Návrat náhradního praporu c. a k. pěšího pluku č. 98 ze Světové války

Autor: Vladimír Mucha, Ing. / IR98 🕔︎︎ 👁︎ 20.039

Náhradní prapor (Ersatzbataillon) c. a k. pěšího pluku č. 98 byl v době říjnové spojenecké ofenzívy (započala 24. října 1918) na řece Piavě dislokován západně od Mariboru v Bad Radkersburgu (Mickl-Kaserne) ve Štýrsku. Velitelem praporu byl obstlt. Abrahamovicz, zástupcem mjr. Čenský a adjutantem hptm. Erlebach.

Spojenecký průlom frontové linie na řece Piavě a nejasné zprávy o revolucích probíhajících v jednotlivých částech monarchie vedly k myšlence odchodu náhradního praporu do Čech. Národně cítící důstojníci a poddůstojníci přestali akceptovat velení obstlt. Abrahamovicze a zvolili mjr. Jaroslava Čenského jeho nástupcem. Ten se obrátil na prozatímní jihoslovanskou vládu v Lublani a s její pomocí se vytvořily podmínky odjezdu náhradního praporu z Bad Radkersburgu. Dohoda mezi zástupci města, německým důstojnickým sborem a velitelem náhradního praporu byla z větší části přijatelná pro obě strany. Část výzbroje vysokomýtského náhradního praporu byla předána Jihoslovanům (6 strojních pušek a 1000 pušek), 4 strojní pušky a 200 pušek zůstalo k dispozici ve městě. Náhradní prapor si ke své ochraně ponechal 50 pušek a jednu strojní pušku.

Reklama

Dne 7. listopadu roku 1918 odjel náhradní prapor ve dvou transportech přes Graz (Štýrský Hradec) do vlasti. Celkový počet mužstva obou transportů čítal na cca 800 mužů a 23 důstojníků (z toho 13 německé národnosti). Převážná část mužstva náhradního praporu byla české národnosti. Stravu zajišťovaly tři polní kuchyně. Odjezdu praporu předcházel incident ,při kterém se oddělilo v noci od náhradního praporu na cca 50 vojínů včetně oblt. Turečka a odebralo se svévolně na cestu k domovu.

Po příjezdu obou transportů do Grazu byl vysokomýtský náhradní prapor odzbrojen (odevzdal též 4 kusy dobytka). Takto oslabený transport odjížděl bez dalších nucených zastávek směrem k moravským hranicím. Po příjezdu na hranice byl prapor přinucen odevzdat polní kuchyně včetně hojných zásob potravin a poté byl propuštěn dál. Náhradní prapor c. a k. pěšího pluku č. 98 dorazil dne 9. listopadu roku 1918 do kasáren ve Vysokém Mýtě v počtu 150 mužů, ostatní mužstvo cestou postupně opustilo transport a odešlo k rodinám domů.

Náhradní prapor se po příjezdu ubytoval v části komplexu budov bývalého vysokomýtského pluku, který byl během války využit pro účely záložní nemocnice. Zbylému mužstvu byla krátce po příjezdu z důvodů absence rozkazů a chaosu poválečného období udělena několikadenní dovolená. Tímto skončila éra služby v rakousko-uherské armádě a nastalo období formování pluku v nově budované armádě ČSR.

Použitá a doporučená literatura:
Kolektiv autorů: Třicátníci, Vysoké Mýto r. 1929
Jiří Junek: Vysokomýtský 30. pěší pluk v bojích o Slovensko v letech 1918 - 1919, Vysoké Mýto r. 2002
Jan Hnát: Vysoké Mýto v boji za národní samostatnost, r. 1934
Josef Fučík: Piava 1918, Litomyšl r. 2002

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více