • Letusak Tak Francouzi take meli pomerne presnou predstavu, ale vojska Wehrmachtu se jim zastavit nepodarilo. Cemu bychom si pomohli? Predstava, ze bychom meli nejaky "lepsi kredit" v ocich okupantu je mylna, staci se podivat na Polsko. Bojovalo, ale...

  Benešova Sofiina volba · 1 month ago

 • Ivo Bukovsky Ve skutečnosti měli čs generálové poměrně přesnou představu o síle wehrmacht a doporučovali přijmout boj. Beneš se už tím že jednal o odstoupení pohraničí podle godesberských požadavků dopustil vlastizrady - podle tehdejší ústavy. Bohužel...

  Benešova Sofiina volba · 1 month ago

 • Letusak A on tehdy nekdo vedel, jake budou nebojove ztraty ceskych obcanu, kdyz zadna valka nebyla (a nebyl vcelku duvod se domnivat, ze Hitler pristoupi k vyhlazeni slovanskych narodu s takovym gustem)? A ona kvalitativni prevaha v technice neznamena...

  Benešova Sofiina volba · 1 month ago

 • Ivo Bukovsky Skutečnost že nebojové ztráty na lidech, českosvenských občanů, byly vyšší než předpokládané ztráty bojové, nehledě na sekundární efekt zavlečení sovětského vlivu do střední Evropy a katastrofální vliv na společenské a majetkové poměry se stále...

  Benešova Sofiina volba · 1 month ago

 • Radek Novák Pohádky kremelské babičky nebo tlachy ze Západu?Já nejsem žádný bolševik ani příznivec Ruska ale cizí území si přisvojovaly všechny státy.Jen jsem poukazoval na možné okolnosti,pravda,že v detailech se nevyznám.Na finské hranici se opírám o...

  Besarábie 1940-1941 · 1 month ago

 • CzechMirco Lháři. Žádný "důsledek doby" přisvojení si cizího území nelegitimizuje a už vůbec ne to, co na svém území dotyčná strana dělala. Moldavané rozhodně Rusy v roce 1940 jako osvoboditele nevítali, protože národnostní a náboženský útlak z dob carského...

  Besarábie 1940-1941 · 1 month ago