Main Menu
User Menu
Reklama

Nasazení 42. gardové střelecké divize RA v bojích o Brno

Autor : 🕔08.06.2009 📕28.240
Rozpočet valka.cz 2023 : 120.000,- Kč Příjmy k 11.07.2023 : 93.998,- Kč
♡ Chci přispět

42. гвардейскaя пехотнaя дивизия

(132. гвардейский пехотный полк)

Postup na Moravu

Po obsazení Bratislavy 4. dubna r. 1945 skončila první část bratislavsko-brněnské operace Rudé armády. Směrem na Moravu útočila vojska 2. ukrajinského frontu, pod vedením maršála Sovětského svazu Malinovského s podporou 5. letecké armády. Spolu s jednotkami Rudé armády postupovala na Moravu též vojska Rumunské královské armády s vlastním královským leteckým sborem. K útoku na Brno byly vyčleněny jednotky 1. gardové jezdecko-mechanizované skupiny genpor. Plijeva a 53. armády genpor. Managarova spolu s 1. rumunskou královskou armádou gen. Atanasia. Na levém křídle 53. armády přes slovenské hory postupovala 40. sovětská armáda a 4. rumunská armáda. Od rakouských hranic z jihu na Moravu ve směru Mikulov, Moravský Krumlov útočila 7. gardová sovětská armáda. Záměrem těchto sil bylo proniknout od jihovýchodu na Moravu.

Jednotlivé fáze bratislavsko-brněnské operace

Operaci zahájil 2. ukrajinský front 25. března 1945 na řece Hron. Její bratislavská část skončila 4. dubna 1945 osvobozením Bratislavy. Brněnská část operace - v 1. etapě ve dnech 5.-14. dubna 1945 probíhaly boje o přechod řeky Moravy a o Lanžhot k vytvoření předmostí k útoku na Brno. Těžké boje probíhaly v okolí Velkých Bílovic a Velkých Pavlovic. V 2. etapě ve dnech 15.-20. dubna 1945 byl přímý útok na Brno zastaven na čáře Těšany - Moutnice - Blučina - Hajany - Ivančice.

Protiútok 42. gardové střelecké divize do prostoru Ivančice – Ořechov

Reklama

V průběhu 23. dubna zahájily útok od Mělčan dvě divize 63. gardového jezdeckého armádního sboru. Spolu s jezdci zaútočila proti německému koridoru i pěchota 42. g. s. d. plukovníka Bočkova, která náležela k 50. střeleckému armádnímu sboru generála Tavaradkiladze z 53. armády genpor. Managarova, jejíž divize vedly hlavní útok na Brno.

Složení divize k 1. dubnu r.1945 - gardové střelecký pluky č. 127, č. 132, č. 136.

V ranních hodinách 24. dubna byl německý koridor rozražen a 63. g. j. sbor obrátil svůj útok na Ořechov a potom dále na západní okraje Brna. Pluky č. 136. a 132. ze 42. g. s. d. sváděly tvrdé boje ve směru postupu na Ivančice. Po velmi těžkých bojích o samotu Karlov, ležící východně od Moravských Bránic, se střelci 42. g. s. d. probojovali do prostoru Ivančic a 24. dubna odpoledne obsadili obec. V 15 hodin koncertovala na náměstí plukovní kapela. 42. g.s.d. zůstala v Ivančicích a nejbližším okolí až do konce války.

Příslušníci 132. střeleckého pluku zpevnili obranu města od padochovské silnice přes Pancíře k řece Jihlavě a po její hrázi na levém břehu až ke splavu. Odtud dále ke Stříbskému mlýnu, Moravským Bránicím, k Pravlovu až po Medlov zajišťoval levý břeh řeky 136. střelecký pluk. Od Medlova k Iváni byl rozmístěn 127. střelecký pluk. Levobřežní část Dolních Kounic drželi od 20. dubna až do konce měsíce Němci, než je části 136. střeleckého pluku za podpo­ry tanků vytlačily za řeku do Dolních Kounic. Tuto obec však jednotky wehrmachtu pevně držely až do 8. května, stejně tak jako celé území na pravém břehu Jihlavy, protože postup 27. gardového střeleckého sboru generála A. I. Loseva, který bojoval na pravém křídle 7. gardové armády generála Šumilova, se zdržel v těžkých tankových bojích u Hohenau.

Boj 132. střeleckého pluku v Ivančicích dne 8. květen r. 1945

Během 8. května v dopoledních hodinách zahájili vojáci 132. s. pluku kulometnou palbu z okopů přední linie, která probíhala po hrázi řeky Jihlavy na Malovansku. Palba směřovala na svah ke Kumánu za řekou. Němci podporováni palbou z kulometů vybíhali v malých skupinkách z lesa a stahovali se směrem na Němčíce. Organizovaně též ustupovali od Dolních Kounic a Německých Bránic. Stahovali se do údolí Rokytné, kde byli před palbou lépe kryti. Po poledni 8. května přestaly být Ivančice frontovým městem. K 9. květnu zůstala ve městě pouze malá vojenská posádka.

Směr Praha!

Vojáci 13. g. j. divize a 42. g. s. divize už večer 8. května odešli z prostoru Ivančice – Ořechov do nových nástupních prostorů, odkud vyrazili na Prahu.

Dostupné prameny a literatura související s tématem:
Čejka Eduard – Československý odboj na západě 1939 – 1945
Ivanov Miroslav – Nejen černé uniformy
Reklama

Podobné články

Další články autora

Autor : 🕔08.06.2009 📕28.240