Juraj Šucha

Autor: Ján Kovačič 🕔︎︎ 👁︎ 21.915

Juraj Šucha

(okolo roku 1500 Turiec – 11. júl 1552 hrad Drégeľ)

Pochádzal z meštianskej rodiny alebo z kruhov schudobneného zemianstva z Turca. Za kapitána hradu Drégeľ bol vymenovaný v roku 1546. Hrad bol v dezolátnom stave iba s malou posádkou. Ešte v júli 1550 tvorilo posádku hradu len okolo 60 mužov. Snažil sa upozorniť na jeho zlý stav, no jeho výzvy nenašli adekvátnu odozvu. Až v roku 1552, keď sa už turecká hrozba stala maximálne akútnou, panovník najal 40 príslušníkov pechoty, ktorí mali posádku posilniť.

Budínsky paša Ali pritiahol pod múry hradu 6. júla 1552, ešte v noci dal vybudovať ochranné valy a palebné postavenia pre delá a mažiare, ktorými v skorých ranných hodinách začali Turci ostreľovať hradné múry. Situácia obrancov bola od začiatku beznádejná. V čase tureckého obliehania obrancovia disponovali iba 12 hradnými puškami a niekoľkými delami malých kalibrov, pričom počet obrancov, vrátane bojaschopných mužov, ktorých s veľkou pravdepodobnosťou získal Juraj Šucha, sa pohyboval medzi 150 – 250 mužmi. Šucha, ktorý zostal bez pomoci zvonka, odrazil viacero útokov na hradby, no Turci však čoskoro prelomili vstupnú bránu a po 3 dňoch nepretržitého obliehania sa pripravili na rozhodujúci útok. Pred posledným útokom 9. júla, keď už bolo zrejmé, že sa polorozpadnutý hrad nedá brániť, Ali paša prerušil ostreľovanie a vyzval Šuchu, aby sa aj s posádkou vzdal, pričom im sľúbil slobodný odchod. Kapitán Drégeľu však ponuku odmietol a rozhodol sa hrad brániť do posledného muža. Pri rozhodujúcom útoku, keď Turci vtrhli na nádvorie, Šucha nariadil vystreliť poslednú delovú salvu a so zbraňou v ruke sa bránil ešte aj vtedy, keď mu guľka prerazila koleno a musel bojovať kľačiac. Nakoniec ho skolilo viacero striel. Turecký paša nechal na znak úcty jeho telesné pozostatky pochovať na blízkom návrší s vojenskými poctami.

Zoznam použitej literatúry:
SEGEŠ, Vladimír a kol.: Slovensko – Vojenská kronika. Bratislava : Perfekt, 2005. 200 s. ISBN 80-8046-381-6.
DANGL, Vojtech: Systém protitureckej obrany na území Slovenska v druhej polovici 16. storočia. In: Vojenská história, roč. 10, 2006, č. 4, s. 26 – 42.

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více