Main Menu
User Menu
Reklama

Web PhDr. Ladislava Kudrny, Ph.D.

Autor : 🕔11.01.2010 📕22.619
Rozpočet valka.cz 2023 : 120.000,- Kč Příjmy k 11.07.2023 : 93.998,- Kč
♡ Chci přispět

Milý čtenáři,

na mém webu

http://kudrnaweb.psm-net.cz/


budeš pravidelně informován o nově připravovaných publikacích, které jsou zde rovněž představeny vizuálně i obsahově. Můžeš si přečíst recenze na mé knihy, přičemž nechybí ani negativní ohlasy na moji tvorbu. Na webu je umístěn přehled mé publikační i pedagogické činnosti, přičemž je možné stáhnout si mé články a studie. Každý měsíc bude na web umístěn nový článek a s menším časovým odstupem nová studie. Pokud budeš mít zájem, můžeš si objednat některou z mých knih s věnováním i podpisem.  Na webu je umístěna Kniha návštěv, kde mi můžeš zanechat vzkaz či své podněty. Rád bych Tě upozornil na mé dvě nové knihy, které vyjdou v lednu 2010.

První se jmenuje: Odhodláni bojovat. Vlastenectví československých letců na pozadí válečných a politických událostí druhé světové války. Tato práce pojednává o doposud neznámých či opomíjených událostech našich novodobých dějin. Dnes, s odstupem 70 let od vypuknutí druhé světové války, již skutečně není možné vystupovat s tezí, že českoslovenští letci stáli od počátku až do konce věrně a neochvějně za vedením zahraničního odboje. Vlastenectví letců se v průběhu války (ale i před ní) ocitlo pod drtivým náporem válečných a politických událostí. Události jakými byl Mnichov, 15. březen 1939, nucená služba v cizinecké legii, živoření a katastrofální porážka Francie, nacionální vypětí češství, a mnoho jiných faktorů, se zcela pochopitelně odrazily na vlastenectví každého jednotlivce. Ten si potom osoboval právo nejen vyjádřit svůj názor na exilové vedení odboje, hodnotit politiku zahraniční vlády, ale i hlasitě projevit své představy na poválečné uspořádání osvobozeného Československa. Čtenáři tak vyvstane před očima zcela nový pohled na činnost našich letců po březnové okupaci českých zemí, který bude pokračovat přes Polsko, Francii až na půdu Velké Británie. Autor knihy přitom nezastírá, že se jedná o takový pohled, se kterým se jistě ne každý dokáže vnitřně ztotožnit. Tato práce odhalila řadu nových skutečností a faktů, které byly založeny na desetiletém výzkumu českých a britských archivů. Čtenář si tak bude moci konečně přečíst, jak to opravdu bylo se vstupem českých letců do služeb německého letectva po 15. březnu 1939, s jakými obtížemi se potýkal odboj v Polsku a Francii a co to konkrétně znamenalo pro letce; nechybí ani zhodnocení průběhu těžké krize, která vypukla v řadách našeho letectva po vylodění ve Velké Británii, a jež narozdíl od krize u pozemních jednotek v Cholmondeley, nebyla doposud zpracována. Není vynechán pohled letců na palčivou německou otázku, stranou nezůstaly projevy rusofilství či obavy letců z návratu domů, a řada dalších doposud neprobádaných skutečností pojících se k činnosti československých letců v průběhu druhé světové války. Součástí knihy je rovněž bohatá unikátní fotografická a archivní příloha. Kniha vyjde v lednu 2010 v nakladatelství Naše vojsko.

Druhá kniha se jmenuje: Bojovali a umírali v Indočíně. První vietnamská válka a Čechoslováci v cizinecké legii. Jak vyplývá z jejího názvu, jedná se o doposud nezpracovanou, neznámou stránku našich novodobých dějin. Více jak 2000 československých mladíků bojovalo a umíralo v pekle první vietnamské války (1946 – 1954). Přes 500 z nich potom v daleké cizině padlo. Ve všech případech se jednalo o příslušníky francouzské cizinecké legie. Autor měl k dispozici materiály týkající se 21 těchto mužů, kteří v průběhu těžkých bojů upadli do vietnamského zajetí a následně byli, po více jak roce utrpení v zajateckých táborech, transportováni do „lidově“ demokratického Československa. Kniha se nevěnuje pouze bojovému nasazení našich jednadvaceti občanů v rámci cizinecké legie, ale i tomu co mu předcházelo a posléze následovalo. Tedy, proč tito mladíci, v mnoha případech nezletilci, utíkali do zahraničí. Proč vstoupili do služeb cizinecké legie, jak probíhal drsný výcvik v severní Africe, jaký byl průběh války samotné, jak kruté podmínky panovaly ve vietnamských zajateckých táborech. Nechybí zpracování repatriace zajatců do Československa či podpory československé vlády Ho Či Minově režimu. Dále zacházení s repatrianty po příjezdu do vlasti, jejich propagační využití, respektive potrestání. To vše, plus další aspekty pojící se k dané problematice, si bude moci čtenář přečíst v knize, která je bohatě doplněna doposud neznámými fotografiemi a archivními materiály. Kniha vyjde v lednu 2010 ve spolupráci Ústavu pro studium totalitních režimů a nakladatelství Našeho vojska.  


PhDr. Ladislav Kudrna, Ph.D. (13.7.1975*)


Autor osmi knih, mnoha odborných a populárních článků a studií. Historik zabývající se soudobými československými dějinami se zaměřením na zahraniční i domácí odboj. Zejména potom na působení československých letců za druhé světové války na západní i východní frontě. Z tohoto „soudku“ chystá ještě tři zásadnější publikace, plus několik monografií. Již několik let zpracovává problematiku československých letců na Východě, kterou by chtěl do dvou let dokončit. Dále se již delší dobu zabývá perzekucí československých letců ze Západu po únoru 1948, kterou, jak doufá, rovněž do dvou let dokončí. Třetí práce mluví svým názvem sama ze sebe: „Lacking Moral Fibre“ u Bomber Command. Problémy s bojovou morálkou prvních operačně nasazených letců 311. československé bombardovací perutě. Je málo známou skutečnosti, že do konce roku 1940, respektive do začátku roku 1941, opustilo řady Třistajedenáctky okolo 20 členů létajícího personálu, což není zanedbatelný počet, když víme, že se naše letectvo ve Velké Británii potýkalo v průběhu celé války s akutním nedostatkem létajícího i pozemního personálu. Pro nakladatelství Academia pracuje na monografii o Josefu Bryksovi, vězni dvou totalitních režimů. Dále se systematicky zabývá zpracováním problematiky Čechoslováků, kteří bojovali v první vietnamské válce jak na straně Francouzů, tak i Viet Minhu. Jak pevně doufá, bude mít jednou opět čas zabývat se destrukcí důstojnického sboru po únoru 1948. Ladislav Kudrna externě přednáší na Filozofické Fakultě Univerzity Karlovy, kde bude v letním semestru roku 2010 přednášet následující specializační přednášku: Českoslovenští letci v průběhu druhé světové války a v poválečném Československu 1945 – 1989: vybraná problematika.

Reklama

Podobné články

Další články autora

Autor : 🕔11.01.2010 📕22.619