Main Menu
User Menu
Reklama

Medzinárodná vedecká konferencia Východné Karpaty 1944 (Svidník: 5. - 6.10.2009)

Autor : 🕔27.10.2009 📕21.618
Rozpočet valka.cz 2023 : 120.000,- Kč Příjmy k 11.07.2023 : 93.998,- Kč
♡ Chci přispět

Východné Karpaty 1944, tak znel názov medzinárodnej vedeckej konferencie ktorá sa v dňoch 5. – 6. októbra 2009 uskutočnila v meste Svidník. Organizátormi konferencie boli Vojenský historický ústav Bratislava, Slovenské národné múzeum – Múzeum ukrajinskej kultúry, Sekcia pre vojenské dejiny Slovenskej historickej spoločnosti pri Slovenskej akadémii vied a Klub vojenskej histórie Beskydy. Vedecká konferencia sa uskutočnila v priestoroch Slovenského národného múzea – Múzea ukrajinskej kultúry.

Konferenciu spoločne otvorili zástupca riaditeľa VHU podplukovník PhDr. Peter Šumichrast, PhD. a plukovník v. v. doc. PhDr. Jozef Bystrický, CSc. Ako prvý so svojim príspevkom vystúpil autor tejto reportáže. Vo svojom príspevku sa venoval problematike bojových operácii ktoré v priestore Karpát prebiehali od jesene 1914 do jari 1915. Na tento príspevok nadviazal Dr. Zbigniew Palski, ktorý vystúpil s referátom Pokusy rakúsko-uhorskej armády o deblokovanie pevnosti Przemysl v rokoch 1914 až 1915. Posledný príspevok, ktorý sa venoval obdobiu prvej svetovej vojny prezentoval Mgr. Radoslav Turik. Svoju pozornosť upriamil na problematiku vzniku vojnových a vojenských cintorínov z obdobia prvej svetovej vojny. Vo svojom príspevku taktiež upozornil na súčastný stav týchto cintorínov. V prvom bloku konferencie taktiež vystúpili poľskí historici, ktorí vo svojich príspevkoch zamerali najmä na medzivojnové obdobie s dôrazom na vývoj v oblasti Karpát. Ako posledný v prvom bloku vystúpil Prof. Dr. hab. Andrzej Aksamitowski s referátom Staré rakúsko-uhorské pevnosti v systéme obrany druhej Poľskej republiky.

Reklama

podplukovník PhDr. Peter Šumichrast, PhD. [foto: Jozef Žiak]
Obr. 1.: Podplukovník PhDr. Peter Šumichrast, PhD. [foto: Jozef Žiak]

Druhý blok vedeckej konferencie sa venoval priamo bojom vo Východných Karpatoch. Súčasťou tohto bloku však boli aj referáty zamerané na problematiku vedenia bojovej činnosti v horskom teréne. Ako prvý v tomto bloku vystúpil poľský historik Dr. Zbigniew Moszumański, PhD. s referátom Špecifiká vykonávania bojovej činnosti v horskom teréne, na príkladoch z druhej svetovej vojny. Plukovník v. v. doc. PhDr. Jozef Bystrický, CSc. vo svojom príspevku Východokarpatská operácia Červenej armády zasadil udalosti odohrávajúce sa najmä počas karpatsko-dukelskej operácie do širších súvislostí celého východného frontu. Jednotlivým vojenským operáciám ktoré priamo ovplyvňovali udalosti vo Východných Karpatoch sa venovali aj historici Dr. Andrzej Krzak či PhDr. František Cséfalvay, CSc.

Plukovník v. v. doc. PhDr. Jozef Bystrický, CSc. a podplukovník PhDr. Peter Šumichrast, PhD. [foto: Jozef Žiak]
Obr. 2.: Plukovník v. v. doc. PhDr. Jozef Bystrický, CSc. a podplukovník PhDr. Peter Šumichrast, PhD. [foto: Jozef Žiak]

Činnosti sovietskeho letectva počas Východokarpatskej operácie sa venoval podplukovník PhDr. Peter Šumichrast, PhD. Podobne ako jeho predrečníci, aj on vo svojom príspevku upozornil na špecifiká nasadenia letectva v horskom teréne. Prof. Dr. hab. Wieslaw Wróblewski z Univerzity v Štetíne sa naopak venoval problematike protilietadlovej obrany v Karpatoch v rokoch 1944 a 1945. Ako posledný v druhom bloku prvého dňa konferencie vystúpil poľský historik z Univerzity v Rzeszówe Prof. Dr. Hab. Andrzej Olejko s referátom: Dukla 1944 – poľská epizóda z histórie 1. Československého stíhacieho pluku.

Na konferenciu sa prišli pozrieť aj píslušníci Aktívnych záloh z ČR [foto: Jozef Žiak]
Obr. 3.:Na konferenciu sa prišli pozrieť aj píslušníci Aktívnych záloh z ČR [foto: Jozef Žiak]

Reklama

Počas druhého dňa konferencie sa pokračovalo v prezentovaní referátov druhého bloku konferencie. Doc. PhDr. Oldřich Vaněk, CSc. vystúpil s prácou: Výsadky skupín hĺbkového prieskumu vo Východokarpatskej operácii. Žiaľ na konferencii neodznel referát Mgr. Tomáša Hofíreka: Obranné boje nemeckého XXIV. tankového zboru v Karpatoch (september – október 1944). Tento príspevok bude publikovaný v pripravovanom zborníku z konferencie. Program konferencie uzavrel svojim príspevkom Dr. Michal Bochin zo Spoločnosti starostlivosti o nemecké vojnové hroby na Slovensku, ktorý sa vo svojom príspevku venoval nemeckým vojnovým cintorínom v oblasti duklianskeho bojiska. Po ukončení konferencie sa jej účastníci odobrali na spomienkové podujatie k 65. výročiu Karpatsko-duklianskej operácie.

Článok bol pôvodne publikovaný na webe www.kvhbeskydy.sk

Reklama

Podobné články

Další články autora

Autor : 🕔27.10.2009 📕21.618