Globálny terorizmus

Autor : 🕔12.12.2009 📕9.158

Hledáme nové kolegy

Server valka.cz neustále hledá nové kolegy, kteří jsou ochotni pomoci s rozvojem a doplňováním obsahu, koordinací a kontrolou práce, moderováním příspěvků a další činností. Neváhejte a zapojte se do tvorby valka.cz v duchu hesla Čtenáři sobě :)

Přidejte se k nám!

Seriál

 1. Globálny terorizmus
 2. Globálny terorizmus - Úvod
 3. Globálny terorizmus - 1. Islám
 4. Globálny terorizmus - 2. Konflikt kultúr, Západ verzus Islám
 5. Globálny terorizmus - 3. Samovražedný útok, 1. diel
 6. Globálny terorizmus - 3. Samovražedný útok, 2. diel
 7. Globálny terorizmus - Záver
 8. Globálny terorizmus - Prílohy 1.
 9. Globálny terorizmus - Prílohy 2.
 10. Globálny terorizmus - Prílohy 3.
 11. Globálny terorizmus - Použité zdroje

Podobné články

Další články autora

Rozpočet tohoto webu pro rok 2018 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 0,- Kč
♡ Chci přispět

Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta mezinárodních vztahů

Globálny terorizmus, jeho formy a efektívnosť v medzinárodnej politike - Prípadová štúdia islámskeho kultúrneho okruhu

 

Diplomant: Viera Kočišíková
Vedoucí práce: prof. PhDr. Zuzana Lehmannová, CSc.
Praha 2007

Úvod

1. Islám

1.1. Kresťanstvo a Islám

1.2. Päť pilierov islámu

1.3. Pojmy Islámu

1.3.1. Aláh

1.3.2. Korán

1.3.3. Mohamed

1.4. Pravidlá stravovania

1.5. Symboly Islámu

1.6. Islám po Mohamedovej smrti - Kalifát

1.7. Islámske právo - šaríja

1.8. Islámsky kalendár

1.9. Vetvy islámu

Sunniti

Šiiti

Sufizmus

1.10. Islámsky fundamentalizmus

2. Konflikt kultúr, Západ verzus Islám

3. Samovražedný útok

3.1. Definícia

3.2. Historický prierez vývoja samovražedného atentátu, úspechy a efektívnosť v dosahovaní cieľov v politike

3.2.1. Samovražedný atentát v rámci Islámu

Asasíni

Blízky východ a efektívnosť samovražedných atentátov v dosahovaní politických cieľov

3.3. Samovražedný útok dnes, stratégia a jej účinnosť vysvetlená na príkladoch

3.3.1. Faktory dôležité pri organizovaní samovražedného atentátu

3.3.2. Formy terorizmu, ich ciele a účinnosť

Demonštratívny terorizmus

Deštruktívny terorizmus

Samovražedný terorizmus

3.3.3. Sociologický rozbor

Kto je atentátnikom - pôvod, motivácia

3.3.4. Psychologický rozbor

Psychologický profil samovražedného atentátnika

Zhrnutie - profil samovražedného atentátnika, alebo čo o samovražedných atentátoch vieme

3.3.5. Prečo a do akej miery nátlak samovražedných atentátnikov funguje

3.4. Boj proti samovražedným atentátom

3.4.1. Hodnotenie samovražedného terorizmu cieľovými štátmi a teroristami samotnými

Stiahnutie Izraelských vojsk z Gazy v máji 1994

Stiahnutie Izraela z miest na Západnom brehu, december 1995

3.4.2. Názory odbornej verejnosti

Záver

Použité zdroje

Prílohy

Príloha 1 - Organizované samovražedné útoky, 1980-2001

Príloha 2 - Samovražedné útoky, 1980 - 2001 - Prehľad podľa skupín

Príloha 3 - Motivácia a ciele organizovaných samovražedných atentátov

Príloha 4 - Protiteroristické medzinárodné dohody na medzinárodnej a regionálnej úrovni

Príloha 5 - Náboženské štáty dnes

Príloha 6 - Percentuálne zastúpenie moslimov v jednotlivých krajinách

Príloha 7 - Globálna politika civilizácií: vznikajúce spojenectvá

Autor : 🕔12.12.2009 📕9.158

Komentáře Disqus

Komentáře Facebook

Sociální sítě

Reklama

Poslední komentáře