Main Menu
User Menu
Reklama

Četnický pes Alto

Autor : 🕔18.01.2010 📕21.484
Rozpočet valka.cz 2023 : 120.000,- Kč Příjmy k 11.07.2023 : 93.998,- Kč
♡ Chci přispět

Významným pomocníkem četnictva při výkonu pátrací služby byli služební psi. Z tohoto důvodu patřil vůdce služebního psa se svým svěřencem do systemizovaného stavu četnické pátrací stanice. Kniha „Četnický pes Alto“ popisuje více než pětileté soužití četníka Rudolfa Votruby s jeho vlastním služebním psem německým ovčákem „Alto“, úspěchy i nezdary této dvojice v boji proti rušitelům zákonů a je životopisem jednoho z řady čtyřnohých hrdinů.

Vypátraný vrah

Cestou za město na výcvik ve čtvrtek 8. února 1934 v ranních hodinách byl strážmistru Votrubovi oznámen nález mrtvoly muže na mělčině rybníka Kačák. Strážmistr Votruba si poznamenal iniciály oznamovatele, Josefa Záleského, krejčího z Nitry a po ukázání místa nálezu mrtvoly jej požádal o vyrozumění kolegů z pátračky o případu.

Reklama

Strážmistr Votruba stopy obuvi pečlivě změřil a poté je obkreslil. Nedaleko objevil místo za křovím, kde pachatel na svoji oběť zřejmě vyčkával. To nasvědčovalo, že vražda byla plánovaná.


Četnický pes Alto

Altovi bylo hned jasné, že nejde o pravidelný výcvik, na který se vždy velmi těšil. Po uvedení na stopu Alto navětřil lidský pach a sledoval ho po břehu rybníka po zprvu zřetelných stopách vedoucích od mrtvoly. Zhruba po třiceti krocích spatřil strážmistr Votruba odhozenou sekeru. Byla dlouhá 28 cm a na její čepeli bylo vyryto písmeno „V

Po necelé půlhodině byl slyšet motor služebního automobilu a strážmistr Votruba mohl s Altem pokračovat po stopě pachatele vraždy. Stopa vedla od rybníka úhlopříčně přes louku do lesa. Přes les pokračovala až na železniční zastávku a zde se Alto následovaný kromě svého pána i strážmistrem Tomkem na nástupišti zastavil.


Náčrtek Altem vypracované stopy

Výslechem železničního zřízence Adolfa Zezuly četníci zjistili, že do ranního vlaku č. 432 v 6.05 hod. na poslední chvíli naskočil udýchaný zámečník Václav Holba z Nitry, aniž by si koupil lístek. Vlak odejel směrem na Lužianky.

Na břehu rybníka vrchní strážmistr Svoboda s praporčíkem Slechanem při prohlídce mrtvoly podle nalezených dokladů zjistili, že se jedná o 25 roků starého cihlářského dělníka Jana Bálinta z Tormoše. U mrtvého byl nalezen dále pouze kapesník a rozbité kapesní zrcátko. To nasvědčovalo loupežné vraždě. Mrtvola měla roztříštěné temeno hlavy a byla na ní viditelná mozková hmota. Bylo zřejmé, že vrah svoji oběť udeřil sekyrou opakovaně. Fotograf štábní strážmistr Pícl situaci na místě včetně zjištěných stop pečlivě ofotografoval a pořídil nákres místa nálezu mrtvoly s vyznačením jednotlivých stop.

Nedaleko místa, kde pachatel na svoji oběť číhal, praporčík Slechan nalezl několik vypálených sirek a nedokouřenou cigaretu značky „Egypt“.

Reklama

Kolem jedenácté hodiny se na místo dostavila soudní komise k ohledání mrtvoly, která nařídila převoz těla do márnice, kde bude provedena pitva. Ohledávající lékař konstatoval, že smrt nastala vzhledem k rozsahu zranění okamžitě.

Strážmistři Tomek s Votrubou se od průvodčího vlaku č. 432, kterého zastihli při návratu železniční soupravy dozvěděli, že Holba byl po nastoupení do vagónu velmi rozrušen a měl pravý rukáv a obě ruce ušpiněné od krve. Když zjistil, že si ho cestující prohlížejí, tak na příští zastávce vystoupil.

Václav Holba, 26 roků starý, svobodný zámečnický dělník, dosud netrestaný, byl četníky dopaden domě svých rodičů. Byl oblečen v domácím oděvu a při prvním výslechu spáchání vraždy popřel. Z jeho chování však bylo zřejmé rozrušení, které se snažil skrývat. Proto se četníci rozhodli provést domovní prohlídku.

V prádelně byl nalezen kabát s čerstvými krvavými skvrnami zejména na pravém rukávu. Při osobní prohlídce byla u Holby nalezena načatá krabička cigaret značky „Egypt“ a krabička sirek. Žádné další cennosti pátrajícími četníky nalezeny nebyly.

Přesto bylo pokračováno ve výslechu, při kterém Holba doznal, že Jana Bálinta zavraždil proto, že mu 18letá Hedvika Pešová před ním dávala přednost. Při štípání dřeva včerejšího dne dostal na Bálinta vztek a rozhodl se, že ho zprovodí ze světa. Vstal tedy časně ráno a od páté na něho čekal ukrytý v houští u rybníka a na jeho cestě do práce ho třemi údery přinesenou sekerou zavraždil. Poté se dal na útěk, při kterém sekeru odhodil. Při útěku z místa činu stihl ranní vlak. Když si uvědomil, že cestují zpozorovali jeho zakrvácený oděv, vystoupil na první zastávce a pěšky se vydal domů, kde se převlékl do domácího oblečení.

Po přivedení na místo činu předvedl, jak čin provedl. Přitom projevil nad svým činem lítost a několikrát hlasitě plakal.

Pro zločin vraždy byl Václav Holba zatčen a spolu se zajištěnými důkazy dodán do vazby krajského soudu v Nitře.

Reklama

Povídka byla uveřejněna v knize Četnický pes Alto vydané nakladatelstvím Pragoline.


Obálka knihy Četnický pes Alto

Knihy o četnících z nakladatelství Jindřich Kraus - PRAGOLINE žádejte u svých knihkupců, v internetových obchodech nebo na www.jindrichkraus.cz.

Reklama

Podobné články

Další články autora

Autor : 🕔18.01.2010 📕21.484