EU v mírovém procesu na Blízkém východě: Příloha 3.

Autor: Ing. Jan Špiler 🕔︎︎ 👁︎ 11.908

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. července 2007 o situaci na Blízkém východě

Evropský parlament,

- s ohledem na svá předchozí usnesení o Blízkém východě, zejména na usnesení ze dne 7. září 2006 o situaci na Blízkém východě, na usnesení ze dne 16. listopadu 2006 o situaci v pásmu Gazy a na usnesení ze dne 21. června 2007 o programu MEDA a finanční pomoci Palestině – hodnocení, provádění a kontrola,

Reklama

- s ohledem na rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 242 (1967), 338 (1973), 1559 (2004), 1701 (2006) a 1757 (2007),

- s ohledem na závěry Rady ve složení pro vnější vztahy ze schůze konané dne 18. června 2007,

- s ohledem na prohlášení kvartetu ze dne 16. června 2007 a 27. června 2007,

- s ohledem na výsledky summitu v Šarm aš-Šajchu, který se konal dne 25. června 2007,

- s ohledem na zprávu o ukončení mise z května 2007, kterou vypracoval zvláštní koordinátor OSN pro mírový proces na Blízkém východě a osobní zástupce generálního tajemníka při OOP a při palestinské samosprávě pan Alvaro de Soto,

Reklama

- s ohledem na čl. 103 odst. 4 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že v době 40. výročí války v roce 1967, jež skončila okupací pásma Gazy, Západního břehu Jordánu a Golanských výšin Izraelem, je Blízký východ zasažen několika konflikty, a vzhledem k tomu, že nebylo dosaženo výsledků úsilí zaměřeného na dosažení spravedlivého a trvalého míru mezi Izraelci a Palestinci a mezi Izraelem a arabskými zeměmi,

B. vzhledem k tomu, že se hnutí Hamás rozhodlo převzít v Gaze moc vojenskými prostředky a zabíjelo členy bezpečnostních sil hnutí Fatah a palestinské samosprávy přesto, že Palestinská legislativní rada a úřad prezidenta, tedy oba demokraticky zvolené orgány, nedávno sestavily vládu národní jednoty na základě deklarace z Mekky,

C. vzhledem k tomu, že tento dramatický vývoj je způsobem zejména politickou nestabilitou a rostoucími rozpory na palestinské straně a také chybějící perspektivou skutečného mírového procesu pro palestinské obyvatelstvo, jež je stále okupováno, částečně jako důsledek přístupu kvartetu,

D. vzhledem k tomu, že obyvatelstvo žijící na palestinském území, zejména v Gaze, čelí krizi nebývalých rozměrů, pokud jde o chudobu, nezaměstnanost, přístup ke zdravotní péči, vzdělání, bezpečnost a svobodu pohybu,

E. vzhledem k tomu, že omezení pohybu osob a zboží, zadržování příjmů z daní a celních poplatků a rozhodnutí o pozastavení přímé pomoci palestinské národní správě přispělo k prohloubení krize navzdory dočasnému mezinárodnímu mechanismu a navýšení finančních prostředků projektům poskytovaných EU,

F. vzhledem k prohlášení Rady, že Evropská unie okamžitě obnoví normální vztahy s palestinskou samosprávou a vytvoří podmínky pro naléhavou praktickou a finanční pomoc včetně přímé finanční podpory vládě, podpory palestinské civilní policii prostřednictvím návratu mise EUPOL-COPPS a obnovením mise EU pro pomoc na hranicích v Rafáhu,

G. vzhledem k tomu, že je stále naléhavější nutností zahájit skutečný mírový proces, který může palestinskému lidu dát naději, že vznikne nezávislý, demokratický a životaschopný stát, který bude existovat v těsném sousedství Izraele v rámci bezpečných a mezinárodně uznávaných hranic a přinese Blízkému východu mír a stabilitu,

H. vzhledem k tomu, že obnovení arabské mírové iniciativy na vrcholné schůzce Ligy arabských států konané dne 29. března 2007 v Rijádu nabízí novou a důvěryhodnou příležitost pro komplexní řešení situace v regionu,

I. vzhledem k tomu, že rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1757 (2007) zřizuje mezinárodní soud, který bude soudit osoby zodpovědné za spáchání atentátu na bývalého libanonského předsedu vlády Rafíka Harírího a za další politické vraždy v Libanonu,

