Main Menu
User Menu
Reklama

Štefan František – barón Dessewffy de Csernek et Tarkeö

Autor : 🕔16.06.2009 📕20.948
Rozpočet valka.cz 2023 : 120.000,- Kč Příjmy k 11.07.2023 : 93.998,- Kč
♡ Chci přispět

Štefan František – barón Dessewffy de Csernek et Tarkeö

(1667 Hanušovce nad Topľou – 1742 Fintice)

Po dovŕšení 18 rokov (1684) vstúpil do armády. V roku 1686 sa zúčastnil vojne proti Turkom a 2. 9. 1686 pomáhal aj pri dobytí Pešti pod vedením Karola Lotrinského. V ďalších bojoch bol pod velením Ľudovíta Bádenského. V roku 1697 bojoval po boku grófa Pálfiho pri Zente, kde so svojimi vojakmi vyrazil do boja ako prvý. V roku 1699 bol Štefan registrovaný ako rotmajster v husárskom pluku Adama Kollonitsa. V rokoch 1702 – 1704 sa vyznamenal na Rýne zabavením viacerých nepriateľských zásobovacích konvojov a zajatím mnohých nepriateľských vojakov, za čo bol v roku 1704 povýšený do hodnosti podplukovníka (Obristlieutenant) a stal sa veliteľom Kollonitsovho husárskeho pluku, ktorý v tom čase operoval pri Stollnhofských líniách.

Plukovnícky patent mu bol udelený 9. januára 1708, no vlastný pluk dostal až v roku 1713. S týmto plukom sa zúčastnil bitiek pri Karlowitzi, obliehania Temešváru, v roku 1717 bol v Banáte a v bitke pri Belehrade prenasledoval so svojim plukom nepriateľa. V roku 1720 bol jeho pluk rozpustený a Štefan bol do roku 1727 iba veliteľom Spléniho pluku. Až rozhodnutím z 10. mája 1727 mu bol po smrti Pavla Babočaja pridelený pluk (neskorší pluk č. 3) a tým nadobudol platnosť aj dekrét z roku 1724, ktorým bol povýšený na poľného generála. Pod vrchným velením Eugena Savojského bojoval jeho pluk na Rýne a v roku 1734 sa vo veku 64 rokov zúčastnil aj obliehania Philippsburgu. V rokoch 1732 – 1744 v jeho pluku slúžil aj gróf Andrej Hadik. Začiatkom novembra 1733 bol Štefan povýšený do hodnosti podmaršala (Feldmarschall – lieutenant). V roku 1736 sa po 51 rokoch vojenskej služby utiahol na svoj majetok vo Finticiach, pričom až do smrti ostal majiteľom svojho pluku.

Zoznam použitej literatúry:
SKALA, Harald: Husárske osudy : baróni a grófi Dessewffy de Csernek et Tarkeö na východnom Slovensku. Prešov : Universum, 2002. 102 s. ISBN 80-89046-02-9.
Reklama

Podobné články

Další články autora

Autor : 🕔16.06.2009 📕20.948