Main Menu
User Menu
Reklama

Globálny terorizmus - Prílohy 3.

Autor : 🕔15.12.2009 📕24.795
Rozpočet valka.cz 2023 : 120.000,- Kč Příjmy k 11.07.2023 : 93.998,- Kč
♡ Chci přispět

Príloha 4 - Protiteroristické medzinárodné dohody na medzinárodnej a regionálnej úrovni[90]

 

Dohoda o trestných a niektorých iných činoch spáchaných na palube lietadiel (Tokijská dohoda) (1963)

Reklama

Dohoda o potlačení protiprávneho zmocnenia sa lietadiel (Haagska dohoda) (1970)

Dohoda o potlačení protiprávnych činov namierených proti bezpečnosti civilného letectva (Montrealská dohoda) (1971)

Protokol o potlačení protiprávnych činov násilia na letiskách slúžiacim medzinárodnému civilnému letectvu (1988)

Dohoda o potlačení protiprávnych činov proti bezpečnosti námornej plavby (1988)

Protokol o potlačení nezákonných činov proti bezpečnosti pevne ukotvených plošín v pevninskej plytčine (1988)

Reklama

Dohoda o zabránení a trestaní trestných činov proti osobám požívajúcim medzinárodnu ochranu vrátane diplomatických zástupcov (New Yorkská dohoda) (1973)

Dohoda o bezpečnosti pracovníkov OSN a pridruženého personálu (1994)

Medzinárodná dohoda proti braniu rukojemníkov (1979)

Dohoda o fyzickej ochrane jadrových materiálov (1979)

Dohoda o označovaní plastických trhavín pre účely ich identifikácie (1991)

Medzinárodná dohoda o potlačení teroristických bombových útokov (1997)

Medzinárodná dohoda o potlačení financovania terorizmu (1999)

Potlačovanie terorizmu na regionálnej úrovni

Európa

Európska dohoda o potlačovaní terorizmu (1976)

Deklarácia o boji proti medzinárodnému terorizmu (2001)

Dohoda Rady Európy o predchádzaní terorizmu (2005)

Dohoda Rady Európy o zaobchádzaní s prostriedkami získanými z trestnej činnosti, ich vyhľadávanie, držanie a odňatie a o financovaní terorizmu (2005)

Maastrichtská zmluva (1992)

Reklama

Deklarácia o financovaní terorizmu (1993)

Deklarácia o terorizme (1995)

Rámcové rozhodnutie o boji proti terorizmu (2002)

USA

Dohoda a predchádzaní a trestaní terorostických činov, uskutočnených v podobe trestných činov proti osobám a s tým spojeným vydieraním, ktoré majú medzinárodný dosah (1971)

Medzanárodná americká dohoda proti terorizmu (2002)

Islámsky svet

Arabská dohoda o potlačovaní terorizmu (1998)

Kódex chovania členských štátov Organizácie islámskej konferencie pre boj s medzinárodným terorizmom (1994)

Dohoda Organizácie islámskej konferencie o boji proti medzinárodnému terorizmu (1999)

Afrika

Dohoda OAJ o predchádzaní a potlačovaní terorizmu (1999)

Príloha 5 - Náboženské štáty dnes[91]

Kresťanské krajiny

Rímsky Katolicizmus: Argentína, Bolívia, Costa Rica, Salvádor, Haiti, Lichtenštajnsko, Malta, Monako, niektoré Švajčiarske kantóny, Vatikán

Východná ortodoxia: Cyprus, Grécko, Fínsko

Luteránstvo: Dánsko, Island, Nórsko, Fínsko

Anglikánska cirkev: Anglicko

Reformácia: Niektoré Švajčiarske kantóny

Islámske krajiny

Afghanistán, Alžírsko, Bahrajn, Bangladéš, Brunej, Irán, Irák, Jordánsko, Kuvait, Lýbia, Male divy, Mauritánia, Maroko, Omán, Pakistán, Katar, Saudská Arábia, Somálsko, Tunisko, Spojené Arabské Emiráty, Jemen

Sunitský Islám: Alžírsko, Malajzia, Pakistán, Saudská Arábia, Somálsko

Šiitský Islám: Irán

Budhistické krajiny

Bután, Kambodža, Kalmykia, Srí Lanka, Thajsko, Tibet

Hinduistické krajiny

Nepál

Príloha 6 - Percentuálne zastúpenie moslimov v jednotlivých krajinách[92]

 

Príloha 7 - Globálna politika civilizácií: vznikajúce spojenectvá[93]

Hrubšia čiara znamená väčšie napätie vo vzťahoch, väčšiu mieru konfliktu

Poznámky

[90] DAVID, SLADKÝ, ZBOŘIL, Mezinárodní právo veřejné

[91] http://en.wikipedia.org/wiki/Image:State_Religions.png (12.3.2007)

[92] http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Islam_percentage_by_country.png (12.10.2007)

[93] HUNTINGTON, Střet civilizací: boj kultur a proměna světového řádu, Diagram 9.1 str. 294

Reklama

Seriál

Podobné články

Další články autora

Autor : 🕔15.12.2009 📕24.795