EU v mírovém procesu na Blízkém východě

Autor: Ing. Jan Špiler 🕔︎︎ 👁︎ 11.444

Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta mezinárodních vztahů

Role EU v mírovém procesu na Blízkém východě a komparace s ostatními vybranými aktéry

 

Reklama

Vypracoval: Jan Špiler
Vedoucí diplomové práce: Ing. Zbyněk Dubský, Ph.D.
Praha 2008

Úvod

1. Podstata vývoje konfliktu od vzniku Státu Izrael po současnost

1.1. Nástin vývoje od konce druhé světové války do konce 90. let 20. století

1.2. Etapa od konce devadesátých let po současnost

2. EU a západoevropské státy v mírovém procesu na Blízkém východě

2.1. Evropské mocnosti v období začínající studené války na Blízkém východě

2.2. Role západoevropských států po roce 1956

2.3. Vliv změn v sedmdesátých letech na politiku vůči Blízkému východu a počátky Evropské politické spolupráce

2.4. Konec bipolárního uspořádání světa a začátek mírového procesu v průběhu devadesátých let – Madrid, Oslo, Barcelona

2.5. Role EU v „Kvartetu“

Reklama

2.6. Aktuální usnesení Evropského parlamentu

3. Komparace postoje EU s vybranými klíčovými aktéry

3.1. Období od počátku studené války do zahájení mírového procesu devadesátých let

3.2. Mírový proces devadesátých let

3.3. Stagnace mírového procesu na konci devadesátých let a směřování ke Kvartetu

Závěr

Seznam použitých zkratek

Seznam literatury

Přílohy

Příloha 1.: Protokol ze Sevres

Příloha 2.: Benátská deklarace

Příloha 3.: Usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. července 2007 o situaci na Blízkém východě

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více