Main Menu
User Menu
Reklama

Generál Hideki Tódžó

Autor : 🕔18.10.2009 📕36.039
Rozpočet valka.cz 2023 : 120.000,- Kč Příjmy k 11.07.2023 : 93.998,- Kč
♡ Chci přispět

Armádní generál a ministerský předseda Japonského císařství Hideki Tódžó (Hideki Tojo).

Svými vojáky byl pro svoji přísnost a neústupnost přezdíván Břitva.

Reklama

Hideki Tódžó se narodil 30. prosince 1884 v Tokiu, v rodině samurajského původu. Jeho matkou byla dcera budhistického kněze a otcem, předurčujícím jeho budoucí životní cestu byl vysoký vojenský důstojník, který v čínsko - japonské válce sloužil v hodnosti podplukovníka a v rusko - japonské v hodnosti generála.

V 15 letech absolvoval krátkou vojenskou přípravku a byl odvelen k vojenské službě v Mandžusku.Po ukončení vojenské služby byl přijat ke studiu na vojenské akademii v Tokiu, kterou úspěšně dokončil v roce 1905. Ještě před začátkem 1. světové války nastoupil ke studiu na Vysoké Válečné škole, kterou ukončil v roce 1915 s vyznamenáním. Jako mladý císařský důstojník prošel do konce 1. světové války různými velitelskými funkcemi.

V roce 1919 byl odeslán ve funkci Vojenského atašé na Japonské velvyslanectví v Berlíně, odkud byl přeložen na stejnou funkci do Švýcarska. Během svého pobytu v Evropě dále studoval.

Rozkaz k návratu zpět do Japonska přišel v roce 1922 a při zpáteční cestě mu bylo umožněn krátký poznávací pobyt v USA.

Po návratu do Japonska se stal profesorem vojenských věd na vojenské akademii, kde setrval až do svého jmenování velitelem 1. pěšího pluku v roce 1929. Byl velkým zastáncem nových vojenských metod a modernizace vyzbrojování císařské armády.

Reklama

V roce 1930 přednesl velení svůj návrh reorganizace armády za pomoci využití ekonomických zdrojů obsazených Čínských území.

V roce 1935 byl vyslán do Mandžuska jako Velitel policie Japonské armády, během této služby byl 1936 povýšen do hodnosti generála.

Roku 1937 byl jmenován náčelníkem štábu Kwantungské armády v Mandžusku, zde se snažil zmobilizovat mandžuskou ekonomiku, posílit japonskou armádu a připravit tuto oblast pro nadcházející válku se Sovětským svazem.

V červnu 1937 probíhalo vojenské cvičení japonské armády v prostoru hranic se severním územím Čínské republiky, zde došlo v noci dne 7. července na západní konci mostu Marca Pola k incidentu, při kterém čínská jednotka reagovala na cvičící jednotky střelbou. Tento incident byl impulzem k invazi japonské armády do prostoru Mongolska a získání dalšího území na úkor Číny, zde čerstvý generál získal první přímé zkušenosti s velením v boji.

I na základě tohoto úspěchu byl ambiciózní velitel s výborným vzděláním a předpoklady jmenován náměstkem ministra války. Díky zvláštnímu výnosu císaře Hirohita mohl souběžně vykonávat civilní i vojenské funkce. Jako náměstek se přímo podílel na přípravách války s Čínou a SSSR.

V červenci 1940 byl jmenován ministrem války císařského japonska, v této funkci se účastnil jednání s Německem a Itálií o vytvoření společného paktu nazvaného Osa Berlín - Řím - Tokio. I přes odpor některých vysokých japonských vojenských hodnostářů, on sám byl velkým zastáncem tohoto spojenectví. V tomto roce japonské jednotky obsadili také jižní Indočínu. USA vyhlásilo hospodářské embargo vůči Japonsku. Byl zastáncem tvrdých kroků vůči USA a případnému vyhlášení války při nezrušení obchodních sankcí.

17. října 1941 se stal předsedou vlády. V jeho rukách je soustředěna téměř všechna moc, císař Hirohito stojí v pozadí, vládne Japonsku diktátorským způsobem, je současně japonským ministerským předsedou, náčelníkem štábu císařské armády i ministrem války a krátce i vnitra – právě z jeho rozhodnutí je obsazena francouzská Indočína a on vydává rozkaz k agresi vůči Spojeným státům americkým, útoku na Pearl Harbor v prosinci.

Do roku 1944 držel tvrdou linii expanzního japonského militantního nacionalismu. V červenci 1944 po padu ostrova Saipan byl přinucen podat demisi a celá jeho vláda odstoupila. Poté se stáhl do ústraní a odešel do penze.

Po japonské kapitulaci se 11.září 1945 neúspěšně pokusil o sebevraždu zastřelením, dozvěděl se o příkazu k jeho zatčení vydaného gen. MacArturem. Po uzdravení byl až do zahájení soudního procesu vězněn ve vězení v Sugamu.

Reklama

Mezinárodní vojenský tribunál pro Dálný východ v Tokiu zahájil jednání v květnu 1946 a jeho šetření trvalo více než 2 roky.

Proces shledal bývalého premiéra valčícího japonska odpovědným za válečnou politiku císařství, během procesu vzal celou vinu za válečné zločiny japonska na sebe a snažil se očistit císaře.

Je viněn ze zapřičinění smrti 3.990.000 lidí.

Byl odsouzen k trestu smrti a dne 23. prosince 1948 oběšen.

Je pohřben ve svatyni Jakusuni, jednom z nejposvátnějším míst Japonska.

Zdroj:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hideki_T%C3%B3d%C5%BE%C3%B3
http://zivotopisyonline.cz/hideki-todzo-general-prezdivany-britva
http://www.answers.com/topic/hideki-tojo
http://yamiseto-the-duck.tripod.com/id3.html
Reklama

Podobné články

Další články autora

Autor : 🕔18.10.2009 📕36.039