Main Menu
User Menu

134. silniční stavební prapor [1961-1963]

134th Road Construction Battalion

     
Název:
Name:
134. silniční stavební prapor
Originální název:
Original Name:
134. silniční stavební prapor
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.09.1961
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.09.1963
Nástupce:
Successor:
252. silniční prapor
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.09.1961-01.09.1963 31. silniční brigáda
Dislokace:
Deployed:
01.09.1961-01.09.1963 Benešov, kasárny /

Velitel:
Commander:
01.09.1961-31.08.1963
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Poznámka:
Note:
01.09.1961-31.08.1963 VÚ Benešov
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archív Praha, armada.vojenstvi.cz
URL : https://www.valka.cz/134-silnicni-stavebni-prapor-1961-1963-t54598#407056Verze : 0
MOD