EU v mírovém procesu na Blízkém východě: Závěr

Autor : 🕔06.02.2010 📕6.996

Seriál

 1. EU v mírovém procesu na Blízkém východě
 2. EU v mírovém procesu na Blízkém východě: Úvod
 3. EU v mírovém procesu na Blízkém východě: 1. Podstata vývoje konfliktu - 1. díl
 4. EU v mírovém procesu na Blízkém východě: 1. Podstata vývoje konfliktu - 2. díl
 5. EU v mírovém procesu na Blízkém východě: 2. EU a západoevropské státy - 1. díl
 6. EU v mírovém procesu na Blízkém východě: 2. EU a západoevropské státy - 2. díl
 7. EU v mírovém procesu na Blízkém východě: 3. Komparace postoje EU s vybranými aktéry
 8. EU v mírovém procesu na Blízkém východě: Závěr
 9. EU v mírovém procesu na Blízkém východě: Seznam zkratek
 10. EU v mírovém procesu na Blízkém východě: Příloha 1.
 11. EU v mírovém procesu na Blízkém východě: Příloha 2.
 12. EU v mírovém procesu na Blízkém východě: Příloha 3.
 13. EU v mírovém procesu na Blízkém východě: Seznam literatury

Podobné články

Další články autora

Rozpočet tohoto webu pro rok 2017 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 55.755,- Kč
♡ Chci přispět

Závěr

V této části bych se rád vrátil k hypotéze uvedené v úvodu, tedy že EU disponuje dostatečnými finančními a administrativními prostředky k tomu, aby v mírovém procesu na Blízkém východě hrála významnou úlohu, avšak chybí důraznější prosazování vlastních pozic a názorů. S ohledem na výše uvedenou analýzu historického průběhu angažovanosti evropských států, ES a EU na Blízkém východě, zejména s ohledem na mírový proces mezi Izraelem a Palestinci, je možné říci, že tato hypotéza se vesměs potvrdila.

EU se v rámci Euro-středomořského partnerství, Evropské politiky sousedství a také ve spolupráci s partnery v Kvartetu skutečně výrazně angažuje v mnoha oblastech od ekonomické, humanitární a sociální až po politickou spolupráci. Finanční prostředky, které vynakládá na podporu palestinských snah o vlastní státnost jsou skutečně značné – k tomu srov. následující tabulku[166]:

Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Celkem
Celkový objem pomoci
(v mil. EUR)
225,2
148,48 325,9 270,9 254,23 278,36 339,91 550,5 2 393,48

Tab. 2 – Pomoc od Evropské komise palestinským územím v období let 2000-2007
Zdroj: zpracováno podle
https://ec.europa.eu/external_relations/occupied_palestinian_territory/ec_assistance/eu_support_pa_2000_2006_en.pdf a
https://ec.europa.eu/external_relations/occupied_palestinian_territory/ec_assistance/eu_support_pa_2007_en.pdf

Na druhou stranu aktuální usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. července 2007 a také závěry zprávy britské Sněmovny lordů z července 2007[167] upozorňují na to, že EU by měla v rámci Kvartetu důrazněji prosazovat své názory při zachování společného konsenzu. Dochází k tomu, že EU je sice sponzorem mírového procesu, na druhou stranu však nedostatečným způsobem využívá tohoto nástroje pro prosazování vlastních pozic a názorů v rámci Kvartetu. Toto oddělení významného nástroje (ekonomického) od politického tlaku vede k tomu, že EU nadále hraje v mírovém procesu na Blízkém východě menší roli než její partner – Spojené státy americké. Vzhledem k tomu, že prostředky vynakládané EU na pomoc palestinským územím alespoň pomáhají udržovat tamní křehkou stabilitu, což zjevně vyhovuje USA a Izraeli, měla by EU tento argument použít pro nátlak na USA, které poté mohou dále působit na izraelskou vládu. Ačkoli by se mohlo zdát, že by připadal v úvahu i přímý ekonomický tlak na Izrael v podobě určitých omezení či dokonce sankcí, je otázkou, zda by takový krok nevedl k roztržce v rámci Kvarteta, která by mohla mít negativní důsledky pro celou oblast Blízkého východu. EU musí v tomto ohledu brát v potaz to, že její sankce vůči Izraeli by se velice pravděpodobně přelily do oblasti vzájemných vztahů s USA.

