Strategie Bushovy administrativy vůči Iráku v letech 2003 - 2008: Seznam zkratek a zdrojů

Autor: Bc. Martin Janečka 🕔︎︎ 👁︎ 11.147

Seznam zkratek

CLC´s - Concerned Local Citizens

CPA - Coalition Provisional Authority

Reklama

IAEA - International Atomic Energy Agency

IGC - Iraqi Governing Council

ISCI - Supreme Islamic Iraqi Council nebo též Islamic Supreme Council of Iraq

MNF-I - Multi-National Force – Iraq

SCIRI - Supreme Council for the Islamic Revolution in Iraq

Reklama

SFA - Strategic Framework Agreement

SOFA - Status of forces agreement

TAL - Transitional Administrative Law

UNHCR - UN High Commissioner for Refugees

UNMOVIC - UN Monitoring, Verification and Inspection Commission

UNSCOM - UN Special Commission

WHO - World Health Organisation

Seznam zdrojů

Knižní zdroje:

Eichler, Jan: 2006. Mezinárodní bezpečnost na počátku 21. Století. Ministerstvo obrany České republiky – AVIS: Praha.

Keegan, John: 2006. Válka v Iráku. Beta-Dobrovský ; Ševčík: Praha.

Kepel, Gilles: 2006. Válka v srdci islámu. Univerzita Karlova v Praze: Praha.

Reklama

Kissinger, Henry: 1999. Umění diplomacie : od Richelieua k pádu Berlínské zdi. Prostor: Praha

Laurent, Eric: 2004. Tajný svět George W. Bushe. Intu: Praha

Laurent, Eric: 2003. Dynastie Bushů. Euromedia Group - Knižní klub: Praha.

Majstr, Jiří; Mundil, Stanislav: 2007. Washington mezi Seinou a Temží : prezident - spojenci – média. Triton: Praha.

Odborné články:

Biddle, Stephen; O'Hanlon, Michael; Pollack, Kenneth: 2008. How to Leave a Stable Iraq. Foreign Affairs. Sep/Oct 2008, Vol. 87 Issue 5, pp. 40-58.

Bremer, Paul; Dobbins, James; Gompert, David: 2008. Early Days in Iraq: Decisions of the CPA. Survival. Aug/Sep 2008, Vol. 50 Issue 4, pp. 21-56.

Felicetti, Gary: 2006. The Limits of Training in Iraqi Force Development. US Army War College. Winter 2006, Vol. 36 Issue 4, pp. 71-83.

Foote, Christopher; Block, William; Crane, Keith; Gray, Simon: 2004. Economic Policy and Prospects in Iraq. The Journal of Economic Perspectives. Vol. 18, No. 3, pp. 47-70

Mowle, Thomas: 2006. Iraq's militia problem. Survival. Autumn 2006, Vol. 48 Issue 3, p41-58

The International Institute for Strategic Studies: 2007. Iraq Under the Surge. Strategic Comments. March 2007, Vol. 13 Issue 2, pp. 1-2.

The International Institute for Strategic Studies: 2008. Iraq After the Surge. Strategic Comments. March 2008, Vol. 14 Issue 2, pp. 1-2.

Dokumenty:

Odhalení: Celá pravda o irácké válce (Uncovered: The Whole Truth About the Iraq War; Greenwald, Robert; 2003)

Přízraky z Abu Ghraib (Ghosts of Abu Ghraib; Kennedy, Rory; 2007)

Novinový článek:

Horká, Jana. V USA je nyní bez práce přes dvanáct milionů Američanů. Hospodářské noviny. 9.3.2009, č. 47, s. 20

Internetové zdroje:

http://www.agenceglobal.com

http://www.cfr.org/

http://www.cpa-iraq.org

http://www.defenselink.mil

http://www.edition.cnn.com

http://www.foreignaffairs.house.gov

http://www.georgewbush-whitehouse.archives.gov

http://www.globalsecurity.org/

http://www.icasualties.org/

http://www.my.barackobama.com

http://www.newamericancentury.org

http://www.news.bbc.co.uk

http://www.osn.cz/

http://www.query.nytimes.com

http://www.un.org

http://www.unicef.org

http://www.uniraq.org

http://www.usatoday.com

http://www.usip.org/

http://www.washingtonpost.com

http://www.who.int

http://www.worldbank.org/

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více