Globálny terorizmus - Použité zdroje

Autor: Ing. Viera Kočišíková 🕔︎︎ 👁︎ 17.210
Knižná literatúra

ABDULLAH YUSUF ALI, The Holy Qu´ran, revidované vydanie, Adam Publishers & Distributors, Dilí 2007, ISBN: XXXXXXXXXXXXXXXX (vybrané kapitoly)

BRZEZINSKY Z., The Grand Chessboard, American primacy and its geostrategic imperatives, 1. vydanie, Basic Books, New York 1997, ISBN: 13 978-0-465-02736-2

CAMMACK P., POOL D., TORDOFF W., Third World Politics: a comparative introduction, 2. vydanie, Palgrave Macmillan, Houndmills, 2002, ISBN: 0-333-59467-3

ČEJKA M., Izrael a Palestina (Minulost, současnost a směřování blízkovýchodního konfliktu), 1. vydanie, Centrum strategických studií, Brno 2005, ISBN: 80-903333-9-7

DAVID V., SLADKÝ P., ZBOŘIL F., Mezinárodní právo veřejné, 2. přepracované a doplněné vydání, 2. vydanie, Linde, Praha 2005, ISBN: 80-7201-557-5

EICHLER J., Mezinárodní bezpečnostní vztahy, 1. vydanie, Oeconomica, Praha 2004, ISBN: 80-245-0790-0

GOMBÁR E., Dramatický půlměsíc: Sýrie, Libye a Írán v procesu transformace, 1. vydanie, Karolinum, Praha 2001, ISBN: 8024603705

GOMBÁR E., Moderní dějiny islámských zemí, 1. vydanie, Karolinum, Praha 1999, ISBN: 807184599X

HOFFMAN B., Inside the Terrorism, 1. vydanie, Columbia University, New York, 1998, ISBN: 0-231-11468-0

HUNTINGTON S. P., Střet civilizací: boj kultur a proměna světového řádu, 1.vydanie, preklad Ladislav Nagy, Rybka, Praha 2001, ISBN: 8086182495

KEPEL G., Válka v srdci islámu, preklad Olga a Zdeněk Velíškovi, 1. české vydanie, Univerzita Karlova v Prahe, Karolinum, Praha 2006, ISBN: 80-246-1217-8

KROPÁČEK L., Duchovní cesty Islámu, 4. vydanie, Vyšehrad, Praha 2006, ISBN: 80-7021-821-5

KROPÁČEK L., Islám a Západ: historická paměť a současná krize, 1. vydanie, Vyšehrad, Praha 2002, ISBN: 8070215402

KROPÁČEK L., Islámský fundamentalizmus, 1. vydanie, Vyšehrad, Praha 1996, ISBN: 8070211687

KURAS B., MULLER Z., KROPÁČEK L., a kol., Islám v Evropě, obohacení, nebo nebezpečí?, sborník textov, 1. vydanie, CEP - Centrum pro ekonomiku a politiku, Praha 2006, ISBN 80-86547-53-1

LAQUEUR W., The new Terrorism: fanaticism and the arms of mass destruction, 1. vydanie, Oxford University Press, New York, 1999, ISBN: 0-19-511816-2

MULLER Z., Islámští teroristé – kdo jsou a co nimi, Listy, časopis pro politickou kulturu a občanský dialog, http://www.listy.cz/archiv.php?cislo=065&clanek=050607, (5.11.2007)

MULLER Z., Svaté války a civilizační tolerance, Academia, 1. vydanie, Praha 2005, ISBN: 80-200-1355-5

REYNOLDS J. L., Secret Societies (Inside the World’s most notorious Organizations, 1. vydanie, Arcade Pubishing, New York 2006, ISBN: 1-55970-826-3

SCHULZE R., Dějiny islámského světa ve 20. století, preklad Vladimír Petkevič, 1. vydanie, Atlantis, Brno 2007, ISBN: 978-80-7108-284-2

SPENCER R., Islám bez závoje, preklad Petr Buksa, 1.vydanie, Triton Praha 2006, ISBN 80-7254-761-5
Články/štúdie

BETTS R. K., Suicide From Fear of Death?, Foreign Affairs, ročník 82, číslo 1, str. 34 - 43, Január/Február 2003, ISSN: 00157120

BYMAN D., Do Targeted Killings Work?, Foreign Affairs, ročník 85, číslo 2, str. 95 - 112 , Marec/Apríl 2006, ISSN: 00157120

GAUSE G. F., Can Democracy Stop Terrorism?, Foreign Affairs, ročník 85, číslo 5, str. 62 - 76, September/Október 2005, ISSN: 00157120

HERZOG M., Can Hamas Be Tamed?, Foreign Affairs, ročník 85, číslo 2, str. 83 - 94, Marec/Apríl 2006, ISSN: 00157120

KRUEGER A., LAITIN D., Misunderestimating Terrorism, Foreign Affairs, ročník 83, číslo 5, str. 8 - 13, September/Október 2004, ISSN: 00157120

LAQUEUR W., Postmodern Terrorism: New Rules for an Old Game, Foreign Affairs, ročník 75, číslo 5, str. 24 - 36, September/Október 1996, ISSN: 00157120

TELHAMI S., The Ties That Bind: Americans, Arabs and Israelis after September 11, Foreign Affairs, ročník 83, číslo 2, str. 8-12, Marec/Apríl 2004, ISSN: 00157120

KRUEGER A.B., MALEČKOVÁ J., Education, Poverty, Political Violance and Terrorism: Is there a casual connection? , NBER Working Paper no. w9074, National Bureau of Economic Research, Cambridge, MA, July 2002; http://www.nber.org/papers/w9074, (15.5. 2006)

PAPE R., The Strategic logic of Suicide Terrorism: www.amconmag.com/2005_07_18/article.html, (15.5.2007)

WARBRICK C., The European Response to Terrorism in an Age of Human Rights, Journal of International Law, ročník 15 , číslo 5 , str. 989 – 1018, 2004, ISSN: 1571-8107

Background Report, Rada bezpečnosti Role OSN/RB OSN V Blízkovýchodním mírovém procesu, historie a současnost, XI/RB/BGR/1,

http://www.amo.cz/soubory/student-summit/11-rocnik/model-osn-XI-rb-background-blizky-vychod.pdf (16.5. 2007)

Genesis and Future of Suicide Terrorism, http://www.interdisciplines.org/terrorism/papers/1 (10.5. 2007)
Internetové zdroje

BBC, Religion and ethics- Islam

http://www.bbc.co.uk/religion/religions/islam (12.9.2007)

IslamiCity, http://www.islamicity.com (20.11. 2006), http://al-islam.org (21.11. 2006)

Islam.Com, http://www.islam.com (20.11. 2006)

Jewish virtual library

http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Terrorism/suicide1.html (15.11. 2006)

Palestine Solidarity Campaign, http://www.palestinecampaign.org/ (15.11. 2006)
Dokumentárne filmy

DAVIS G. M., DALY B., ISLAM: What the West needs to know, USA, 2006, 98 min.

THOMAS A., Smrt princezny / Death of a Princess, UK, 1980, 115 min.

SINNOKROT N., Palestinské blues / Palestine Blues, Palestína/USA, 2005, 77 min.

SAMRA A. M., Ženy Hizballáhu / Femmes du Hezbolla, Francúzsko, 2000, 50 min.

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více