J. vzhledem k znepokojivě zhoršující se situaci v Libanonu, což ilustruje útok na španělské příslušníky prozatímních jednotek OSN (UNIFIL), jehož výsledkem bylo šest mrtvých, atentát na poslance Walída Ídúa a ke konfrontacím v palestinském uprchlickém táboře v Nahr al-Báridu,

Reklama

 

1. vyjadřuje vážné znepokojení nad možnými závažnými důsledky současné krize na Blízkém východě, včetně dalších vojenských a teroristických útoků, a nad zvýšenou radikalizací, která podrývá křehkou politickou situaci v celém regionu;

2. je mimořádně znepokojen posledními událostmi v pásmu Gazy; odsuzuje převzetí vojenské kontroly nad pásmem Gazy hnutím Hamás; vyzývá k obnovení vnitřního politického dialogu mezi Palestinci v duchu usmíření a národní jednoty, který by zabránil zeměpisnému a politickému rozdělení západního břehu Jordánu a pásma Gazy;

3. vzhledem k vážným okolnostem vyjadřuje své pochopení pro mimořádná rozhodnutí prezidenta Abbáse a zdůrazňuje, že podporu poskytovanou mezinárodním společenstvím prezidentu Abbásovi musí doprovázet konkrétní a realistický plán, jenž by vedl k trvalé dohodě o statusu; domnívá se, že současná krize není omluvou pro oslabení mírové perspektivy a může nabídnout novou platformu pro opětovné zahájení jasného programu s cílem dosáhnout komplexní dohody mezi Izraelem a palestinskou samosprávou založené na dvou demokratických, suverénních a životaschopných státech existujících mírumilovně vedle sebe v rámci bezpečných a mezinárodně uznaných hranic podle příslušných rezolucí Rady bezpečnosti OSN;

4. vítá rozhodnutí Rady ze dne 18. června 2007 obnovit s palestinskou samosprávou okamžitě normální vztahy a za tímto účelem vytvořit podmínky pro naléhavou praktickou a finanční pomoc včetně přímé finanční podpory nové vládě, a rovněž zajistit poskytování nouzové humanitární pomoci obyvatelům Gazy; zdůrazňuje, že izolace Gazy má dramatické humanitární a politické důsledky;

5. vyzývá Radu a Komisi, aby zapojily palestinskou samosprávu a všechny strany do snah o umožnění toho, aby se k lidem žijícím v pásmu Gazy dostala nouzová humanitární pomoc;

6. odsuzuje četné útoky raketami Kásám odpalovanými bez míření na izraelské území z pásma Gazy a vyzývá palestinskou vládu i všechny palestinské vůdce, aby se všemožně přičinili o ukončení těchto útoků, které mají ve většině případů za cíl civilisty;

7. vítá rozhodnutí izraelské vlády částečně znovu zahájit převod zadržovaných příjmů z daní a celních poplatků; žádá plné a pravidelné převádění těchto příjmů; odsuzuje poslední vojenské zásahy izraelské armády; vyzývá izraelskou vládu, aby okamžitě zastavila vojenské operace proti palestinskému lidu;

8. zdůrazňuje, že Izraelci i Palestinci by měli s pomocí mezinárodního společenství přijmout sérii opatření na vybudování důvěry, včetně okamžitého propuštění všech uvězněných palestinských ministrů, zákonodárců a starostů a izraelského desátníka Gilada Šalita; vítá propuštění novináře BBC Alana Johnstona a hodnotí to jako pozitivní krok kupředu;

9. vyzývá izraelskou vládu, aby odstranila silniční zátarasy instalované od září 2000 a aby ukončila rozšiřování osad na Západním břehu Jordánu a ve východním Jeruzalémě a stavbu zdi, která překračuje hranice z roku 1967;

10. vítá rozhodnutí izraelské vlády propustit 250 palestinských vězňů; žádá propuštění dalších vězňů, především včetně mladistvých, protože tisíce Palestinců jsou doposud zadržovány;

11. vyzývá EU, Izrael a Egypt, aby přijaly veškerá nezbytná okamžitá opatření k znovuotevření hraničního přechodu v Rafáhu, zejména proto, že zde za dramatických podmínek uvízlo více než 6000 Palestinců a proto, aby byl umožněn pohyb osob a zboží mezi Gazou a Izraelem;

