Vztahy mezi Indií a Pákistánem - Přílohy

Autor: Bc. Dalibor Mička 🕔︎︎ 👁︎ 21.779

Příloha č. 1: Politická mapa Indické republiky


Zdroj: http://www.indiasurgery.net/indiasurgery/images/indiamap/IndiaMap_tourism.gif

Příloha č. 2: Náboženské složení indické populace

Náboženství Populace * Podíl v populaci (%)
Hinduisté 827 578 868 80,5
Muslimové 138 188 240 13,4
Křesťané 24 080 016 2,3
Sikové 19 215 730 1,9
Buddhisté 7 955 207 0,8
Džinisté 4 225 053 0,4
Jiná náboženství a vyznání 6 639 626 0,6
Vyznání neuvedeno 727 588 0,1
Celkem * 1 028 610 328 100,0

*) nezahrnuty údaje nižších správních celků Paomata, Mao Maram a Purul, náležejících do Senapatiského okrsku
svazového státu Manípur

Reklama

Zdroj: Census of India, http://censusindia.gov.in/Census_Data_2001/India_at_glance/religion.aspx

Příloha č. 3: Náboženské složení pákistánské populace podle provincií

Administrative
Unit
Muslim Christian Hindu
(Jati)
Qadiani
(Ahmadi)
Scheduled
Castes
Others
   
Pakistan 96.28 1.59 1.60 0.22 0.25 0.07
Rural 96.49 1.10 1.80 0.18 0.34 0.08
Urban 95.84 2.59 1.16 0.29 0.06 0.06
   
N W F P 99.44 0.21 0.03 0.24 * 0.08
Rural 99.65 0.03 * 0.22 * 0.08
Urban 98.42 1.06 0.11 0.31 0.01 0.09
   
F A T A 99.6 0.07 0.03 0.21 0.03 0.07
Rural 99.63 0.04 0.03 0.21 0.03 0.06
Urban 98.16 1.17 0.32 0.10 .007 0.23
   
Punjab 97.21 2.31 0.13 0.25 0.03 0.07
Rural 97.66 1.87 0.15 0.19 0.05 0.08
Urban 96.25 3.27 0.06 0.37 0.02 0.03
   
Sindh 91.31 0.97 6.51 0.14 0.99 0.08
Rural 88.12 0.14 9.77 0.12 1.79 0.06
Urban 94.67 1.84 3.08 0.17 0.14 0.10
   
Balochistan 98.75 0.40 0.49 0.15 0.10 0.10
Rural 99.42 0.06 0.15 0.14 0.12 0.10
Urban 96.61 1.49 1.58 0.16 0.05 0.10
   
Islamabad 95.53 4.07 0.02 0.34 * 0.03
Rural 98.80 0.94 * 0.23 * 0.03
Urban 93.83 5.70 0.03 0.40 * 0.03

Zdroj: Population Census Organization, Government of Pakistan http://www.statpak.gov.pk/depts/pco/statistics/other_tables/pop_by_religion.pdf

Příloha č. 4: Britská expanze: Indie v roce 1785 a 1857

Legenda: britská území jsou označena růžovou barvou


Zdroj: http://homepages.rootsweb.ancestry.com/~poyntz/India/ind1785.html


Zdroj: http://homepages.rootsweb.ancestry.com/~poyntz/India/ind1857.html

Příloha č. 5: Britská expanze: Indie do roku 1910

Reklama

Legenda: britská území jsou označena růžovou barvou


Zdroj: http://www.lib.utexas.edu/maps/historical/ward_1912/india_british_expansion_1805.jpg

Příloha č. 6: Západní a Východní Pákistán


Zdroj: http://www.storyofpakistan.com/images/p0608030101.jpg

Příloha č. 7: Propad vládních výdajů v Indii za vybraná léta


Zdroj: KUMAR, Dharma (ed.). The Cambridge Economic History of India. Vol. 2: c.1757 - c.1970. Cambridge University Press, Cambridge 1989. 2. vydání, ISBN 0-521-22802-6, s. 931.

Příloha č. 8: Kojenecká úmrtnost v Indii v létech 1871-1951


Zdroj: KUMAR, Dharma (ed.). The Cambridge Economic History of India. Vol. 2: c.1757 - c.1970. Cambridge University Press, Cambridge 1989. 2. vydání, ISBN 0-521-22802-6, s. 501.