Co se týče otázky pozice EU jako neutrálního zprostředkovatele mírových iniciativ, je její situace komplikována tím, že je izraelskou stranou vnímána spíše jako proarabsky zaměřená, zejména díky evropským krokům v sedmdesátých a osmdesátých letech dvacátého století. Skepticismus vůči evropským krokům vydržel až do dnešních dnů. Jak již bylo řečeno, orientuje se Izrael v oblasti vlastní bezpečnosti a vedení jednání o blízkovýchodním konfliktu téměř výlučně na USA. To je ovšem problém z toho důvodu, že obdobným způsobem jsou v arabském světě široce vnímány USA a naopak EU se těší větší arabské podpoře, ačkoli arabské státy v průběhu mírového procesu měly důvody ke skepticismu právě kvůli nedostatečnému politickému důrazu EU vůči USA. Zdá se tedy, že by bylo potřeba najít jiného „neutrálního“ prostředníka pro zprostředkování dalších jednání, a to takového, který by se těšil jak respektu izraelské, tak arabské a potažmo palestinské strany. Zároveň by však jakékoli dohody dosažené takovým jednáním musely být vynutitelné, přičemž v této oblasti by muselo dojít k plné koordinaci aktivit USA, EU a RF. Je nasnadě, že takovým státem by mohl být některý z menších členských států EU, které nejsou takovou měrou zatíženy minulostí, nebo jsou pozitivně vnímány oběma stranami z jiných důvodů. V takové pozici se nachází i Česká republika, která se v minulosti v podoběČeskoslovenska nejen zasadila o přežití nově vznikajícího Státu Izrael dodávkami potřebných zbraňových systémů, ale v padesátých letech výrazně pomohla i arabské straně, konkrétně Egyptu; navíc udržovala přátelské vztahy i s OOP.[168]

Z výše uvedeného plyne, že EU musí v budoucnu neprodleně výrazněji prosazovat vlastní názory vůči partnerům v Kvartetu tak, aby její vnímání v arabském světě neupadalo díky neschopnosti prosazovat vlastní politickou agendu a aby nebyla vnímána čistě jako „bankéř“ mírového procesu. Přitom je třeba brát v potaz spolupráci s RF, neboť její přístup je v mnohém blízký názorům EU. Dále je zapotřebí vylepšit vztahy s Izraelem, přičemž pouze důvěra mezi oběma stranami může vést k tomu, aby Izrael k EU přistupoval s větší důvěrou a aby se pro EU otevřela možnost zprostředkovat finální řešení mezi izraelskou a palestinskou stranou, pokud by k tomu nebyla připravena americká strana.

Závěrem je potřeba připomenout problém rozštěpení palestinských území v důsledku vítězství Hamásu ve volbách v lednu 2006. Evropská unie se Spojenými státy se vcelku jednotně postavily proti nástupu militantního hnutí k moci a zároveň vyvinuly dočasný finanční mechanismus pro podporu Mahmúda Abbáse a zajištění základních potřeb pro palestinské obyvatelstvo na okupovaných územích. Kroky podniknuté proti Hamásu a zároveň požadavky, které Kvartet formuloval jako výchozí body pro obnovení vzájemných jednání s Hamásem se však prozatím míjí účinkem. Bylo by proto zapotřebí, aby EU společně se svými partnery v Kvartetu přistoupila k opětovnému přehodnocení Roadmap a popřípadě aby cíle byly upraveny tak, aby více reflektovaly současnou situaci, zejména pak aby byly stanoveny jasné cíle, termíny a sankce za jejich nedodržení. Je však třeba mít na paměti, že k uskutečnění takových kroků je zapotřebí zejména ochoty na americké a izraelské straně, čemuž v současné době nic nenasvědčuje.

Poznámky

[166] Data byla získána ze stránek Evropské komise věnující se zahraničním vztahům a konkrétně vztahům s okupovanými palestinskými územími. K těmto příspěvkům musí být dodatečně připočtena pomoc jednotlivých států.