12. vítá rezoluci Rady bezpečnosti OSN, která zřizuje mezinárodní soud, jenž má soudit osoby zodpovědné za atentát na bývalého předsedu libanonské vlády Rafíka Harírího a za další politicky motivované vraždy v Libanonu; vyzývá Radu a Komisi, aby poskytly všechny prostředky nezbytné k tomu, aby soud pracoval účinně a splnil svůj mandát; naléhavě žádá všechny libanonské strany, aby tento mezinárodní soud podporovaly, a vyzývá Sýrii, aby s ním plně spolupracovala;

13. důrazně odsuzuje teroristický útok na španělské příslušníky UNIFIL v Libanonu, v němž bylo šest vojáků zabito a několik zraněno, a žádá libanonské úřady, aby se snažily o maximálně průhledné a rychlé vyšetřování s cílem postavit osoby zodpovědné za tento čin před soud; vyjadřuje svou solidaritu s rodinnými příslušníky obětí tohoto útoku;

14. zdůrazňuje, že politickou stabilitu v Libanonu nelze stavět na násilí ani na vnějším vlivu; v tomto ohledu také vyzývá k obnovení dialogu za národní jednotu, aby byly překlenuty rozdíly a předešlo se bezvládí v období před prezidentskými volbami, které se mají uskutečnit na podzim tohoto roku; v této souvislosti připomíná důležitou roli, kterou hraje UNIFIL;

15. vyzývá libanonskou vládu, aby podnikla veškeré kroky potřebné k ukončení všech podob diskriminace palestinských uprchlíků; vítá pohotovou reakci Komise, která se rozhodla přidělit 370 000 EUR na poskytnutí humanitární pomoci těmto uprchlíkům s cílem přispět na jejich základní životní potřeby; zdůrazňuje, že tato naléhavá situace ještě více zdůrazňuje nutnost najít spravedlivé a komplexní řešení otázky palestinských uprchlíků;

16. žádá, aby únosci poskytli důkazy o tom, že dva unesení izraelští vojáci Eldad Regev a EhudGoldwasser ještě žijí, a žádá jejich okamžité propuštění;

17. pokládá regionální rozměr a přístup za základ všech snah zaměřených na nalezení trvalého míru na Blízkém východě a je si vědom toho, že ani předběžné podmínky ani jednostrannost těmto snahám nepomohou; v této souvislosti se domnívá, že úloha Sýrie a dialog s ní jsou jedním z klíčových faktorů;

18. v této souvislosti připomíná hodnotný příspěvek arabské mírové iniciativy, která je skutečnou příležitostí pro komplexní a trvalý mír v regionu; vyzývá izraelskou vládu, aby se chopila příležitosti, kterou tato iniciativa nabízí; zdůrazňuje význam nadcházející ohlášené bezprecedentní mise Ligy arabských států v Izraeli; žádá větší spolupráci mezi kvartetem a kontaktní skupinou Ligy arabských států;

19. domnívá se, že by se mohlo přezkoumat zapojení mezinárodních civilních, policejních a vojenských sil pod záštitou OSN založené na dohodnutém mírovém plánu, jehož účastníky by byli také Izraelci a Palestinci, a na vnitřní palestinské dohodě;

20. naléhá na Radu, aby zajistila, že EU prosadí svůj názor, a to i v rámci kvartetu, při úsilí zaměřeném na obnovení skutečných jednání o různých cestách mírového procesu na Blízkém východě; zdůrazňuje, že těmito cestami se není nutné zabývat současně, těsně však spolu souvisí; zdůrazňuje, že v tomto politickém kontextu by měl být životaschopnou perspektivou posun směrem k mezinárodní mírové konferenci o Blízkém východě; vyzývá Radu, aby tímto směrem jednala v rámci kvartetu;

21. vyjadřuje svou podporu budoucím intenzivním akcím kvartetu v regionu; pokládá dopis ministrů zahraničí středomořských členských států EU ze dne 6. července 2007 adresovaný nedávno jmenovanému zástupci kvartetu Tonymu Blairovi za povzbudivou zprávu a podporu tétomisi;

22. bere na vědomí nedávná jednání o opatřeních na budování důvěry mezi předsedou vlády Palestiny Salamem Fajádem a izraelskou vládou týkající se tří směrů rozhovorů o politických, hospodářských a bezpečnostních otázkách a obnovení bezpečnostní spolupráce mezi nimi;

23. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vysokému představiteli pro SZBP, prezidentovi palestinské samosprávy, Palestinské legislativní radě, Knessetu a izraelské vládě, libanonskému parlamentu a vládě, syrskému parlamentu a vládě a generálnímu tajemníkovi Ligy arabských států.

Zdroj:
Evropský parlament, http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P6-TA-20070350&language=CS

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více