Příloha č. 9: Nárůst vládních výdajů na vzdělání po získání nezávislosti (1950-1970)

 


Zdroj: KUMAR, Dharma (ed.). The Cambridge Economic History of India. Vol. 2: c.1757 - c.1970. Cambridge University Press, Cambridge 1989. 2. vydání, ISBN 0-521-22802-6, s. 975.

Příloha č. 10: Mapa Gudžarátu


Zdroj: http://www.imd.gov.in/section/nhac/distforecast/gujarat-map.gif

Příloha č. 11: Mapa knížecího státu Hajdarábád


Zdroj: http://www.leeds.ac.uk/subjectstocitizens/images/hyderabad.jpg

Příloha č. 12: Mapa Kašmíru


Zdroj: http://www.lib.utexas.edu/maps/middle_east_and_asia/kashmir_region_2004.jpg

Příloha č. 13: Jazyky indického subkontinentu

Reklama


Zdroj: STRNAD, Jaroslav - FILIPSKÝ, Jan - HOLMAN, Jaroslav, VAVROUŠKOVÁ, Stanislava. Dějiny Indie. Lidové noviny, Praha 2003, 1. vydání, ISBN 80-7106-493-9, s. 13.

Příloha č. 14: Rozmístění hlavních uprchlických táborů (1971)


Zdroj: http://genocidebangladesh.org/wp-content/uploads/2007/12/refugee-camps-in-india.jpg

Příloha č. 15: Bangladéšská válka (1971)


Zdroj: http://www.genocidebangladesh.org/wp-content/uploads/2008/02/refugee_trrop-movement.jpg

Příloha č. 16: Bilance vzájemného indického a pákistánského obchodu 1999-2008

 

  1999-2000 2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008
(IV-IX)
Export do Pákistánu 92,95 186,83 144,01 206,16 286,94 521,05 689,23 1 348,55 1 945,12 835,49
Nárůst   101,01% -22,92% 43,16% 39,18% 81,59% 32,28% 95,66% 44,24%  
Celkový export Indie 36 822,49 44 560,29 43 826,73 52 719,43 63 842,55 83 535,95 103 090,54 126 262,67 162 983,90 96 183,25
Nárůst   21,01% -1,65% 20,29% 21,10% 30,85% 23,41% 22,48% 29,08%  
Podíl na celkovém exportu Indie 0,2524% 0,4193% 0,3286% 0,3911% 0,4494% 0,6237% 0,6686% 1,0680% 1,1934% 0,8686%
Import z Pákistánu 68,21 64,03 64,76 44,85 57,65 94,97 179,56 323,01 287,94 235,62
Nárůst   -6,14% 1,14% -30,74% 28,54% 64,75% 89,06% 79,89% -10,85%  
Celkový import Indie 49 738,06 50 536,46 51 413,29 61 412,13 78 149,11 111 517,44 149 165,73 185 604,10 251 562,26 162 319,89
Nárůst   1,61% 1,74% 19,45% 27,25% 42,70% 33,76% 24,43% 35,54%  
Podíl na celkovém importu Indie 0,1371% 0,1267% 0,1260% 0,0730% 0,0738% 0,0852% 0,1204% 0,1740% 0,1145% 0,1452%

(Údaje uváděny v milionech USD)
Data aktualizována ke dni 14.4.2009

Zdroj: vlastní zpracování na základě dat Ministerstva obchodu Indie

Příloha č. 17: Kritická oblast údolí Svát, ovládaná Tálibánem


Zdroj: http://media.novinky.cz/735/167350-original1-bugzs.jpg

Příloha č. 18: Míra nepřátelství mezi Indií a Pákistánem (1947-1991)

Legenda:
úroveň 1 = nevojenské akce (nezahrnuto do dat)
úroveň 2 = nebezpečí použití síly
úroveň 3 = ukázání síly
úroveň 4 = použití síly
úroveň 5 = použití síly rozvinuté do války (tj. více než 1000 mrtvých v boji)


Zdroj: PAUL, Thazha Varkey (ed.). The India-Pakistan Conflict: An Enduring Rivalry. Cambridge University Press, New York 2005, 1. vydání, ISBN 0-521-67126-4, s. 64.

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více