[167] The EU and the Middle East Peace Process, Volume I: Report

[168] K tomu srov. ČEJKA, M. Izrael a Palestina: Minulost, současnost a směřování blízkovýchodního konfliktu, str. 265-266

Seriál

 1. EU v mírovém procesu na Blízkém východě
 2. EU v mírovém procesu na Blízkém východě: Úvod
 3. EU v mírovém procesu na Blízkém východě: 1. Podstata vývoje konfliktu - 1. díl
 4. EU v mírovém procesu na Blízkém východě: 1. Podstata vývoje konfliktu - 2. díl
 5. EU v mírovém procesu na Blízkém východě: 2. EU a západoevropské státy - 1. díl
 6. EU v mírovém procesu na Blízkém východě: 2. EU a západoevropské státy - 2. díl
 7. EU v mírovém procesu na Blízkém východě: 3. Komparace postoje EU s vybranými aktéry
 8. EU v mírovém procesu na Blízkém východě: Závěr
 9. EU v mírovém procesu na Blízkém východě: Seznam zkratek
 10. EU v mírovém procesu na Blízkém východě: Příloha 1.
 11. EU v mírovém procesu na Blízkém východě: Příloha 2.
 12. EU v mírovém procesu na Blízkém východě: Příloha 3.
 13. EU v mírovém procesu na Blízkém východě: Seznam literatury

Podobné články

Další články autora

Autor : 🕔06.02.2010 📕6.996

Komentáře Disqus

Komentáře Facebook

Sociální sítě

Poslední komentáře

 • Tomáš Koty Kotačka Jenže pak to dopadá tak, že lidi řvou jak byla F-15 skvělý letadlo... a už se nikdo nezmiňuje, že prakticky žádný z těch sestřelů nebyl jen za účasti F-15tek - a že vlastně šlo o kooperaci několika různých strojů.

  F-15A Baz versus MiG-25 - Past jako z učebnice · 1 week ago

 • Radek Novák Pěkně popsáno,akorát mi tam chybí ta bitva v Itálii :-) Docela pozdní koment,ale nikdo to tu ještě nepochválil :D

  Vojenská organizace Slovanů v časně slovanském období · 1 week ago

 • 3,14ranha Budiž, slovo svobodné jsem měl napsat s uvozovkami... přesto to jsou volby a o překvapení(z pohledu globálních elit) není nouze (Brexit, D. Trump , polská vláda... ), nic podobného tady za bolševika nebylo ani náhodou ! A když už to umírnění...

  Bratři Mašínové - fakta · 1 week ago

 • Miloš Fabián Článek je dobrý, ale chtělo by to si jej po sobě přečíst a zapracovat na elementární gramatice. Takhle je ostuda publikovat jej na tomhle portálu.

  Regia Aeronautica v severní Africe · 1 week ago

 • Radek Novák Tak to máte velmi naivní představu o světě :-) Volby svobodné nejsou,jsou zmanipulované a nahrávají velkým stranám,už jen systémem.NATO po nás nechce žádnou gentlemanskou pomoc,manipuluje s myšlením lidí skrz média a vojákům nabízí různé mise...

  Bratři Mašínové - fakta · 1 week ago

 • Wally Dobrý den,

  Mě by zajímalo kde a jak se mužů přihlásit do kurzu?

  Předem děkuji.

  el_capitan@centrum.cz

  Nudíte se? Jeďte na výcvik SOG Defence!  · 1 week ago

 • ABC Pravda. Jenže i kdyby Německo nezaútočilo na Polsko a byl pořád mír, tak by si nás stejně ponechali jako Protetorát a situace z doby březen až srpen 1939 by trvala ještě hodně let a bez války by Mnichov nebyl oduznán. V tom případě by přežití...

  Benešova Sofiina volba · 2 weeks ago

 • Letusak Na druhou stranu se ani nevedelo, ze Hitler chysta nacistickou svetovladu, vyhlazovaci tabory a vystehovani/vyhlazeni nenemecke populace Evropy. Takhle s odstupem vice jak sedmdesati let s tim vsim, co vime, se to samozrejme posuzuje mnohem snaze.

  Benešova Sofiina volba · 2 weeks ago

 • ABC Kdyby Nacisté vyhráli, mohli by si s českým národem dělat, co by chtěli, klidně čtvrtinu povraždit, čtvrtinu poněmčit a zbytek odvézt do Ruska na otrockou práci. A Čecha by už víc nebylo v české zemi! Beneš několikrát hazardoval s osudem...

  Benešova Sofiina volba · 2 weeks ago

 • neznasam_klamstvo Pri streľbe v kasárňach zahynula len jedna žena. Druhá žena a dve deti boli len ľahko zranené, boli ošetrené spolu s preživšími vojakmi na ošetrovni v kasárňach a pokračovali v ceste do nemecka! Preživších vojakov odviezli partizáni a neskôr...

  Bratři Mašínové - fakta · 2 weeks ago